Tổ chức cần mở rộng kinh doanh về vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh hay có sự thay đổi cần thiết về nội dung đăng ký doanh nghiệp…. tới với Vạn Luật, doanh nghiệp sẽ được tư vấn giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất.
thay doi noi dung dang ky kinh doanh

thay doi noi dung dang ky kinh doanh

1. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo Điều 29, 31 LDN 2014) bao gồm các hạng mục thay đổi như sau:

Tên doanh nghiệp: tư vấn việc đặt tên cho doanh nghiệp thông qua việc kiểm tra việc tên trùng và gây nhầm lẫn trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và tư vấn cách đặt tên thích hợp với quy định của pháp luật
Mã số doanh nghiệp: hợp nhất mã số doanh nghiệp và mã số thuế trong trường hợp mã số doanh nghiệp và mã số thuế khác nhau
Địa chỉ trụ sở chính: tư vấn về việc thay đổi địa chỉ trụ sở cùng quận hoặc khác quận và những vấn đề liên quan như: con dấu, hồ sơ thuế chuyển quận, hóa đơn GTGT…
Thông tin Người đại diện theo pháp luật: tư vấn về các vấn đề phát sinh khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như thông tin đăng ký thuế, tài khoản doanh nghiệp và giấy tờ liên quan…
Chủ sở hữu đối với Tổ chức TNHH 1 thành viên; Thành viên đối với Tổ chức TNHH 2 thành viên trở lên; Chủ doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân: Tư vấn các vấn đề liên quan tới hoạt động chuyển nhượng vốn và dịch vụ phát sinh là kê khai thuế TNCN do hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp
Vốn điều lệ: Tư vấn vấn đề phát sinh và hồ sơ liên quan khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ, cách thức huy động vốn…
Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp: cập nhật, bổ sung số điện thoại, email, website…của doanh nghiệp

2. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo quy định tại Điều 32 LDN 2014):

Ngành nghề kinh doanh: tư vấn về ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc các ngành nghề cấm theo quy định của pháp luật và mã ngành tương ứng với những ngành nghề kinh doanh khách hàng muốn bổ sung;
Cổ đông sáng lập doanh nghiệp cổ phần: tư vấn cụ thể cách thức thay đổi cổ đông sáng lập doanh nghiệp cổ phần và vấn đề phát sinh liên quan tới việc kê khai thuế TNCN phát sinh do hoạt động chuyển nhượng phần vốn cổ phần…
Cho thuê Doanh nghiệp tư nhân: tư vấn cách thức, thời gian thực hiện và quyền, nghĩa vụ liên quan của chủ doanh nghiệp và người thuê khi cho thuê doanh nghiệp tư nhân
Thông tin đăng ký thuế: các vấn đề liên quan trong nội dung thông tin đăng ký thuế như tên kế toán trưởng, số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp…

3. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

Tương ứng với mỗi loại hình có ưu nhược điểm riêng, tùy vào nhu cầu của mỗi doanh nghiệp sẽ có các trường hợp cụ thể:
. Chuyển đổi Tổ chức TNHH thành doanh nghiệp Cổ Phần
. Chuyển đổi Tổ chức Cổ phần thành Tổ chức TNHH Một thành viên
. Chuyển đổi doanh nghiệp Cổ phần thành Tổ chức TNHH Nhị thành viên
. Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Tổ chức TNHH
. Chuyển dổi doanh nghiệp TNHH Một thành viên thành doanh nghiệp TNHH Nhị thành viên và ngược lại
Tư vấn các thủ tục liên quan tới việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như kê khai thuế TNCN khi có hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp hoặc phần vốn cổ phần, thay đổi mẫu dấu….

4. Đăng ký thay đổi chi nhánh, vị trí kinh doanh, văn phòng đại diện:

Tư vấn trường hợp thay đổi chi nhánh, vị trí kinh doanh, văn phòng đại diện trong trường hợp có thay đổi về nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp ảnh hưởng tới chi nhánh, vị trí kinh doanh, văn phòng đại diện như: tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh…
Thay đổi chi nhánh, vị trí kinh doanh, văn phòng đại diện do nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp như chuyển đổi trụ sở hay thay đổi thông tin người đứng đầu chi nhánh, vị trí kinh doanh, văn phòng đại diện,…. không ảnh hưởng hay sai khác so với nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Thông báo thông tin người quản lý:

Tư vấn các trường hợp cụ thể cần thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác…về thông tin cá nhân của người người quản lý do thay đổi Giấy CMND hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại…

6. Hiệu đính thông tin:

Tư vấn trường hợp và quy trình cụ thể hiệu đính thông tin:
+ Hiệu đính thông tin trên giấy chứng thực đăng ký kinh doanh: Thông tin trên giấy phép không đúng so với thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
+ Hiệu đính thông tin trên Cơ sở dữ liệu lưu giữ tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia: Thông tin trên giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là đúng, nhưng thông tin cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia là không đúng.

7. Tư vấn trực tuyến cụ thể việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và đề xuất hạng mục thay đổi và các hạng mục liên quan khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:
Quy trình thực hiện:

thay doi dang ky kinh doanh tai van luat

Phí dịch vụ:

Báo giá cụ thể theo từng trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[twwr-whatsapp-chat id="15450"]