Bạn đang muốn giải thể doanh nghiệp tư nhân nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Hãy để Vạn Luật giúp bạn! Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với dịch vụ giải thể doanh nghiệp tư nhân nhanh chóng, tiết kiệm và đảm bảo hoàn thành đúng quy trình. Với kinh nghiệm và nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này, chúng tôi biết rõ các thủ tục và hồ sơ cần thiết để giải thể doanh nghiệp tốt nhất. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị tất cả các hồ sơ cần thiết, hỗ trợ bạn thực hiện thủ tục và giải thể doanh nghiệp một cách nhanh gọn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và giải thể doanh nghiệp một cách dễ dàng nhất!

XEM THÊM: Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân

Trước khi giải thể công ty, cần phải thực hiện các công việc gì?

Về nguyên tắc, khi tiến hành thủ tục giải thể, công ty phải thanh toán hết tất cả các khoản nợ của công ty đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Mức độ ưu tiên khi giải quyết thủ tục thanh toán nợ khi giải thể doanh nghiệp sẽ như sau:
 • Nợ lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại doanh nghiệp
 • Nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước
 • Các khoản nợ còn lại.

Vạn Luật là một đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp. Chúng tôi đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc giải thể công ty, giúp họ giải quyết những vấn đề liên quan đến khoản nợ lương và nợ từ các tổ chức, cá nhân trong quá trình kinh doanh. Trước khi tiến hành giải thể, chúng tôi sẽ xác định rõ ràng tất cả các khoản nợ và đảm bảo rằng chúng đã được thanh toán đầy đủ.

Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước khi cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ kế toán – thuế. Để giải thể công ty được một cách hoàn hảo, chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các trình tự, thủ tục chi tiết và chuẩn để họ có thể hoàn thành quá trình giải thể một cách dễ dàng và hiệu quả.

Các trường hợp giải thể công ty

Giải thể công ty chính là việc công ty (doanh nghiệp tư nhân) thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Có rất nhiều lý do khiến các thương nhân sau khi đăng ký kinh doanh hoặc sau một thời gian hoạt động lại quyết định giải thể: có thể là do các chủ sở hữu đạt được mục tiêu đặt ra hoặc không thể tiến hành hoạt động kinh doanh được nữa; bị cơ quan chức năng bắt phải giải thể theo quy định của pháp luật…doanh nghiệp tư nhân có thể giải thể trong trường hợp sau:

 • Trường hợp tự nguyện: Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Trường hợp bị cơ quan chức năng yêu cầu giải thể: Khi các thành viên trong công ty chuyển nhượng vốn góp, cổ phần hoặc công ty mua lại phần vốn góp, khiến công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân.
Thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp tư nhân năm 2019
Thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp tư nhân năm 2019

Điều kiện giải thể công ty, doanh nghiệp tư nhân

Nhiều doanh nghiệp tư nhân được thành lập nhưng không thực hiện việc giải thể khi kinh doanh không hoạt động nữa. Điều này làm tăng khó khăn cho việc quản lý doanh nghiệp bởi nhà nước và làm tổn thất tài sản cho chủ sở hữu. Tại Vạn Luật, chúng tôi đề nghị bạn tiến hành giải thể doanh nghiệp tư nhân nếu bạn đã ngừng hoạt động kinh doanh. Việc này sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của bạn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn qua việc cung cấp thông tin về thủ tục và hồ sơ cần thiết để thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân một cách dễ dàng và nhanh chóng doanh nghiệp tư nhân có thể giải thể khi đáp ứng được toàn bộ các điều kiện sau:

 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân, như lương của người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và khoản nợ đối với các đối tác làm ăn.
 • doanh nghiệp tư nhân không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Án hoặc Trọng tài thương mại.

Trường hợp doanh nghiệp tư nhân không còn khả năng thanh toán (mất khả năng thanh toán) thì doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản 2014.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân 

2.1. Doanh nghiệp tư nhân bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án

Đối với trường hợp công ty bị giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án, thì thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân được thực hiện như sau:

Bước 1. Ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân. Sau đó cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp tư nhân trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tư nhân sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể công ty.

XEM THÊM: Dịch vụ giải thể công ty giá rẻ – giải thể doanh nghiệp nhanh nhất

Bước 2. Sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân hoặc nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân của Tòa Án, doanh nghiệp tư nhân phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể (Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân tư nhân; quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn; quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần)

doanh nghiệp tư nhân giải thể phải gửi:

 • Quyết định giải thể;
 • Danh sách các chủ nợ và phương thức giải quyết nợ đối với từng chủ nợ: địa điểm, phương thức thanh toán và cách thức, thời hạn thanh toán.

Đến các cơ quan sau:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Cơ quan quản lý thuế trực tiếp
 • Người lao động
 • Niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân
 • Các chủ nợ

Bước 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể doanh nghiệp tư nhân

Sau 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể mà không có sự phản đối của bên có liên quan hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giài thể của doanh nghiệp tư nhân, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo giải thể doanh nghiệp tư nhân và chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp tư nhân trên cổng thôn tin điện tử.

2.2. Giải thể doanh nghiệp tư nhân theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục giải thể đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp tư nhân chỉ khác nhau về giấy tờ hồ sơ, còn trình tự thực hiện thủ tục là giống nhau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục với Tổng Cục Hải Quan nếu doanh nghiệp tư nhân có hoạt động xuất nhập khẩu.

doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thủ tục xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan nếu doanh nghiệp tư nhân có thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC, thông tư quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hồ sơ xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (theo mẫu)
 • Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
Bước 2: Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế (thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế) với cơ quan quản lý thuế.

doanh nghiệp tư nhân khi tiến hành giải thể doanh nghiệp tư nhân phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước với cơ quan quản lý thuế theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Quyết định giải thể (của chủ doanh nghiệp tư nhân tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân tư nhân, của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần);
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp tư nhân;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân;
 • Nếu doanh nghiệp tư nhân có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan;

XEM THÊM: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại Hà Nội

Bước 3: Thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp tư nhân gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp tư nhân đặt trụ sở chính bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo giải thể doanh nghiệp tư nhân
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân
 • Biên bản hợp về việc giải thể doanh nghiệp tư nhân
 • Biên bản thanh lý tài sản
 • Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
 • Xác nhận đóng mã số thuế
 • Danh sách các chủ nợ và phương án giải quyết (nếu có)
 • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân
 • Thông báo hủy mẫu dấu (theo mẫu)

Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp tư nhân được thành lập trước năm 2015 mà sử dụng con dấu do cơ quan Công An cấp thì phải thực hiện thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan Công An. Hồ sơ trả con dấu bao gồm:

 • Công văn xin trả mã dấu
 • Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Ngoài việc gửi thông bảo giải thể tới phòng đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân còn phải gửi thông báo, quyết định giải thể của mình tới người lao động, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tư nhân và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính.

Thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp tư nhân năm 2019
Thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp tư nhân năm 2019

3. Về trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của các bên có liên quan

Luật doanh nghiệp tư nhân năm 2019 quy định về việc đảm bảo quyền và lợi ích của các bên có liên quan đến việc giải thể của doanh nghiệp tư nhân như sau:

1. Về trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp tư nhân đối với việc giải thể doanh nghiệp tư nhân

Khoản 2, Khoản 3 Điều 204 Luật doanh nghiệp tư nhân năm 2019 có quy định về trách nhiệm cá nhân đối với tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân. Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người nêu trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Về các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

Điều 205 Luật doanh nghiệp tư nhân năm 2019 quy định kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp tư nhân, nghiêm cấm doanh nghiệp tư nhân, người quản lý doanh nghiệp tư nhân thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp tư nhân;
 • Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp tư nhân;
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Việc quy định các hành vi bị cấm nêu trên là nhằm ngăn chặn phát sinh thêm quyền và nghĩa vụ dẫn đến làm giảm khả năng trả nợ của doanh nghiệp tư nhân, đồng thời, hạn chế việc doanh nghiệp tư nhân tẩu tán tài sản, trốn tránh các nghĩa vụ với các đối tác trong quá trình hoạt động, gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan.

Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể tại cơ quan thuế

Cụ thể, quy trình giải thể công ty bắt đầu từ việc nộp đầy đủ các loại hồ sơ yêu cầu. Sau 45 ngày từ ngày nộp hồ sơ, công ty cần chuẩn bị, hoàn thiện sổ sách kế toán để làm việc với đại diện cơ quan thuế. Nếu không vi phạm các quy định về thuế, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về việc công ty hoàn tất nghĩa vụ thuế đến sở Kế Hoạch và Đầu Tư. Cuối cùng, việc giải thể công ty được coi là hoàn tất đến 95%.

Dịch vụ giải thể công ty tại Công Ty Vạn Luật

 1. Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục khuyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp tư nhân có trụ sở chính.
 2. Thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp tư nhân.
 3. Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
 4. Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
 5. Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với có quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 6. Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp tư nhân có trụ sở chính.
 7. Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp tư nhân muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.

Trên đây, luật sư của Công Ty Vạn Luật đã tư vấn miễn phí cho các bạn về việc giải thể công ty. Các bạn đừng quá lo lắng với thủ tục này bởi tuy khó và phức tạp nhưng nếu như các bạn cần tư vấn pháp lý, hỗ trợ giải thể công ty thì đã có Công Ty Vạn Luật giúp bạn giải quyết nhanh chóng, tư vấn miễn phí, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ giải quyết mọi thủ tục với cơ quan chức năng với chi phí thấp nhất.

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]