Khi muốn mở một trung tâm ngoại ngữ tiếng anh ngoài việc xem thủ tục và quy trình thực hiện như thế nào thì ta cũng phải cần tìm hiểu về các vấn đề xoay quanh nó như yêu cầu đối với giám đốc, giáo viên, cơ sở vật chất như thế nào là đúng với quy định của pháp luật hiện hành. Chỉ khi đáp ứng đầy đầy các yêu cầu mà pháp luật quy định thì trung tâm ngoại ngữ iếng anh mới có thể hoạt động. Vì vậy các bạn sẽ không thể bỏ qua bài viết dưới đây vì thông qua bài viết này các bạn sẽ biết được mình sẽ chuẩn bị những gì cho việc thành lập một trung tâm ngoại ngữ tiếng anh nhanh chóng và thuận lợi.

Cơ sở pháp lý: Nghị định 135/2018/NĐ-CP; Thông tư 21/2018/TT-BGDDT

Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm

Cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ tiếng anh:

 • Giám đốc
 • Phó giám đốc (nếu có).
 • Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.(ví dụ: giáo viên; lễ tân; kế toán; bảo vệ…)
 • Các hội đồng tư vấn (nếu có).
 • Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể.
Các vấn đề liên quan để trung tâm ngoại ngữ tiếng anh hoạt động
Các vấn đề liên quan để trung tâm ngoại ngữ tiếng anh hoạt động

Các yêu cầu đối với Giám đốc trung tâm ngoại ngữ tiếng anh:

 • Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.
 • Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương
 • Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ tiếng anh).
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
 • Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài).
 • Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 05 năm

Các yêu cầu đối với giáo viên của trung tâm ngoại ngữ tiếng anh:

 • Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.
 • Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
 • Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ tiếng anh: Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ tiếng anh phù hợp.
 • Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
 • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *