Quy trình mở trung tâm ngoại ngữ hoàn thiện theo quy định thế hệ nhất. Hồ sơ khi xin giấy phép điều kiện xây dựng trung tâm ngoại ngữ. Thủ tục xây dựng trung tâm ngoại ngữ như thế nào ? Hồ sơ xây dựng trung tâm bao gồm những gì ? Điều kiện để xây dựng trung tâm ngoại ngữ.

XEM THÊM: Mục đích thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội

Dưới đây là bài phân tích thế hệ nhất của Vạn Luật về điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ theo quy định thế hệ nhất năm 2021. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới trường hợp này hoặc các vấn đề pháp luật giáo dục khác, vui lòng liên hệ: 0919 123 698 để được tư vấn – hỗ trợ!

Hiện nay, do nhu cầu học ngoại ngữ tại Việt Nam ngày càng tăng, đi song song với nhu cầu là dịch vụ giúp đỡ cho người học ngoại ngữ. Nhiều trung tâm ngoại ngữ được mở ra, nhưng lại không biết khi mở ra cần làm những thủ tục pháp lý gì để phục vụ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Nhiều người có nhu cầu học ngoại ngữ cần tìm hiểu thông tin pháp lý của các trung tâm ngoại ngữ nhưng lại không hiểu trung tâm đó có đang xây dựng và hoạt động đúng quy định pháp luật hay không. Hiểu được những khó khăn trên, phía luật sư và chuyên viên pháp lý Doanh nghiệp Vạn Luật đã tìm hiểu và phân tích chủ đề điều kiện, hồ sơ, tình tự thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ qua bài viết sau:

Trước khi đi vào phần cụ thể liên quan tới yếu tố điều kiện ngành nghề kinh doanh là mở trung tâm ngoại ngữ, người có nhu cầu mở trung tâm ngoại ngữ cần làm thủ tục xây dựng doanh nghiệp. Với thủ tục này căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014:

Bước 1: Sẵn sàng hồ sơ (tùy vào loại hình doanh nghiệp để sẵn sàng hồ sơ, tham khảo theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP (tham khảo thêm quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP).

Một số điều doanh nghiệp cần lưu ý khi xây dựng:

– Loại hình doanh nghiệp: Tùy vào số lượng người góp vốn xây dựng doanh nghiệp để lựa chọn (tham khảo các loại hình doanh nghiệp trong Điều 47, 73, 110, 172, 183 Luật doanh nghiệp năm 2014).

– Tên doanh nghiệp: không được trùng với doanh nghiệp khác, cách xác định không trùng tra tên trên trang: dangkykinhdoanh.gov.vn (cách đặt tham khảo trong Điều 38 Luật doanh nghiệp năm 2014).

– Ngành nghề kinh doanh: giáo dục, khi xây dựng doanh nghiệp lựa chọn mã ngành 8559 giáo dục khác chưa được phân vào đâu trong quyết định 27/2018/QĐ-TTg (Cụ thể: Trung tâm ngoại ngữ)

Bước 2: Nộp hồ sơ xây dựng doanh nghiệp (xin giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp), tùy từng tỉnh/ thành phố để chọn phương thức nộp trực tiếp qua bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư hay gián tiếp qua hệ thống mạng Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nếu nộp qua mạng cần đăng ký tài khoản trên trang: dangkykinhdoanh.gov.vn và làm thủ tục nộp hồ sơ tại tài khoản này. Nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố.

Sau khi làm xong thủ tục xây dựng doanh nghiệp như nêu ở trên, người có nhu cầu xây dựng trung tâm đào tạo ngoại ngữ cần lưu ý về điều kiện xây dựng và thủ tục xin phép tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp. Căn cứ theo quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT:

Nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội
Nộp hồ sơ xây dựng trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội

Thứ nhất, về điều kiện để xây dựng và hoạt động trung tâm ngoại ngữ:

– Điều kiện trước tiên, UBND cấp xã/phường/thị trấn tại địa phương nơi người có nhu cầu mở trung tâm ngoại ngữ đã có quy hoạch giáo dục từ trước, để có thể mở trung tâm dạy ngoại ngữ tại đây cần phục vụ quy hoạch địa phương đã đưa ra ở đây. Do đó để phục vụ điều kiện này cần thực hiện thủ tục xin xác nhận của cơ quan phê duyệt trên, cơ quan này sẽ thẩm tra hồ sơ xin xác nhận của người có nhu cầu và phân tích với quy hoạch giáo dục của địa phương đã đưa ra từ trước để cấp xác nhận chấp thuận.

– Điều kiện thứ 2, trước khi xây dựng trung tâm ngoại ngữ người có nhu cầu cần sẵn sàng một kế hoạch xây dựng trung tâm dạy ngoại ngữ, trong kế hoạch cần nêu rõ: Mục tiêu thực hiện của trung tâm dạy ngoại ngữ khi mở, nhiệm vụ của trung tâm ngoại ngữ mở ra là gì, chương trình và nội dung đào tạo là gì (nêu rõ thông tin nội dung để thẩm định), kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ với giáo viên, nhân viên tại trung tâm ngoại ngữ là gì? đất đai, cơ sở vật chất, trang bị, vị trí dự kiến (nộp kèm giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho nơi nhưng trung tâm ngoại ngữ đặt trụ sở hoặc hợp đồng thuê nhà, đất), nêu rõ sơ đồ tổ chức quản lý và giảng dạy của trung tâm, tài chính và tiêu phí nhưng trung tâm dự kiến đầu tư; định hướng xây dựng và phát triển trung tâm. Người có nhu cầu mở trung tâm ngoại ngữ cần sẵn sàng kỹ và toàn diện những nội dung có trong đề án trên để cơ quan có thẩm quyền dễ dàng năm bắt thông tin quản lý .

– Điều kiện thứ 3, để phục vụ về chất lượng của giáo viên, chất lượng của các cán bộ quản lý và các kỹ thuật viên khi giảng dạy về lý thuyết và dạy thực hành phải phục vụ các điều kiện để hứa hẹn trình độ chuyên môn thích hợp nhưng luật định như về các yêu cầu dành cho kế toán và tiêu chuẩn, yêu cầu cho thủ quỹ phải phục vụ yêu cầu hoạt động của trung tâm. Về điều kiện cho số lượng giáo viên của trung tâm thông thường phải hứa hẹn tỷ trọng theo quy định trung bình là không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

– Điều kiện thứ 4, về số lượng các phòng học được quy định như sau: Điều kiện cơ bạn dạng trước tiên là phải có đủ các phòng học theo quy định, các phòng tác dụng phải thích hợp, phục vụ được các yêu cầu của các chương trình đào tạo; các văn phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu các tổ chức của trung tâm để phục vụ cho công tác đào tạo và công tác quản lý. Điều kiện tiếp theo là về chất lượng của các phòng học như sau các phòng học phải phục vụ có đủ ánh sáng, phục vụ các điều kiện diện tích tối thiểu để hứa hẹn là 1,5 m2/học viên/ca học.

Thứ nhị: Về trình tự, thủ tục, hồ sơ khi xin giấy phép điều kiện xây dựng trung tâm ngoại ngữ:

– Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người có nhu cầu xây dựng trung tâm ngoại ngữ sẵn sàng hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở giáo dục và Đào tạo nơi dự kiến đặt trụ sở chính của trung tâm bao gồm những giấy tờ, hồ sơ như sau:

+ Một (01) tờ trình xin xây dựng trung tâm ngoại ngữ (tờ trình này không có mẫu cụ thể trong nghị định, thông tư do đó người làm hồ sơ có thể tự soạn hoặc lấy trên mạng tham khảo).

+ Doanh nghiệp cần sẵn sàng một đề án xây dựng trung tâm, đề án này không có mẫu theo quy định do đó doanh nghiệp tự lên đề án theo thông tin dự kiến mở trung tâm, gồm các nội dung sau: tên trung tâm, chương trình và nội dung đào tạo là gì (nêu rõ thông tin nội dung để thẩm định), kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ với giáo viên, nhân viên tại trung tâm ngoại ngữ là gì? đất đai, cơ sở vật chất, trang bị, vị trí dự kiến (nộp kèm giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho nơi nhưng trung tâm ngoại ngữ đặt trụ sở hoặc hợp đồng thuê nhà, đất), nêu rõ sơ đồ tổ chức quản lý và giảng dạy của trung tâm, tài chính và tiêu phí nhưng trung tâm dự kiến đầu tư; định hướng xây dựng và phát triển trung tâm.

Phiên bản thông tin lý lịch của giám đốc trung tâm; (Phiên bản dự thảo quy trình tổ chức hoạt động của trung tâm).

+ Quyết định xây dựng trung tâm do người có thẩm quyền cấp căn cứ theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định xây dựng các trung tâm ngoại ngữ.

+ Doanh nghiệp cần sẵn sàng một văn bạn dạng nêu rõ thông tin và danh sách trích ngang của cán bộ quản lý và giáo viên tham gia giảng dạy.

+ Doanh nghiệp cần sẵn sàng một bộ nội quy riêng hoạt động giáo dục của trung tâm.

+ Doanh nghiệp cần sẵn sàng một bạn dạng lên tiếng về trang trang bị làm việc của văn phòng, lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bạn dạng chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà (giấy chứng thực quyền sử dụng đất, nhà trên đất); nguồn kinh phí hứa hẹn hoạt động của trung tâm. Doanh nghiệp nên vẽ và biểu thị trên văn bạn dạng bằng hình sơ đồ của văn phòng, lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo.

+ Doanh nghiệp cần sẵn sàng và nộp cùng hồ sơ lên cấp có thẩm quyền chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học.

Bước 2: Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả hay còn gọi là bộ phận một cửa thuộc Sở giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra số lượng văn bạn dạng và hình thức văn bạn dạng của các giấy tờ có trong hồ sơ: Trường hợp kiểm tra hồ sơ thích hợp theo quy định thì cấp giấy biên nhận hồ sơ bằng văn bạn dạng, trường hợp hồ sơ chưa toàn diện thì gửi văn bạn dạng hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Sau 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp toàn diện và hợp lệ, Sở giáo dục và Đào tạo sắp đặt cán bộ chuyên viên xuống tại cơ sở mở trung tâm ngoại ngữ để thực hiện kiểm tra xác minh theo hồ sơ đã gửi lên trước đó. Sau khi cán bộ chuyên viên kiểm tra tại cơ sở hoàn thiện, lên tiếng lại Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo. Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ hoặc văn bạn dạng từ chối không cấp có nêu rõ lý do.

1. Điều kiện làm giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Tóm tắt câu hỏi:

Kính chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi giờ tôi muốn xây dựng một trung tâm ngoại ngữ thì điều kiện để làm Giám đốc của trung tâm ngoại ngữ này là gì? Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học thì điều kiện của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ được quy định như sau:

1. Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và có trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

2. Giám đốc trung tâm là người phục vụ các tiêu chuẩ<>n sau:

a) Có nhân thân tốt;

b) Có năng lực quản lý;

Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bạn dạng theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

Đảm bảo một trong nhị Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

3. Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền xây dựng trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm”

XEM THÊM:Thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

2. Điều kiện xây dựng trung tâm ngoại ngữ

Tóm tắt câu hỏi:

Quý doanh nghiệp cho mình hỏi, thành lập Trung tâm ngoại ngữ thì điều kiện cứng cần những gì, thủ tục như thế nào, và trọng yếu nhất là giá cả ạ, mình đang định xây dựng trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Hoa dự kiến ở Quận Nhị Bà Trưng, Hà Nội.

Luật sư tư vấn:

Về thủ tục xây dựng Trung tâm ngoại ngữ, Điều 47 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung vì Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định như sau:

– Bạn nộp hồ sơ xây dựng trung tân ngoại ngữ tớ Sở giáo dục và đào tạo. Hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề nghị xây dựng trung tâm ngoại ngữ, tin học;

+ Đề án xây dựng trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, vị trí đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc xây dựng trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

+ Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

– Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận toàn diện hồ sơ của bạn cơ quan quyết định xây dựng trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định xây dựng trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định xây dựng. Nếu không đủ điều kiện xây dựng trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

3. Có được xây dựng Trung tâm ngoại ngữ trực thuộc Doanh nghiệp Giáo dục?

Tóm tắt câu hỏi:

Thưa luật sư! Em là người Việt Nam nhưng chưa có bằng đại học, chưa có kinh nghiệm liên quan thành lập Doanh nghiệp Giáo dục sau đó lấy tư cách pháp nhân đó mở Trung tâm ngoại ngữ vậy có được không? Và nếu không được vậy thì em thành lập Doanh nghiệp Giáo dục xong, lúc đăng ký thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Sở Giáo dục và Đào tạo thì có thể thuê người có đủ điều kiện theo quy định đứng đầu Trung tâm giáo dục đó được không? Em cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, xin trả lời vấn đề bạn có thể mở Trung tâm Ngoại ngữ trực thuộc Doanh nghiệp Giáo dục sau khi xây dựng Doanh nghiệp này hay không?

Căn cứ vào Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 bạn hoàn toàn có quyền xây dựng doanh nghiệp theo các loại hình nhưng pháp luật quy định. Tuy nhiên, theo quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm Luật đầu tư 2014 thì giáo dục, đào tạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, doanh nghiệp của bạn muốn hoạt động trong lĩnh vực này phải phục vụ đủ các điều kiện nhưng pháp luật quy định.

Hiện nay, vẫn chưa có văn bạn dạng nào quy định về việc có được phép mở Trung tâm Ngoại ngữ trực thuộc Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục theo thủ tục nhưng về nguyên tắc thì cá nhân hoặc tổ chức đều có quyền xây dựng trung tâm hoạt động theo lĩnh vực chuyên môn và được sự cấp phép của cơ quan quản lý tác dụng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý chỉ được phép mở Trung tâm Ngoại ngữ khi phục vụ các điều kiện quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP, Nghị định 135/2018/NĐ-CP, Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT

Thứ nhị, xin giải đáp thắc mắc bạn có thể thuê người có đủ điều kiện theo quy định đứng đầu Trung tâm Ngoại ngữ được không?

Khoản 2, Điều 185 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định:

“Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải có trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”.

Như vậy, theo quy định này, việc thuê một người khác làm Giám đốc và đứng đầu Trung tâm là công việc nội bộ của Trung tâm. Do đó, việc thuê ai làm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ phụ thuộc vào hợp đồng giữa Trung tâm và người được Trung tâm thuê. Tuy nhiên, người được thuê phải phục vụ các điều kiện quy định tại Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT.

Như vậy, trong trường hợp này bạn chưa có đủ điều kiện đứng đầu Trung tâm Ngoại ngữ thì bạn hoàn toàn có thể thuê một người khác có điều kiện nêu trên làm Giám đốc và đứng đầu Trung tâm Ngoại ngữ.

4. Tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Trung tâm ngoại ngữ tin học phải đảm bảo điều kiện về quy mô, tiêu chuẩn theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP, Nghị định 135/2018/NĐ-CP, Thông tư 21/2018/ TT-BGDĐT

Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ, tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. Trung tâm ngoại ngữ có thể do nhà nước đầu tư, xây dựng cũng có thể do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng, hứa hẹn bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Trung tâm ngoại ngữ khi xây dựng phải đảm bảo điều kiện thích hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Và trong đề án xây dựng trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, trang bị, vị trí dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Căn cứ Điều 5 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT thì cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ gồm:

–Giám đốc

– Phó giám đốc (nếu có).

– Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

– Các hội đồng tư vấn (nếu có).

– Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể.

Trong đó:

– Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải phục vụ các điều kiện theo Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT

– Phó giám đốc trung tâm do giám đốc trung tâm đề nghị cấp có thẩm quyền xây dựng trung tâm bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng trung tâm quyết định công nhận phó giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Phó giám đốc trung tâm là người giúp giám đốc trong việc quản lý, Điều hành các hoạt động của trung tâm; có nhân thân tốt; có năng lực quản lý; tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học.

– Còn đối với các giáo viên dạy tại trung tâm thì chỉ bao gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng. Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học thích hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Học viên là những người đang theo học một hay nhiều chương trình tại trung tâm.

Số lượng học viên/giáo viên/ca học theo Quyết định 1470/QĐ-Ttg là 25 học viên/giáo viên/ca học, diện tích phòng học tối thiểu là 1,5 m2/ học viên/ca học.

XEM THÊM: Mẫu Đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức chuẩn nhất, mới nhất

5. Trình tự, thủ tục đề nghị hoạt động giáo dục

Sau khi phục vụ các điều kiện trên, tổ chức, cá nhân xây dựng trung tâm ngoại ngữ đề nghị hoạt động giáo dục theo trình tự sau:

Bước 1: Sẵn sàng và nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị hoạt động giáo dục bao gồm:

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

– Phiên bản sao được cấp từ sổ gốc, bạn dạng sao được chứng thực từ bạn dạng chính hoặc bạn dạng sao kèm theo bạn dạng chính để phân tích quyết định xây dựng trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

– Thông báo về cơ sở vật chất, trang trang bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bạn dạng chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí hứa hẹn hoạt động của trung tâm.

Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ tới người có thẩm quyền theo quy định trên.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

<>Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bạn dạng những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng phục vụ các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bạn dạng thẩm định.

Bước 3: Trả kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục.

Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bạn dạng thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục và hồ sơ xây dựng trung tâm ngoại ngữ” gửi tới bạn đọc. Hãy liên hệ với Vạn Luật để được giúp đỡ dịch vụ xây dựng trung tâm ngoại ngữ uy tín của chúng tôi.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]