Xã hội liên tục phát triển, nhưng an ninh vẫn là một vấn đề đau đầu trong cuộc sống hàng ngày do sự tồn tại của nhiều loại tội phạm. Vì vậy, ngày càng có nhiều người quan tâm đến các dịch vụ bảo vệ. Dịch vụ bảo vệ là một ngành cung cấp dịch vụ bảo vệ, trong đó các công ty và tổ chức có thể thuê bảo vệ để bảo vệ tài sản và con người cho doanh nghiệp của họ.

Tuy nhiên, không phải chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nào cũng hiểu rõ về các điều kiện và thủ tục để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, bao gồm các thủ tục cần thiết, nơi cấp giấy chứng nhận, thời gian nhận giấy và tại sao loại giấy tờ này lại cần thiết.

XEM THÊM: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho hoạt động kinh doanh dịch vụ in, ấn

Để giải đáp các thắc mắc này, Vanluat.vn sẽ giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn thông qua bài viết dưới đây.

Vì sao phải cần xin Giấy Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho dịch vụ bảo vệ ?

Thứ nhất, Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ là loại giấy tờ cần có cho việc doanh nghiệp khi bước vào hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Nếu không có giấy phép này cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không được phép đi vào hoạt động.

Thứ hai, dịch vụ bảo vệ nằm trong nhóm những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự được quy định tại khoản 7 Điều 3 của Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

“Kinh doanh dịch vụ bảo vệ, gồm: Dịch vụ bảo vệ con người, tài sản, mục tiêu và các hoạt động hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hoạt động bảo vệ các đối tượng, mục tiêu thuộc Danh mục Nhà nước quy định do Công an nhân dân, Quân đội nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác, bảo vệ và hoạt động bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.”

Giấy phép an ninh trật tự cho kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Giấy phép an ninh trật tự cho kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Xin giấy phép an ninh trật tự cho công ty bảo vệ cần điều kiện gì ?

Để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho công ty bảo vệ, cần đáp ứng các điều kiện sau đây theo quy định tại Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP:

  1. Là doanh nghiệp.
  2. Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và không phải là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ mà trong 24 tháng liền kề trước đó đã bị thu hồi không có thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (trừ quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định này).
  3. Trong trường hợp cần đầu tư máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ, cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ được liên doanh với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ nước ngoài dưới hình thức cơ sở kinh doanh nước ngoài góp vốn mua máy móc, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ. Phần vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ).

Ngoài ra, người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài không được pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên. Chi phí định giá máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ do cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ chi trả và định giá do cơ quan quản lý nhà nước về giá có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên thực hiện.

Thành phần hồ sơ cấp giấy phép an ninh trật tự kinh doanh dịch vụ bảo vệ ?

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (ANTT)

(theo mẫu 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định  96/2016/NĐ-CP).

b) Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:

– Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký kinh doanh; GCN đăng ký doanh nghiệp; GCN đăng ký đầu tư; GCN đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; GCN đăng ký hộ kinh doanh;

– Trường hợp trong các văn bản trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong GCN đủ điều kiện về ANTT đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

c) Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh

Bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa, gồm:

– Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV (ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

– Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV (ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) nhưng thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I (ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP);

– Hợp đồng thuê kho đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (Đối với các cơ sở kinh doanh không có kho chứa nguyên liệu hoặc sản phẩm theo quy định);

d) Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải nộp kèm các giấy tờ sau:

Đối với người Việt Nam ở trong nước:

– Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

Để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho công ty bảo vệ, cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

  • Bản khai lý lịch (được xác nhận bởi cơ quan quản lý đối với những người quy định tại điểm đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với những người không thuộc đối tượng trên);
  • Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những đối tượng được xác nhận bởi cơ quan quản lý như ở trên);
  • Bản khai nhân sự và bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài;
  • Bản khai lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp hoặc bản khai nhân sự đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật.

Các giấy tờ trên phải đầy đủ và hợp lệ để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho công ty bảo vệ.

Ngoài các tài liệu quy định tại Điều 19 Nghị định này, hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có thêm tài liệu áp dụng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài, phải có:

Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều 11 Nghị định này đã được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự?

Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh (trừ các cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP), bao gồm:

  1. a) Các cơ sở kinh doanh cung ứng dịch vụ sử dụng súng bắn sơn; kinh doanh dịch vụ karaoke; kinh doanh dịch vụ xoa bóp; kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; kinh doanh khí;
  2. b) Các cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và kinh doanh dịch vụ in;
  3. c) Các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức cấp huyện.

XEM THÊM: Làm thế nào khi đánh mất giấy phép an ninh trật tự ?

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

+ Không quá 05 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho kinh doanh dịch vụ bảo về là bao lâu?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không quy định thời hạn sử dụng, trừ các trường hợp mà các giấy tờ, giấy chứng nhận hoạt động có ghi thời hạn hoạt động. Nhưng đối với công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ khi đăng ký giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì không thể hiện ngày, tháng, năm hêt hạn nên có thể hiểu rằng giấy phép an ninh trật tự cho công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ có thời hạn không xác định thời gian.

Nội dung trích dẫn từ nguồn : https://thuvienphapluat.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[twwr-whatsapp-chat id="15450"]