Trước tiên Công ty TNHH Vạn Luật chúng tôi, xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất.

Công ty TNHH Vạn Luật là một trong những tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp mới thành lập và đặc biệt là hỗ trợ các dịch vụ cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan là giấy phép cần có điều kiện. Nếu muốn được cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan, cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Mọi thủ tục liên quan tới pháp lý đều được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn. Bạn có thể yên tâm để dành thời gian cho những chiến lược phát triển khác của mình.

Đơn vị Vạn Luật xin tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan như sau:

Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, giám định quyền tác giả, quyền liên quan là việc tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định.

Như vậy, đây là việc của các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền trao nhiệm vụ nhằm xác định và giải quyết các vấn đề về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả

Đối tượng quyền liên quan nào được bảo hộ quyền liên quan?

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì những đối tượng quyền liên quan sau đây sẽ được bảo hộ:

– Cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;

+ Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;

+ Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo quy định tại Điều 30 của Luật này;

+ Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ theo quy định tại Điều 31 của Luật này;

+ Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;

+ Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam;

+ Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá chỉ được bảo hộ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này với điều kiện không gây ph­ương hại đến quyền tác giả.

Điều kiện để được bảo hộ quyền liên quan?

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì những tổ chức, cá nhân sau đây được bảo hộ quyền liên quan:

– Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (sau đây gọi chung là người biểu diễn).

– Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cuộc biểu diễn quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này.

– Tổ chức, cá nhân định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác (sau đây gọi là nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình).

– Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng (sau đây gọi là tổ chức phát sóng).

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả là gì?

Theo điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:

Điều 49. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

  1. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.
  2. Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này.
  3. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

      Như vậy, mặc dù việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc. Tuy nhiên, trên thực tế việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan là vô cùng cần thiết để có căn cứ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tác giả khi có hành vi xâm phạm.

Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan như thế nào?

(Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại khoản 4 Điều 99 Nghị định 17/2023/NĐ-CP như sau:

– Chỉ cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định trong trường hợp Giấy chứng nhận tổ chức giám định bị mất, hư hỏng hoặc có sự thay đổi về thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận tổ chức giám định.

– Tổ chức giám định có yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc tại trụ sở cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm:

+ Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan (theo Mẫu số 12 của Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP ).

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc giữa tổ chức và giám định viên làm việc cho tổ chức (trong trường hợp có sự thay đổi so với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận tổ chức giám định đã được cấp).

+ Trường hợp bị hư hỏng phải nộp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định bị hư hỏng. Trường hợp có sự thay đổi về thông tin phải có giấy tờ hợp pháp chứng minh sự thay đổi đó và nộp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định.

– Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

Trình tự cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan như thế nào?

Theo điều 34 Nghị định 22/2018/NĐ-CP hướng dẫn về quyền tác giả, quyền liên quan quy định như sau:

Điều 34. Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

  1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng). Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.
  2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

      Căn cứ theo quy định trên, Việc nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan có thể được thực hiện bằng phương thức trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp. Về cách thức thì hồ sơ có thể được nộp thông qua đường bưu điện.

Thời hạn cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan là bao lâu?

Tại Điều 99 Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan quy định: Thời hạn cấp lại là 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định.

   Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả là bao nhiêu?

  • Theo tiết 12 tiểu mục A1 Mục A Chương I Phần II Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định 3684/QĐ-BVHTTDL năm 2022 như sau:
  • Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan…

* Phí, lệ phí: Không. Theo đó, tổ chức không phải nộp lệ phí khi thực hiện cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả

Mẫu đơn cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Mẫu số 12

TỜ KHAI[1]

YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

THÔNG TIN TỔ CHỨC YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
Tên tổ chức[2]:

Quyết định thành lập/Giấy đăng ký hoạt động số[3]:                cấp ngày               tại

Địa chỉ:

Điện thoại:                                  Fax:                                     Email:

NỘI DUNG YÊU CẦU
□ Cấp Giấy chứng nhận lần đầu

□ Cấp lại Giấy chứng nhận                       Số Giấy chứng nhận đã cấp:

Lý do cấp lại: □ Giấy chứng nhận bị mất

                   □ Giấy chứng nhận bị hư hỏng    □ Thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN THUỘC TỔ CHỨC[4]
STT Họ và tên Số thẻ giám định viên Chuyên ngành
       
       
CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ HỒ SƠ GỒM CÁC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận hồ sơ)

□ Tờ khai theo mẫu

□ Bản sao (có chứng thực) Quyết định thành lập/Giấy đăng ký hoạt động

□ Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc

□ Giấy chứng nhận tổ chức giám định đã cấp (nếu yêu cầu cấp lại, trừ trường hợp bị mất)

□ Văn bản xin cấp lại

     
 
⑤                                          CAM KẾT CỦA NGƯỜI KHAI

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong hồ sơ là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Làm tại: …………… ngày … tháng … năm 2023
Người khai[5] (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

                 

[1] Trong tờ khai này, người điền đơn đánh dấu “x” vào ô vuông □ nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

[2] Là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật có ít nhất một cá nhân có Thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ được thực hiện hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp là tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

(Căn cứ khoản 2, khoản 2a Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 78 Điều 1 Luật số 07/2022/QH15)

[3] Điền số hiệu, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc quyết định thành lập của tổ chức thực hiện tờ khai.

[4] Tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan phải có ít nhất một cá nhân có Thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ.

(Căn cứ khoản 2 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được bổ sung bởi điểm a khoản 78 Điều 1 Luật số 07/2022/QH15)

[5] Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức thực hiện tờ khai yêu cầu cấp/cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan ký trực tiếp vào phần này.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là bao lâu?

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Dịch vụ cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan tại Vạn Luật

Khi có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan,  bạn có thể liên hệ Vạn Luật: 

– Gọi điện tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Luật sư: 02473 023 698

– Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@vanluat.vn

– Gặp lãnh đạo tổ chức, yêu cầu dịch vụ, khiếu nại chất lượng tư vấn gọi: 0919 123 698

để được hướng dẫn, tư vấn chi tiết nhất. Vạn Luật cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép trọn gói với chi phí hợp lý, thời gian nhanh chóng và đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, nội dung  công việc Vạn Luật sẽ tư vấn hỗ trợ như sau:

– Tư vấn điều kiện cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan;

– Tư vấn trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan;

– Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan;

– Nhận ủy quyền thực hiện thủ tục tại Cơ quan có thẩm quyền;

– Theo dõi và thông báo tiến trình hồ sơ đến khách hàng;

– Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng.

Lý do bạn nên chọn dịch vụ của Đơn vị Công Ty Vạn Luật

– Chúng tôi không lớn nhất, nhưng chất lượng dịch vụ của chúng tôi là tốt nhất

– Chúng tôi luôn rước tới quý khách hàng những dịch vụ chất lượng với tiêu dùng rẻ nhất

– Chúng tôi luôn tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng

– Lợi ích của bạn – lợi ích của chúng tôi! Tới với Đơn vị Công Ty Vạn Luật – Tới với sự chuyên nghiệp!

Quý Khách có thể tùy chọn các hình thức liên hệ cũng như trao đổi thông tin tư vấn với Công Ty Vạn Luật sao cho thuận tiện nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *