Việt Nam đang tiến hành quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và thu hút lượng lớn công ty nước ngoài đầu tư vào đất nước. Tuy nhiên, các công ty này thường gặp khó khăn trong việc mở rộng đầu tư do hiểu biết về pháp luật và thị trường còn yếu. Do đó, thành lập văn phòng đại diện là giải pháp tối ưu giúp các công ty nước ngoài có thời gian để tìm hiểu thị trường đầu tư. Đồng thời, văn phòng đại diện cũng giúp các công ty quảng bá thương hiệu của mình tại Việt Nam. Vạn Luật sẽ cung cấp quy trình thành lập văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài tại Việt Nam theo pháp luật hiện hành.

Văn phòng đại diện là gì?

Căn cứ vào Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp. Văn phòng đại diện không được xem là pháp nhân và công ty mẹ chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ của nó. Văn phòng đại diện không tham gia vào hoạt động thương mại, nhưng được sử dụng để nghiên cứu thị trường và đánh giá tính khả thi của việc mở rộng sự hiện diện của công ty tại Việt Nam.

Tóm lại, văn phòng đại diện có vai trò như một bước đệm cho các công ty nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam. Nó có chức năng liên lạc, giao dịch với các đối tác và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới. Ngoài ra, văn phòng đại diện còn có thể thực hiện các hoạt động nghiên cứu và rà soát thị trường. Sau khi đã có nghiên cứu và đánh giá tính khả thi, công ty nước ngoài có thể thành lập văn phòng chi nhánh hoặc công ty con để phát triển sự hiện diện của mình tại Việt Nam.

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Của Công Ty Nước Ngoài Tại Việt Nam

Quy trình, thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện để thành lập Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng những yêu cầu sau đây:

 • Công ty nước ngoài phải được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hoặc được công nhận theo pháp luật của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ này.
 • Công ty nước ngoài đã được thành lập và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, và đã hoạt động ít nhất 01 năm kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký. Nếu Giấy đăng ký kinh doanh có quy định thời hạn hoạt động, thời hạn đó phải còn ít nhất 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ.
 • Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc công ty nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

Các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam bao gồm Sở Công thương, Ban Quản lý Khu chế xuất-Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban quản lý khu kinh tế.

Để xin cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ các thành phần trong hồ sơ sau đây:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
 • Bản hợp pháp hoá lãnh sự và bản dịch công chứng Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương của công ty nước ngoài, được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài được thành lập.
 • Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài.
 • Bản dịch công chứng báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài được thành lập cấp hoặc xác nhận, để chứng minh sự tồn tại và hoạt động của công ty nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.
 • Bản dịch công chứng hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản dịch công chứng hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện.
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện, bao gồm hợp đồng thuê văn phòng được sao y chứng thực, bản công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê (nếu có) và phải đáp ứng các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ cấp phép thành lập văn phòng đại diện do công ty mẹ ký và đóng dấu hồ sơ.

Để mở văn phòng đại diện của công ty nước ngoài, quy trình bao gồm các bước sau:

Bước 1: Công ty nước ngoài nộp hồ sơ đến Cơ quan cấp Giấy phép qua đường bưu điện, trực tiếp hoặc trực tuyến (nếu được áp dụng).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và cấp biên nhận.

Bước 3: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép sẽ kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ không đủ, không hợp lệ. Yêu cầu bổ sung chỉ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép sẽ cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài. Nếu từ chối cấp phép, Cơ quan cấp Giấy phép sẽ cung cấp văn bản nêu rõ lý do.

Trong trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc công ty nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

Trong trường hợp việc thành lập Văn phòng đại diện chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép sẽ gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sau khi nhận được ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 05 ngày làm việc, Cơ quan cấp Giấy phép sẽ cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài.

Theo quy định, công ty nước ngoài có thể mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện cụ thể. Quy trình mở Văn phòng đại diện gồm 3 bước chính: nộp hồ sơ, kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu cần, và cấp Giấy phép. Thời gian cấp Giấy phép là 7 ngày làm việc, tuy nhiên nếu cần thì có thể gửi lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành và thời gian cấp có thể lên tới 10 ngày làm việc. Giấy phép được cấp trong thời hạn 5 năm và có thể gia hạn. Nếu giấy tờ đăng ký kinh doanh của công ty nước ngoài có quy định về thời hạn, thì thời hạn của Giấy phép Văn phòng đại diện sẽ không vượt quá thời hạn đó. Việc cấp lại Giấy phép mới sẽ tuân theo thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

Như vậy, Vạn Luật đã cung cấp cho bạn những thông tin về trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra, nếu còn những vấn đề pháp lý mà các bạn chưa hiểu rõ, có thể gọi ngay đến Vạn Luật để nhận được sự tư vấn tận tình nhất.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/

2 thoughts on “Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Của Công Ty Nước Ngoài Tại Việt Nam

 1. Pingback: Làm thế nào để thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài ở Việt Nam?

 2. Pingback: Người nước ngoài có thể mở công ty tại việt nam không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *