Hiện nay, hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tại Đà Nẵng chiếm tỷ trọng khá lớn trên địa bàn. Để đạt được kết quả như vậy, Đà Nẵng đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi. Cụ thể như ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề, y tế, công bố quy hoạch quỹ đất. Hướng dẫn các địa phương xây dựng đề án quy hoạch trường, lớp, kế hoạch sử dụng đất để đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu xây dựng cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn. Cùng với việc tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập, địa phương đang triển khai Đề án Sữa học đường cho trẻ mầm non…

XEM THÊM: Mở trường mầm non ở Hưng Yên cần bao nhiêu tiền?

Trong nội dung bài viết sau đây, VẠN LUẬT sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề kiến tạo, hoạt động trường mầm non dân lập/tư thục tới quý bạn đọc tham khảo.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 1. Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 2. Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
 3. Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
 4. Văn phiên bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

NỘI DUNG TƯ VẤN

Theo quy định hiện hành, việc kiến tạo và hoạt động trường mầm non sẽ được tiến hành theo 2 bước

BƯỚC 1: ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG MẪU GIÁO DÂN LẬP, TƯ THỤC

 • Điều kiện thực hiện
 1. Có đề án kiến tạo trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ thích hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 2. Đề án kiến tạo trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, tranh bị, vị trí dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.
 • Trình tự thực hiện

Bước 1: UBND cấp xã (nếu đề nghị kiến tạo trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị kiến tạo trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu còn thiếu), chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý (theo phân cấp của UBND cấp huyện)

Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng có liên quan thuộc UBND cấp huyện thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND cấp huyện ký quyết định kiến tạo đoàn kiểm tra thực tế.
Bước 4: Đoàn kiểm tra thực tế tiến hành kiểm tra tại đơn vị để thẩm định thực tế, phân tích với các điều kiện kiến tạo theo quy định theo các văn phiên bản của các cấp.

Bước 5: Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại đơn vị và phân tích với các quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trình UBND cấp huyện xem xét quyết định kiến tạo hoặc không cho phép; chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định kiến tạo hoặc cho phép kiến tạo có hiệu lực, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định kiến tạo hoặc cho phép kiến tạo bị hủy bỏ.

 • Cơ quan thực hiện

UBND quận huyện

 • Thành phần hồ sơ

Tờ trình đề nghị kiến tạo của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết kiến tạo; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; vị trí dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.- Đề án kiến tạo trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Tư vấn thủ tục thành lập và hoạt động trường mầm non tại Đà Nẵng
Tư vấn thủ tục kiến tạo và hoạt động trường mầm non tại Đà Nẵng

XEM THÊM: Đề án thành lập trường mầm non tư thục mới nhất!

BƯỚC 2: ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TRƯỜNG MẪU GIÁO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

 • Điều kiện thực hiện
 1. Có quyết định kiến tạo hoặc quyết định cho phép kiến tạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 2. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, tranh bị phục vụ yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:

 – Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

 – Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12 m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08 m2 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo;

 – Khuôn viên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên ngoài;
 – Cơ cấu khối công trình gồm:

  + Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi đảm bảo theo đúng quy chuẩn quy định;

  + Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa tính năng;

 + Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho;

  + Khối phòng hành chính quản trị gồm: Văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;

 + Sân chơi gồm: Sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung.

 1. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục;
  4. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;
  5. Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
 • Trình tự thực hiện

Bước 1: Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển Phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý.

Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn phiên bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế;

Bước 4: Nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phục vụ các điều kiện theo quy định thì Phòng giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa phục vụ các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn phiên bản cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho tổ chức

 • Cơ quan thực hiện

UBND quận huyện

 • Thành phần hồ sơ
 1. Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục.
 2. Bạn dạng sao được cấp từ sổ gốc, phiên bản sao được chứng thực từ phiên bản chính hoặc phiên bản sao kèm theo phiên bản chính để phân tích quyết định kiến tạo hoặc quyết định cho phép kiến tạo trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.
 3. Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý, giáo viên (Bạn dạng sao).
 4. Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non; Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, tranh bị phục vụ các điều kiện theo quy định.
 5. Các văn phiên bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có do trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đang quản lý, đảm bảo tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và tiêu dùng cho các hoạt động thường xuyên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong giai đoạn 05 năm, mở màn từ khi được tuyển sinh (Bạn dạng sao).
 6. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ. Bạn dạng chính (Bạn dạng sao).

XEM THÊM:Thành lập trường mầm non tư thục theo quy định mới nhất 2021

Trên đây là những chia sẻ của Công Ty Vạn Luật về mở trường mầm non tại Thành phố Đá Nẵng. Để biết thêm thông tin cụ thể, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 0919 123 698 để nhận được sự tư vấn miễn phí.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *