Ngày 26/5/2018, UBND TP. Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị triển khai các văn phiên bản quy phạm pháp luật về quản lý giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố. gồm: Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Hướng dẫn thủ tục hồ sơ đất để mở trường, nhóm trẻ độc lập tư thục hợp pháp; Một số quy định về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Các lưu ý trong bệnh học đường, hướng dẫn quy trình báo ca bệnh, phòng chống dịch bệnh; Chế độ dinh dưỡng dành cho lứa tuổi mầm non; Các điều kiện an toàn, hồ sơ quản lý công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở mầm non…(sau này được hợp nhất thành Văn phiên bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành)

XEM THÊM:Tổng quan về việc mở trường mầm non tư thục tại Việt Nam

Việc tổ chức các buổi hội thảo tổng kết để diễn tả nhằm rút kinh nghiệm hoặc tháo gỡ những vướng mắc pháp lý đã và đang tạo cản trở phần nào đó cho người đầu tư đã cho thấy tầm rất cần thiết và mức độ ưu tiên hàng đầu của chính quyền địa phương dành cho sự nghiệp “trồng người” nhưng đất nước và cả thế giới đang ngày càng quan tâm.

Sau đây, VẠN LUẬT sẽ hướng dẫn các nhà đầu tư các quy định pháp lý hiện hành đang mong muốn đầu tư, xây dựng và tiến hành hoạt động giáo dục mầm non tư thục.

Mở trường mầm non tư thục dân lập tại Bà Rịa Vũng Tàu
Mở trường mầm non tư thục dân lập tại Bà Rịa Vũng Tàu

NỘI DỤNG TƯ VẤN

Căn cứ theo quy định hiện hành, để trường mầm non được đi vào hoạt động một cách thông thường, tuân thủ đúng các yêu cầu của pháp luật thì người đầu tư cần thực hiện thủ tục theo các bước như:

  • Trước hết là “đề nghị thi công trường mầm non

Hồ sơ cần sẵn sàng cho giai đoạn này bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị thi công của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thi công; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; vị trí dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
b) Đề án thi công trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Những lưu ý cho việc sẵn sàng hồ sơ:

  1. a) Có đề án thi công trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ thích hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. b) Đề án thi công trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, tranh bị, vị trí dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển

Hồ sơ được sẵn sàng theo những yêu cầu như trên được nộp trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở giáo dục trường mầm non.

Thời hạn để thụ lý và giải quyết hồ sơ là 25 – 30 ngày làm việc., trường hợp cơ sở không phục vụ các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn phiên bản trả lời và nêu rõ lý do.

  • Sau cùng là “đề nghị cho phép trường trường mầm non hoạt động giáo dục

XEM THÊM: Điều kiện mở trường mầm non tư thục mới nhất hiện nay!

Hồ sơ cần sẵn sàng cho giai đoạn này bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

b) Phiên bản sao được cấp từ sổ gốc, phiên bản sao được chứng thực từ phiên bản chính hoặc phiên bản sao kèm theo phiên bản chính để so với quyết định thi công hoặc quyết định cho phép thi công trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

c) Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý, giáo viên;

 

d) Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non; đ) Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, tranh bị phục vụ các điều kiện theo quy định;

e) Các văn phiên bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có do trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đang quản lý, đảm bảo tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và tiêu pha cho các hoạt động thường xuyên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong giai đoạn 05 năm, mở đầu từ khi được tuyển sinh;

g) Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

 Những điều kiện cho giai đoạn này bao gồm:

  1. a) Có quyết định thi công hoặc quyết định cho phép thi công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
  2. b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, tranh bị phục vụ yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:

– Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

– Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12 m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08 m2 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo;

– Khuôn viên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên ngoài;

– Cơ cấu khối công trình gồm:

Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi đảm bảo theo đúng quy chuẩn quy định;

Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa tác dụng;

Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho;

Khối phòng hành chính quản trị gồm: Văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;

Sân chơi gồm: Sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung.

– Có tranh bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. c) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.
  2. d) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

đ) Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Hồ sơ được sẵn sàng theo những yêu cầu như trên được nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở giáo dục trường mầm non.

Thời hạn để thụ lý và giải quyết hồ sơ là 20 – 25 ngày làm việc, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa phục vụ các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn phiên bản cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do.

XEM THÊM: Mở trường mầm non tư thục dân lập tại Đắk Lắk

Trên đây là những chia sẻ của Công Ty Vạn Luật về mở trường mầm non tại Bà Rịa Vũng Tàu. Để biết thêm thông tin cụ thể, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 0919 123 698 để nhận được sự tư vấn miễn phí.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]