Hưng Yên là tỉnh thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, thuộc tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và được đánh giá là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối nhanh và cao. Cùng với xu thế phát triển hội nhập, giao lưu thúc đẩy nền kinh tế, văn hóa, xã hội giữa các địa phường trong nước hay với quốc tế, chính quyền nơi đây luôn quan tâm, giới thiệu và dành những chủ trương, chính sách khác lạ để đạt được những mục tiêu tốt nhất cho vùng đất của mình nói riêng hay rộng hơn là của toàn đất nước nói chung.

XEM THÊM: Đề án thành lập trường mầm non tư thục mới nhất!

Nhu cầu tìm trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ gần Khu biệt thự Vườn Mai – Khu thị trấn Ecopark, Huyện Văn Giang, Hưng Yên theo các kết quả thống kê, giới thiệu dựa trên quá trình liên tục tích lũy và phân tích số liệu của chúng tôi trong vòng 30 ngày gần nhất ở mức trung bình.

Số lượng phụ huynh tìm hiểu thông tin 3 trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ gần Khu biệt thự Vườn Mai – Khu thị trấn Ecopark, Huyện Văn Giang, Hưng Yên giữ vai trò rất cần thiết trong việc xây dựng công bố trên.

Một trong những ưu tiên rất cần thiết và có thể coi như là nền móng cho sự phát triển bền vững đó là chính sách liên quan tới giáo dục, nhưng mà xuất phát điểm cho nhận định này là chính sách “Phát triển giáo dục mầm non” đã được chính quyền họp bàn thống nhất và ban hành “Quyết định 1711/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Hưng Yên”.

Đứng trước tình hình như vậy, sau đây VẠN LUẬT hướng dẫn và giới thiệu các quy định hiện hành khi mở trường mầm non tư thực/dân lập tại Hưng Yên

NỘI DUNG TƯ VẤN

Điều kiện khi xây dừng và hoạt động trường mầm non bao gồm:

 1. a) Có đề án xây dừng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ thích hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. b) Đề án xây dừng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, vũ khí, vị trí dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển 
 3. c) Có quyết định xây dừng hoặc quyết định cho phép xây dừng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 4. d) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, vũ khí phục vụ yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:

– Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư hứa hẹn các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

– Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12 m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08 m2 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo;

– Khuôn viên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên ngoài;

– Cơ cấu khối công trình gồm:

Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi hứa hẹn theo đúng quy chuẩn quy định;

Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa tác dụng;

Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho;

Khối phòng hành chính quản trị gồm: Văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;

Sân chơi gồm: Sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung.

– Có vũ khí, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. e) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn hứa hẹn thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.
 2. f) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để hứa hẹn duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.
 3. g) Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

XEM THÊM:Thành lập trường mầm non tư thục theo quy định mới nhất 2021

Trình tự thực hiện thủ tục

Theo quy định hiện hành, việc xây dừng và hoạt động trường mầm non sẽ được tiến hành theo 2 bước lần lượt như sau:

– Đề nghị xây dừng trường mầm non

Sẵn sàng hồ sơ bao gồm:

 1. a) Tờ trình đề nghị xây dừng của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết xây dừng; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; vị trí dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;
 2. b) Đề án xây dừng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Hồ sơ được sẵn sàng gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện xây dừng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn phiên bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu phục vụ các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định xây dừng hoặc cho phép xây dừng; nếu không phục vụ các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn phiên bản trả lời và nêu rõ lý do.

Tổng thời hạn thực hiện cho bước này là 25 ngày làm việc (đối với trường hợp hồ sơ hoàn toản và hợp lệ)

– Đề nghị hoạt động trường mầm non

Sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc đề nghị/xin phép xây dừng trường mầm non thì tiếp theo người đầu tư sẵn sàng hồ sơ đề nghị hoạt động, bao gồm:

 1. a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
 2. b) Bạn dạng sao được cấp từ sổ gốc, phiên bản sao được chứng thực từ phiên bản chính hoặc phiên bản sao kèm theo phiên bản chính để phân tích quyết định xây dừng hoặc quyết định cho phép xây dừng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
 3. c) Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý, giáo viên;
 4. d) Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

đ) Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, vũ khí phục vụ các điều kiện theo quy định;

 1. e) Các văn phiên bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có do trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đang quản lý, hứa hẹn tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và tiêu phí cho các hoạt động thường xuyên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để hứa hẹn duy trì ổn định hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong giai đoạn 05 năm, mở đầu từ khi được tuyển sinh;
 2. g) Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Hồ sơ được sẵn sàng gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn phiên bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu hồ sơ đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phục vụ các điều kiện theo quy định thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu chưa phục vụ các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn phiên bản cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ nêu rõ lý do

Tổng thời hạn thực hiện cho bước này là 25 ngày làm việc (đối với trường hợp hồ sơ hoàn toản và hợp lệ)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Văn phiên bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

– Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

– Quyết định 1711/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Hưng Yên

XEM THÊM: Những điều cần biết để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Trên đây là những chia sẻ của Công Ty Vạn Luật về mở trường mầm non tại tỉnh Hưng Yên. Để biết thêm thông tin cụ thể, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 0919 123 698 để nhận được sự tư vấn miễn phí

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *