Ban quản lý an toàn thực phẩm tên tiếng anh: Food Safety Management Authority of Ho Chi Minh City. Tên viêt tắt: FSMA. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

XEM THÊM: Bộ Luật lao động mới nhất 2018 & Các quyền lợi người lao động cần biết!

Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiêm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Bộ Công Thương.

Căn cứ pháp lý

  • Căn cứ Quyết định số 2349/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội (gọi tắt là Ban Quản lý);
  • Căn cứ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội;
  • Căn cứ vào sự thống nhất bàn giao các thủ tục hành chính giữa các Sở có liên quan như Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có sự chứng kiến của Sở Tư pháp ngày 15 tháng 5 năm 2017.
Ban quản lý công bố an toàn thực phẩm tại Hà Nội
Ban quản lý công bố an toàn thực phẩm tại Hà Nội

Thời gian chính thức đi vào hoạt động

Kể từ ngày 22/05/2017, Ban Quản lý An toàn thực phẩm sẽ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các vấn đề an toàn thực phẩm.

Sở Công Thương TP. Hà Nội vừa ra thông báo về việc dừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành công thương.
Trước đó, cuối tháng 12/2017, UBND TP. Hà Nội đã thành lập Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố và ban hành Quyết định số 7231/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban. Từ căn cứ này, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Sở Công Thương sẽ bàn giao sang Ban quản lý An toàn thực phẩm.

XEM THÊM: Tiêu chuẩn HACCP là gì ? Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn HACCP

Đơn vị này có khoảng 60 nhân sự được điều động từ các cơ quan như Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Ban đầu, Ban Quản lý An toàn thực phẩm sẽ được hoạt động thí điểm 3 năm do Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội -Nguyễn Tấn Hai – làm Trưởng ban.

Việc chuyển giao được tiến hành với các nội dung bàn giao chỉ tiêu biên chế, bàn giao các hồ sơ liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành công thương từ Sở Công Thương sang Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố. Đến hết ngày 12/1, sẽ ngừng giải quyết những hồ sơ phát sinh tồn đọng. Và chính thức từ ngày 15/1/2018, toàn bộ những vấn đề này được bàn giao chính thức cho Ban quản lý An toàn thực phẩm Hà Nội.

Một đơn vị cất trữ đông lạnh thực phẩm bẩn tại Hà Nội vừa bị xử phạt

Cũng theo Sở Công Thương Hà Nội, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về an toàn thực phẩm thuộc ngành công thương sẽ do Ban quản lý An toàn thực phẩm thực hiện. Do đó, những vấn đề liên quan đến lĩnh vực này, cá nhân và tổ chức có thể hiện liên hệ đến Ban quản lý An toàn thực phẩm để giải quyết.

XEM THÊM: Bảng giá kiểm nghiệm thực phẩm – An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Hà Nội

Các lĩnh vực do ban quản lý an toàn thực phẩm tiếp nhận và giải quyết

Các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm do Ban Quản lý An toàn thực phẩm tiếp nhận và giải quyết bao gồm:

  • Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
  • Cấp Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định và cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy.
  • Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.
  • Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực.
  • Thủ tục về chuỗi thực phẩm an toàn.
  • Đối với những hồ sơ đã nộp trước ngày 22/5
  • Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận các thủ tục nêu trên theo thẩm quyền trước ngày 22/5/2017 thì sẽ tiếp tục giải quyết đến khi hoàn tất hồ sơ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Mr Mạnh: 0919 123 698 ; 02473 023 698 – lienhe@vanluat.vn  để được tư vấn và cung cấp những thông tin chính xác nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI