Trước tiên Công ty TNHH Vạn Luật chúng tôi, xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất.

Công ty TNHH Vạn Luật là một trong những tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp mới thành lập và đặc biệt là hỗ trợ các dịch vụ cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan.

Cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan là giấy phép cần có điều kiện. Nếu muốn được cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan, cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan.

Mọi thủ tục liên quan tới pháp lý đều được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn. Bạn có thể yên tâm để dành thời gian cho những chiến lược phát triển khác của mình.

Đơn vị Vạn Luật xin tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục đề nghị cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan như sau:

Giám định viên là gì ?

Theo Điều 254 Luật Thương mại 2005 định nghĩa về dịch vụ giám định như sau:

“Điều 254. Dịch vụ giám định

Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.”

Giám định bao gồm một hoặc một số nội dung về số lượng, chất lượng, bao bì, giá trị hàng hoá, xuất xứ hàng hoá, tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ, phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

Từ tính chất công việc, ta có thể hiểu giám định viên là người có đủ các tiêu chuẩn, trình độ để thực hiện các công việc giám định. Từ đây, họ sẽ vận dụng các kiến thức, phương pháp khoa học, nghiệp vụ để thực hiện công việc giám định theo yêu cầu của khách hàng.

Giám định viên sở hữu trí tuệ là người có đủ trình độ kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến nội dung cần giám định, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và cấp Thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ.

Điều kiện để làm giám định viên là gì?

Để trở thành giám định viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định như sau:

  1. Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  2. Thường trú tại Việt Nam;
  3. Có phẩm chất đạo đức tốt;
  4. Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp Thẻ giám định viên, đã qua thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đó từ 5 năm trở lên và đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ về giám định.

Hồ sơ cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan như thế nào?

  • Văn bản trình bày lý do yêu cầu cấp lại
  • Tờ khai yêu cầu cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan (theo Mẫu số 10 của Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này);
  • Bản chính hoặc bản sao chứng thực Kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định hoặc văn bản của Hội đồng kiểm tra chấp nhận được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định;
  • Bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý cá nhân (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu còn hiệu lực) của người thực hiện thủ tục
  • 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm.
  • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện)

Số lượng: 1 bộ hồ sơ

Trình tự cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan như thế nào?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Giám định viên chuẩn bị các hồ sơ theo quy định gửi đến Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bước 2: Nộp hồ sơ

Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét hồ sơ và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có)

Bước 3:Nhận kết quả

Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp lại Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

Cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan
Cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan

Mẫu đơn cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan.

Mẫu số 10

TỜ KHAI[1]

YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI
THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

 

 

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Ảnh

(3 x 4 cm)

THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Họ và tên:

Ngày sinh:                                                                    Nơi sinh:

Số CMND/CCCD:                                                       Cấp ngày:

Địa chỉ:                                                                         Email:

Điện thoại:

NỘI DUNG YÊU CẦU

□ Yêu cầu cấp Thẻ lần đầu

□ Yêu cầu cấp lại Thẻ                                   Số Thẻ đã cấp:

Lý do cấp lại: □ Thẻ bị mất       □ Thẻ bị hư hỏng          □ Thay đổi thông tin trong Thẻ giám định viên

CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH

□ Quyền tác giả

□ Quyền liên quan

HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH

□ Hoạt động độc lập

□ Hoạt động trong tổ chức giám định

CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ[2]

□ Tờ khai theo mẫu

□ Bản sao kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan

□ Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân

□ 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm

□ Thẻ đã cấp[3]

□ Văn bản chấp nhận được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định

□ Văn bản yêu cầu cấp lại

 
HỒ SƠ GỒM CÁC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận hồ sơ)

 

 

 

 

Cán bộ nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

CAM KẾT CỦA NGƯỜI YÊU CẦU

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong hồ sơ là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Làm tại: …………… ngày … tháng … năm 2023
Người yêu cầu[4]  (Ký và ghi rõ họ tên)

     

 

[1] Người yêu cầu cấp/cấp lại Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan đánh dấu X vào ô vuông □ nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

[2] Hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám định viên:

– Tờ khai yêu cầu cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan (theo Mẫu số 10 của Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP).

– Bản chính hoặc bản sao chứng thực Kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định hoặc văn bản của Hội đồng kiểm tra chấp nhận được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định.

– 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm.

Hồ sơ cấp lại Thẻ giám định viên:

– Tờ khai yêu cầu cấp Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan (theo Mẫu số 10 của Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 17/2023/NĐ-CP).

– 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm.

Lưu ý: Trường hợp bị hư hỏng phải nộp lại Thẻ giám định viên bị hư hỏng.

(Căn cứ khoản 1 và điểm b khoản 4 Điều 98 Nghị định 17/2023/NĐ-CP).

[3] Người yêu cầu nộp Thẻ đã cấp kèm theo các tài liệu khác có trong hồ sơ nếu có yêu cầu cấp lại, trừ trường hợp bị mất.

[4] Người yêu cầu cấp/cấp lại Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan ký và ghi rõ họ tên trực tiếp tại mục này.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là bao lâu?

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả ra quyết định cấp lại Thẻ giám định viên.

Trường hợp từ chối cấp Thẻ giám định viên, Cục Bản quyền tác giả thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối.

Dịch vụ cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan tại Vạn Luật

Khi có nhu cầu cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan,  bạn có thể liên hệ Vạn Luật:

– Gọi điện tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Luật sư: 02473 023 698

– Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@vanluat.vn

– Gặp lãnh đạo tổ chức, yêu cầu dịch vụ, khiếu nại chất lượng tư vấn gọi: 0919 123 698

để được hướng dẫn, tư vấn chi tiết nhất. Vạn Luật cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép trọn gói với chi phí hợp lý, thời gian nhanh chóng và đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, nội dung  công việc Vạn Luật sẽ tư vấn hỗ trợ như sau:

– Tư vấn điều kiện cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan;

– Tư vấn trình tự, thủ tục cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan;

– Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ cấp lại thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan;

– Nhận ủy quyền thực hiện thủ tục tại Cơ quan có thẩm quyền;

– Theo dõi và thông báo tiến trình hồ sơ đến khách hàng;

– Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng.

8. Lý do bạn nên chọn dịch vụ của Đơn vị Công Ty Vạn Luật

– Chúng tôi không lớn nhất, nhưng chất lượng dịch vụ của chúng tôi là tốt nhất

– Chúng tôi luôn rước tới quý khách hàng những dịch vụ chất lượng với tiêu dùng rẻ nhất

– Chúng tôi luôn tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng

– Lợi ích của bạn – lợi ích của chúng tôi! Tới với Đơn vị Công Ty Vạn Luật – Tới với sự chuyên nghiệp!

Quý Khách có thể tùy chọn các hình thức liên hệ cũng như trao đổi thông tin tư vấn với Công Ty Vạn Luật sao cho thuận tiện nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *