Bảo hiểm y tế là một loại hình bảo hiểm khác lạ, góp phần cần thiết trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của quả đât. Bài viết dưới đây Vanluat.vn sẽ giới thiệu tới các bạn: Tầm cần thiết của việc tham gia Bảo hiểm y tế; Mức đóng Bảo hiểm y tế thế hệ nhất; Mức hưởng Bảo Hiểm Y Yế… Mời các bạn tham khảo.

1. Bảo hiểm y tế là gì?

Bảo hiểm y tế là một loại hình bảo hiểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bè lũ. Tại Việt Nam, bảo hiểm y tế không nhắm tới lợi nhuận, được nhà nước cơ cấu và tổ chức để phục vụ và bảo vệ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của những người có trách nhiệm tham gia theo quy định của luật bảo hiểm (Xem thêm: điều 2, Luật bảo hiểm y tế).

XEM THÊM: Bảo hiểm xã hội là gì? Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội

Theo Luật bảo hiểm Việt Nam, Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Bảo hiểm y tế nhà nước không được tổ chức vì lợi nhuận nhưng là một chính sách xã hội. Nhà nước đứng ra tổ chức Bảo hiểm y tế, bao gồm với những người, cá nhân, tổ chức liên quan. Bảo hiểm y tế nhà nước không nhắm tới mục đích lợi nhuận như bảo hiểm tư nhân.

Bảo hiểm y tế là gì? Chính sách bảo hiểm y tế là gì?
Bảo hiểm y tế là gì? Chính sách bảo hiểm y tế là gì?

 2. Tầm cần thiết của việc tham gia Bảo hiểm y tế

Việc tham gia Bảo Hiểm Y Yế mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may đau ốm. Tham gia Bảo Hiểm Y Yế thì tùy theo các nhóm đối tượng, được quỹ Bảo Hiểm Y Yế thanh toán 100% hoặc 95% hoặc 80% tiêu phí khám chữa bệnh nội và ngoại trú với các danh mục thuốc và dịch vụ kỹ thuật do Bộ Y tế quy định.

Quyền lợi của người có thẻ Bảo Hiểm Y Yế ngày càng được đảm bảo. Hàng năm, ngành Bảo hiểm Xã hội và Y tế đã có sự phối hợp nghiêm ngặt, kịp thời từ việc triển khai hợp đồng tới việc tổ chức khám chữa bệnh tại các cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, không phải ai cũng hiểu hết được giá trị của tấm thẻ Bảo Hiểm Y Yế. Chỉ tới khi bị bệnh tật, tai nạn, nhất là khi không may bị bệnh nặng, tiêu phí vượt ngoài khả năng chi trả thì lúc bấy giờ người bệnh thế hệ nghĩ tới giá trị của việc tham gia Bảo Hiểm Y Yế. Qua đó cho thấy, nhiều người còn chưa ý thức được quyền lợi được hưởng từ Bảo Hiểm Y Yế, hiểu được tầm cần thiết của việc tham gia Bảo Hiểm Y Yế.

Bảo Hiểm Y Yế là một chính sách cần thiết để đảm bảo an sinh xã hội, tham gia vào chống đói nghèo do bệnh tật gây ra. Bảo Hiểm Y Yế cũng là một nguồn tài chính rất cần thiết dành cho chăm sóc sức khỏe nhất là khi tình hình ngân sách của Nhà nước không đủ để bao cấp hoàn toàn cho chăm sóc sức khỏe. Bảo Hiểm Y Yế là sự chia sẻ, nuôi nấng hữu hiệu nhất giữa người có điều kiện và người khó khăn. Bảo Hiểm Y Yế là một giải pháp ưu việt trong một hệ thống chăm sóc sức khỏe bè lũ. Với ý nghĩa đó, mọi người dân, khác lạ là các bạn đoàn viên thanh niên hãy tích cực đi đầu trong việc tham gia Bảo Hiểm Y Yế vì sức khỏe, vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người.

3. Mức đóng Bảo hiểm y tế 2017

3.1. Mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình

Từ ngày 01/7/2017 mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình sẽ có sự thay đổi vì mức luơng cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng (Nghị định 47/2017/NĐ-CP mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang). Cụ thể là:

Từ ngày 01/01/2017 tới ngày 30/06/2017:
 • Người thứ 1: 653.400 đồng/năm
 • Người thứ 2: 457.380 đồng/năm
 • Người thứ 3: 392.040 đồng/năm
 • Người thứ 4: 326.700 đồng/năm
 • Người thứ 5 trở đi: 261.360 đồng/năm
Từ ngày 01/07/2017 trở đi:
 • Người thứ 1: 702.000 đồng/năm
 • Người thứ 2: 491.400 đồng/năm
 • Người thứ 3: 421.200 đồng/năm
 • Người thứ 4: 351.000 đồng/năm
 • Người thứ 5 trở đi: 280.800 đồng/năm

Theo quy định mức đóng Bảo Hiểm Y Yế của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở (tức là 4,5% x 1.300.000 đồng) và HSSV chỉ cần đóng 70% tiêu phí, còn 30% còn lại sẽ được ngân sách chi trả.

Mức đóng Bảo Hiểm Y Yế của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở nhân với số tháng tương ứng với thời hạn sử dụng của thẻ Bảo Hiểm Y Yế (Mức lương cơ sở từ 01/07/2017 là 1.300.000 đồng).

XEM THÊM: Bảng giá kiểm nghiệm thực phẩm – An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Hà Nội

3.2. Mức đóng bảo hiểm y tế đối với HSSV

Mức đóng Bảo Hiểm Y Yế của HSSV năm học 2017 – 2018 thể hiện theo bảng dưới đây:

STT Phương thức đóng Mức đóng

(ĐVT: Đồng)

Nhà nước hỗ trợ

(ĐVT: Đồng)

1 3 tháng 122.850 52.650
2 6 tháng 245.700 105.300
3 9 tháng 368.550 157.950
4 12 tháng 491.400 210.600
5 15 tháng 614.250 263.250

Một số lưu ý:

– Mức đóng trên áp dụng cho đối tượng HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân không thuộc nhóm đối tượng tham gia Bảo Hiểm Y Yế hộ gia đình;

– Trường hợp HSSV có thẻ Bảo Hiểm Y Yế hết hạn sử dụng rơi vào các tháng trong năm 2017 hoặc chưa tham gia Bảo Hiểm Y Yế trước đó, nếu HSSV đăng ký tham gia Bảo Hiểm Y Yế thì nhà trường có trách nhiệm lập danh sách mua thẻ Bảo Hiểm Y Yế cho HSSV những tháng còn lại cho tới 31/12/2018.

– Đối tượng có thời gian tham gia Bảo Hiểm Y Yế liên tục, thẻ Bảo Hiểm Y Yế có giá trị từ ngày đóng Bảo Hiểm Y Yế. Trường hợp tham gia Bảo Hiểm Y Yế lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thẻ Bảo Hiểm Y Yế có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đối tượng tham gia nộp tiền đóng Bảo Hiểm Y Yế. Riêng HSSV năm cuối thì nhà trường chỉ tổ chức thu tiền tới ngày cuối cùng của tháng kết thúc khóa học.

– Khi tỷ trọng đóng Bảo Hiểm Y Yế và mức lương cơ sở có sự điều chỉnh, Cơ quan BHXH sẽ có thông báo cụ thể cho các trường biết để thực hiện, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng Bảo Hiểm Y Yế, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại nhưng người tham gia đã đóng Bảo Hiểm Y Yế.

– Đối với HSSV có thẻ Bảo Hiểm Y Yế bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác: lưu học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật: Sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu, HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo…đã được cấp thẻ Bảo Hiểm Y Yế bắt buộc theo quy định của Chính phủ, nhà trường lập danh sách riêng kèm theo bạn dạng photocopy thẻ Bảo Hiểm Y Yế (còn giá trị) theo dõi và tính chung vào tỷ trọng tham gia của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban sơ.

4. Các mức hưởng khi khám, chữa bệnh trái tuyến năm 2018

Trong năm 2018, trường hợp người có thẻ Bảo Hiểm Y Yế tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ Bảo Hiểm Y Yế thanh toán theo mức hưởng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) này theo tỷ trọng như sau:

 • Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% tiêu phí điều trị nội trú.
 • Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% tiêu phí điều trị nội trú (từ ngày 01/01/2021 sẽ thanh toán 100% tiêu phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước).
 • Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% tiêu phí KCB.

Đối với người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia Bảo Hiểm Y Yế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khác lạ khó khăn; người tham gia Bảo Hiểm Y Yế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ Bảo Hiểm Y Yế thanh toán tiêu phí KCB đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế.

XEM THÊM: Bộ Luật lao động mới nhất 2018 & Các quyền lợi người lao động cần biết!

5. Chính sách bảo hiểm y tế tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên khẳng định: Bảo hiểm y tế Bảo Hiểm Y Yế là một chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ bè lũ được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng.
Sau gần 17 năm hoạt động, Bảo Hiểm Y Yế đã từng bước phát triển, đạt được một số thành tựu cần thiết: Số người tham gia Bảo Hiểm Y Yế tăng, khác lạ là người nghèo và các đối tượng chính sách; sự tiếp cận dịch vụ y tế của các đối tượng được cải thiện rõ rệt. Bảo Hiểm Y Yế đã tạo ra nguồn tài chính công đáng kể cho công tác KCB, góp phần thực hiện mục tiêu công bình trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh bảo hiểm y tế, nâng cao y đức học, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ Y tế phát động “Chương trình Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, phục vụ sự hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế” từ ngày 1/7/2009. Chương trình tập trung vào 4 mục tiêu chính: Nâng cao thái độ phục vụ người bệnh; cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu phiền hà trong đón tiếp, khám chữa bệnh và thanh toán viện phí với người bệnh Bảo Hiểm Y Yế; chống lạm dụng thuốc, kỹ thuật, xét nghiệm nhằm tiết kiệm nguồn lực y tế và tiêu phí KCB; nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế trong bệnh viện, các cơ sở KCB, đảm bảo quyền lợi của người bệnh có Bảo Hiểm Y Yế.

Để triển khai có hiệu quả chương trình, Bộ Y tế đã đưa ra 12 hoạt động cụ thể của các bệnh viện. Trong đó có 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Triển khai các hoạt động y đức, nâng cao ý thức thái độ phục vụ người bệnh; tiếp tục phát động phong trào cuộc vận động “học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhưng trọng tâm là là học tập tuân theo lời dạy “Thầy thuốc như mẹ nhân từ”; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho toàn thể nhân viên trong bệnh viện về những nội dung cơ bạn dạng của Luật Bảo Hiểm Y Yế; quan tâm tới công tác qui hoạch, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn giỏi, phấn đấu có thể khám và điều trị khỏi cơ bạn dạng các loại bệnh tạo niềm tin cho nhân dân; tăng cường quản lý chất lượng KCB, nâng cao chất lượng dịch vụ và giám sát chất lượng dịch vụ, cải tiến qui trình khám bệnh đảm bảo hợp lý đơn giản, thuận thiện, tránh phiền hà cho người bệnh từ khâu đón tiếp, phân loại bệnh và ứng dụng tin học trong quản lý bệnh viện.

Luật Bảo Hiểm Y Yế đã được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2009. Luật này đã thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và an sinh xã hội về công bình và phát triển trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân thành pháp luật của Nhà nước, tạo cơ sở pháp lý cơ bạn dạng và trọn vẹn nhất trong thực hiện chính sách Bảo Hiểm Y Yế. Để lưu lại sự kiện Luật Bảo Hiểm Y Yế có hiệu lực, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định lấy ngày 1/7/2009 là “Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam”. Đồng thời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã gửi thư cho cán bộ, viên chức ngành y tế và Bảo Hiểm Y Yế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]