Mức độ Mức độ 4
Mã thủ tục 1.001383
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Trình tự thực hiện Bước 1: Thương nhân đính kèm hồ sơ đề nghị cấp lại C/O tại www.ecosys.gov.vn hoặc http://comis.covcci.com.vn/ của của Tổ chức cấp C/O được Bộ Công Thương ủy quyền; hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp lại C/O tại trụ sở của Tổ chức cấp C/O; hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến Tổ chức cấp C/O nơi thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương nhân.

Bước 2: Tổ chức cấp C/O kiểm tra xem bộ hồ sơ có hợp lệ hay không và thông báo cho thương nhân một trong các nội dung sau: 1. Chấp nhận cấp C/O và thời gian thương nhân sẽ nhận được C/O; 2. Đề nghị bổ sung chứng từ nếu có khác biệt với hồ sơ đề nghị cấp C/O đã cấp trước đó (nêu cụ thể chứng từ cần bổ sung); 3. Từ chối cấp lại C/O nếu phát hiện những trường hợp quy định tại Điều 21 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa (sau đây gọi là Nghị định số 31/2018/NĐ-CP) hoặc nếu phát hiện C/O đã cấp trước đó hết thời hạn hiệu lực 1 năm kể từ ngày cấp;

Bước 3: Cán bộ Tổ chức cấp C/O kiểm tra thêm, nhập dữ liệu vào hệ thống máy tính, đóng dấu “CERTIFIED TRUE COPY” trong trường hợp cấp sao y bản chính hoặc xác nhận nội dung được đánh máy trên C/O “THIS C/O REPLACES THE C/O NO. … DATED …” trong trường hợp cấp thay thế và trình người có thẩm quyền ký cấp C/O.

Bước 4: Người có thẩm quyền của Tổ chức cấp C/O ký cấp C/O.

Bước 5: Cán bộ Tổ chức cấp C/O đóng dấu và trả C/O cho thương nhân.

Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 4 Giờ – Trong thời hạn 4 giờ làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được Đơn đề nghị cấp lại C/O và hồ sơ đề nghị cấp lại C/O đầy đủ và hợp lệ.
2 Nộp trực tuyến 4 Giờ – Trong thời hạn 4 giờ làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được Đơn đề nghị cấp lại C/O và hồ sơ đề nghị cấp lại C/O đầy đủ và hợp lệ.
3 Nộp qua bưu chính công ích 4 Giờ – Trong thời hạn 4 giờ làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được Đơn đề nghị cấp lại C/O và hồ sơ đề nghị cấp lại C/O đầy đủ và hợp lệ.
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng giấy tờ
1 Hồ sơ đề nghị cấp lại C/O bao gồm: – Đơn đề nghị cấp lại C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (Mẫu số 04 thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP); Mẫu số 04 (1).docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
2 Mẫu C/O tương ứng đã được khai hoàn chỉnh; Bản chính: 0
Bản sao: 0
3 Chứng từ bổ sung theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP (nếu có khác biệt với hồ sơ đề nghị cấp C/O đã cấp trước đó); Bản chính: 0
Bản sao: 0
4 Bản gốc và bản sao C/O đã cấp trước đó (nếu có). Bản chính: 0
Bản sao: 0
Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực, Các Chi nhánh, các tổ chức cấp C/O trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất, Sở Công Thương – TP Hải Phòng
Cơ quan có thẩm quyền Bộ Công thương, Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan – Bộ tài chính
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cấp lại
Căn cứ pháp lý
STT Số văn bản Tên văn bản
1 05/2018/TT-BCT Thông tư 05/2018/TT-BCT
2 31/2018/NĐ-CP Nghị định 31/2018/NĐ-CP
Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện Không có thông tin
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]