Ngoại ngữ là chìa khóa vạn năng để khám phá kho tàng tri thức nhân loại, cập nhật, tiếp thu khoa học kỹ thuật. Vì vậy, thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam để đào tạo là xu hướng đầu tư của nhiều cá nhân, tổ chức. Nhưng điều kiện để thành lập là gì? Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam thế nào?

XEM THÊM: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Gia Lai mới nhất!

Với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ giấy phép và kinh nghiệm thành lập hàng chục Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn Hà Nội, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc điều kiện mới nhất để thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam và dịch vụ của chúng tôi.

1. Các bước thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam

Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam để cung cấp dịch vụ dạy ngoại ngữ cho người học hiện nay khá đơn giản so với trước đây.

Theo quy định tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP, Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT, để thành lập một trung tâm ngoại ngữ hợp pháp, cá nhân, doanh nghiệp phải thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam của cơ quan có thẩm quyền.

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ do cá nhân đề nghị thành lập;
 • Doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp. Người đứng đầu doanh nghiệp có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc.

Bước 2: Trước khi hoạt động, Trung tâm ngoại ngữ phải thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động giáo dục – đào tạo ngoại ngữ

Chi phí dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam mới nhất!
Chi phí dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam mới nhất!

2. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam

Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam phải đáp ứng các điều kiện như sau:

  Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

  Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

3. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ được cấp phép hoạt động Giáo dục

 Được thành lập hợp pháp

Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập của người có thẩm quyền;

 Về cơ sở vật chất: 

Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học;

Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

XEM THÊM: Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ tại Hà Giang | Thủ Tục Nhanh Gọn – Hiệu Quả‎

 Về cơ cấu tổ chức:

Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học. Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

 • Giáo viên là người Việt Nam phải có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
 • Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
 • Giáo viên là người nước ngoài phải Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; hoặc Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp; hoặc Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

 Điều kiện của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ:

 • Là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý.
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ);
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

4. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam

4.1. Thủ tục Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam

Lưu ý: chỉ áp dụng đối với trường hợp người thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam là cá nhân/nhóm cá nhân.

a. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam bao gồm:

 Tờ trình xin thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam;

 Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam gồm các nội dung sau:

 • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
 • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm.

 Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

b. Trình tự thực hiện thủ tục Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền);

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

XEM THÊM: Dịch vụ Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đồng Tháp Nhanh Gọn

4.2. Thủ tục công nhận Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ xin công nhận Giám đốc trung tâm ngoại ngữ nộp cùng hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập trung tâm đối với cá nhân và nộp cùng hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động đối với doanh nghiệp gồm:

 • Tờ trình đề nghị công nhận giám đốc trung tâm ngoại ngữ;
 • Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam do Sở GD&ĐT cấp;
 • Lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc của cơ quan chủ quản, có dán ảnh 3×4;
 • CMND/Hộ chiếu bản sao;
 • Giấy khám sức khỏe;
 • Bản sao hộ khẩu thường trú đăng ký tạm trú dài hạn có chứng thực (đối với người nước ngoài)
 • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng của người được đề nghị bổ nhiệm/công nhận
 • Các giấy tờ minh chứng kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

4.3. Thủ tục xin cấp phép hoạt động giáo dục – Tổ chức đào tạo ngoại ngữ

Lưu ý: Nếu trung tâm ngoại ngữ doa doanh nghiệp thành lập chỉ cần thực hiện thủ tục này.

Hồ sơ xin cấp phép tổ chức giáo dục – Tổ chức đào tạo ngoại ngữ gồm:

 •  Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 •  Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 •  Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 •  Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;
 •  Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 •  Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 •  Các quy định về học phí, lệ phí;
 •  Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

DỊCH VỤ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nam CỦA Công Ty Vạn Luật

1. Các công việc Công Ty Vạn Luật thực hiện:

 Tư vấn và kiểm tra trước các điều kiện về trung tâm ngoại ngữ. Định hướng cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu nên lựa chọn phương thức thành lập nào phù hợp: Thành lập công ty trước hay mở trung tâm với tư cách cá nhân luôn.

 • Xem thêm: Dịch vụ thành lập Công ty uy tín trọn gói nhanh nhất tại Việt Nam
 •  Hỗ trợ soạn thảo các hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu của sở giáo dục (giáo trình, thời gian đào tạo, các yêu cầu về học phí…)
 •  Đại diện khách hàng để thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền. Giải trình hồ sơ với cơ quan có thẩm quyền;
 •  Ngoại giao với cơ quan có thẩm quyền và cùng doanh nghiệp tiếp đón đoàn kiểm tra.
 •  Nhận kết quả và bàn giao cho doanh nghiệp.

2. Phí dịch vụ và thời gian thực hiện

Phí dịch vụ của chúng tôi là chi phí trọn gói. Chúng tôi sẽ báo chi tiết khi khách hàng liên hệ với chúng tôi.

Khách hàng còn băn khoăn hãy liên hệ để chúng tôi trực tiếp giải đáp thắc mắc. Những rắc rối, phiền hà hãy để chúng tôi giải quyết. Khách hàng chỉ cần nhấc điện thoại liên hệ và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ dịch vụ【Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Tại Đắk Lắk】‎

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI