Mức độ Mức độ 4
Mã thủ tục 2.000517
Cấp thực hiện Cấp Bộ
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Trình tự thực hiện Chủ hàng nộp hồ sơ đề nghị cho phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh đến Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương); địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tiếp nhận, thẩm định hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Bộ Công Thương có văn bản cho phép chủ hàng tiêu thụ hàng hóa quá cảnh.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có văn bản gửi chủ hàng yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp không cho phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh, Bộ Công Thương có văn bản trả lời chủ hàng và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời gian giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Nộp trực tiếp tại bộ phận văn thư Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu).
2 Nộp qua bưu chính công ích 15 Ngày làm việc
Thành phần hồ sơ
STT Loại giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng giấy tờ
1 Đơn đề nghị cho phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh: 01 bản chính (theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này). PHỤ LỤC V.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
2 Giấy phép quá cảnh hàng hóa đã được cấp: 01 bản sao (có ký xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của chủ hàng), nếu là hàng hóa quá cảnh theo giấy phép. Bản chính: 1
Bản sao: 0
3 Tài liệu chứng minh trường hợp bất khả kháng đối với hàng hóa quá cảnh xin được tiêu thụ tại Việt Nam. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền Không có thông tin
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản cho phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh
Căn cứ pháp lý
STT Số văn bản Tên văn bản
1 9423/QĐ-BCT Thông tư số 27/2014/TT-BCT quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện Không có thông tin
Từ khóa Không có thông tin
Mô tả Không có thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *