Tổ chức trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp chỉ cần có từ 01 thành viên là có thể kiến tạo nhưng hạn chế tối đa không quá 50 thành viên cùng góp vốn kiến tạo và doanh nghiệp chỉ nhận trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp. Có nhì loại hình doanh nghiệp TNHH một thành viênCông ty TNHH hai thành viên trở lên. Về cơ bạn dạng nhì loại hình doanh nghiệp này giống nhau ngoại trừ khác nhau do số lượng thành viên quyết định.

 1. Bảng giá dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Bình Định | Giá cả hợp lý, dịch vụ nhanh‎
 2. Dịch Vụ Thành Lập Công Ty mới tại Bến Tre | Doanh nghiệp mới, giảm 30%‎
 3. Dịch vụ tư vấn mở Công Ty tại Hà Nội

Để thuận tiện hơn cho quý khách hàng đang có dự định kiến tạo doanh nghiệp cổ phần tại Việt Nam trong năm 2019, Tổ chức Vạn Luật hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục đăng ký kiến tạo doanh nghiệp cổ phần theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thi công Tổ chức TNHH 2 thành viên với nhà đầu tư nước ngoài thì phải có dự án kinh doanh và phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, tùy vào lĩnh vực hoạt động, quy mô vốn nhưng đăng ký xin cấp giấy chứng thực đầu tư hay thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng thực đầu tư.

Thủ tục đăng ký thành lập Công Ty TNHH 2 thành viên tại Việt nam
Thủ tục đăng ký kiến tạo Công Ty TNHH 2 thành viên tại Việt nam

Còn về việc sẵn sàng hồ sơ cũng tùy vào quy mô, lĩnh vực hoạt động nhưng sẵn sàng hồ sơ theo từng thủ tục. Nếu  kiến tạo doanh nghiệp có quy mô nhỏ, lĩnh vực hoạt động không thuộc ngành nghề có điều kiện (chỉ là thương mại hoặc dịch vụ, không phải lĩnh vực sản xuất cần phải có đất đai, nhà xưởng), chỉ phải làm thủ tục đăng ký xin cấp Giấy chứng thực đầu tư, thì hồ sơ cần phải sẵn sàng như sau:

 • Tư vấn điều kiện, quy định pháp luật có liên quan tới thủ tục kiến tạo doanh nghiệp TNHH  2 thành viên trong năm 2019 cũng như các chính sách thuế liên quan khi thành lậ doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ kiến tạo doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục kiến tạo doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn và tra cứu miễn phí tư cách người đại diên theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Tư vấn pháp luật thuế, dịch vụ kế toán trong hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn đặt tên doanh nghiệp và tra cứu miễn phí tên doanh nghiệp;
 • Tư vấn về trụ sở đăng ký doanh nghiệp (Lưu ý không được là nhà tập thể và nhà chung cư);
 • Tư vấn về mức vốn của doanh nghiệp thích hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh thích hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp cũng như điều kiện quy định của pháp luật;
 • Tư vấn các thủ tục bắt buộc phải thực hiện sau khi kiến tạo doanh nghiệp.

Ưu điểm của loại hình công ty trách nhiệp hữu hạn hai thành viên:

 • Nhận trách nhiệm hữu hạn khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Do số lượng thành viên không quá nhiều, thành viên muốn chuyển nhượng phần vốn góp cho người không phải thành viên doanh nghiệp thì phải chào bán cho thành viên còn lại trước, nếu các thành viên còn lại không đồng ý mua thì thế hệ được chuyển nhượng nên dễ dàng quản lý, tránh được sự tham gia của các cá nhân không quen biết.
 • Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp TNHH đơn giản rất thích hợp với các doanh nghiệp thế hệ khởi nghiệp, doanh nghiệp gia đình hoặc các doanh nghiệp có các bí quyết đặc thù nghề nghiệp, kinh doanh.
 • Khác với doanh nghiệp cổ phần, nếu thành viên muốn chuyển nhượng vốn khi doanh nghiệp chưa kinh doanh có lãi chỉ phải làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn nhưng không bị áp mức thuế cố định cho việc chuyển nhượng như doanh nghiệp cổ phần.

Hạn chế của loại hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn:

 • Khả năng huy động vốn của doanh nghiệp TNHH kém hơn so với doanh nghiệp cổ phần do chỉ được phát triển trái phiếu để huy động vốn vay nhưng không được phát triển cổ phiếu và không tham gia thị trường chứng khoán.

Một số lưu ý đối với doanh nghiệp TNHH

Tổ chức trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 • Tổ chức trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu doanh nghiệp nhận trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.
 • Tổ chức TNHH một thành viên không được quyền phát triển cổ phần.
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ doanh nghiệp.
 • Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký kiến tạo doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải nhận trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước khi doanh nghiệp đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
 • Chủ sở hữu nhận trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

Tổ chức trách nhiệm hữu hạn một thành viên được giảm vốn trong các trường hợp:

 • Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của doanh nghiệp nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và hứa hẹn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;
 • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán trọn vẹn và đúng hạn;
 • Tổ chức trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu doanh nghiệp đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.
 • Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, doanh nghiệp phải tổ chức quản lý theo một trong nhì loại hình: Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Tổ chức cổ phần
Thủ tục đăng ký thành lập Công Ty TNHH 2 thành viên tại Việt nam
Thủ tục đăng ký kiến tạo Công Ty TNHH 2 thành viên tại Việt nam

Tổ chức trách nhiệm hữu hạn có nhì thành viên trở lên.

 • Tổ chức trách nhiệm hữu hạn có nhì thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên nhận trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.
 • Thành viên của doanh nghiệp có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là nhì và tối đa không vượt quá năm mươi. Tổ chức trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanh.
 • Tổ chức trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát triển cổ phiếu để huy động vốn.
 • Tổ chức trách nhiệm hữu hạn có từ nhì thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Tổ chức trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.
 • Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ, số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ cho lần triệu tập thứ 2

Thủ tục kiến tạo doanh nghiệp TNHH năm 2019:

Bước 1: Sẵn sàng hồ sơ và nộp hồ sơ

Hồ sơ doanh nghiệp cần sẵn sàng gồm:

Trường hợp Quý khách hang sử dụng dịch vụ của Luật Công Ty Vạn Luật chỉ cần sẵn sàng duy nhất là bạn dạng sao chứng minh thư nhân dân (Thẻ căn cước công dân)hoặc hộ chiếu. Các hồ sơ và công việc còn lại do Luật Công Ty Vạn Luật tư vấn và thực hiện dịch vụ cho Quý khách hang.

Trường hợp Quý khách hàng tự thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH sẽ cần các hồ sơ như sau:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên;
 • Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn;
 • Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với thành viên là tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.
 • Quyết định góp vốn của thành viên là tổ chức.
 • Tài liệu khác trong các trường hợp khác lạ;
 • Giấy ủy quyền cho Tổ chức Luật Công Ty Vạn Luật thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Thời hạn hoàn thành thủ tục kiến tạo doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bạn dạng cho người kiến tạo doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn.

Lưu ý: Nếu Quý khách hàng tự công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/07/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nếu doanh nghiệp không công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp đúng hạn sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng và phải khắc phục hậu quả là: buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Khắc dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Trong vòng 01 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp Luật Công Ty Vạn Luật sẽ khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh cho Quý doanh nghiệp.

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 đang có hiệu lực năm 2019:

“Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Mã số doanh nghiệp”.

Trong trường hợp Tổ chức có nhu cầu khắc con dấu pháp nhân thứ nhì, Công Ty Vạn Luật sẽ hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục khắc con dấu thứ nhì.

Kết quả quý khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ của Tổ chức luật Công Ty Vạn Luật

 • Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế;
 • Dấu tròn doanh nghiệp;
 • Thông báo về việc đăng tải thông tin mẫu con dấu của doanh nghiệp;
 • Giấy biên nhận công bố và biên lai công bố thông tin doanh nghiệp (300.000 đồng)
 • Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ kê khai thuế và thủ tục thuế, phát triển hoá đơn giá trị ngày càng tăng sau khi kiến tạo doanh nghiệp;
 • Tư vấn miễn phí pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp TNHH.

Mọi thông tin về chính sách, thủ tục pháp lý liên quan tới kiến tạo doanh nghiệp TNHH  và thủ tục sau thành lâp doanh nghiệp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổ chức Luật Công Ty Vạn Luật để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể!

BẢNG GIÁ THÀNH LẬP CÔNG TY

Bất kể doanh nghiệp bạn lớn hay nhỏ, Vạn Luật đều có mức giá thích hợp cho từng nhu cầu của bạn.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

VẠN LUẬT : Giới thiệu gói Thi công Công Ty giá rẻ với thời gian nhanh, đảm bảo tại Hà Nội, HCM. Cam kết mang tới dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Ngoài ra doanh nghiệp nhận được tư vấn hỗ trợ miễn phí về thuế, các thủ tục pháp lý khác trong suốt thời gian hoạt động. Vạn Luật có thể hỗ trợ bạn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY VẠN LUẬT

Địa chỉ: VP Hà Nội: Phòng 803 Toà N01-T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.
VP Hồ Chí Minh: Số 22B, đường 25, phường Bình An, quận 2 – TP.HCM

Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698
Email: lienhe@vanluat.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]