Công Ty Vạn Luật tư vấn thẩm quyền cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT. Tùy từng loại hàng hóa sản phẩm và quy mô kinh doanh, sản xuất để thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận ATTP tại một trong các cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Y tế hoặc Bộ Công thương.

 1. Phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là bao nhiêu?
 2. Dịch Vụ Làm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Bếp Ăn Tập Thể
 3. Mẫu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y Tế

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo từng nhóm ngành. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào luật sư. Hiện tại công ty tôi đã có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho nhóm ngành bổ sung vi chất dinh dưỡng do Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm cấp. Công ty tôi có phát triển sản xuất và sản xuất thêm nhóm ngành Bánh, mứt, kẹo. Vậy tôi có được xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện mới cho nhóm ngành bánh, mứt, kẹo không? Một công ty có thể có 2 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện cho 2 nhóm ngành khác nhau do 2 cơ quan khác nhau cấp được không? Xin vui lòng tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty Vạn Luật. Với thắc mắc của bạn, Công ty Vạn Luật xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

 • Khoản 4 Điều 22 Nghị định 38/2012/NĐ-CP về chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm có quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương như sau:
 • “Tổ chức và phân cấp việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công tại Khoản 2, 5 của Điều này”.
 • Căn cứ vào quy định này thì Bộ Công Thương tổ chức và phân cấp việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công.
 • Mục VII phụ lục 3 về danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương thì đối với nhóm ngành Bánh, mứt, kẹo thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Vì vậy, để xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho nhóm ngành bánh, mức, kẹo thì sẽ do Bộ Công Thương cấp.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực Phẩm tại Hà Nội
Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực Phẩm tại Hà Nội

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT quy định về nguyên tắc phân công, phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như sau:

 • “Điều 3. Nguyên tắc phân công, phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
 • Bảo đảm nguyên tắc một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước.
 • Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo danh mục quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.
 • Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế thì Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý.
 • Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý.
 • Đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 Bộ trở lên (bao gồm cả chợ và siêu thị) thì Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý trừ chợ đầu mối, đấu giá nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
 • Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trừ những loại dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ được sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương.
 • Nếu có phát sinh, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Liên bộ giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần thiết”.

Căn cứ vào quy định này thì nguyên tắc phân công, phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm như sau:

 • Bảo đảm nguyên tắc một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước.
 • Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo danh mục quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.
 • Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế thì Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý.
 • Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý.
 • Đối với cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 Bộ trở lên (bao gồm cả chợ và siêu thị) thì Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý trừ chợ đầu mối, đấu giá nông sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
 • Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trừ những loại dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ được sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương.
 • Nếu có phát sinh, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Liên bộ giải quyết hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần thiết.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, hiện tại công ty bạn đã có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho nhóm ngành bổ sung vi chất dinh dưỡng do Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm cấp. Công ty có phát triển sản xuất và sản xuất thêm nhóm ngành bánh, mứt, kẹo. Nhóm ngành này do Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Vì vậy, bạn phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cụ thể là tập huấn về Thông tư liên tịch số 13 của liên bộ: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương liên quan đến việc “Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm”. Và tập huấn về Quyết định số 14 của UBND TP.HCM, về việc “Ban hành Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”.

Theo quy định của UBND TP.HCM, có hiệu lực từ cuối tháng 4 này, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sẽ được phân chia như sau:

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố sẽ cấp cho các trường hợp gồm: Dịch vụ ăn uống do cơ quan chức năng trung ương và thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Dịch vụ ăn uống do cơ quan chức năng quận, huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhưng có quy mô cung cấp từ 300 suất ăn/ngày trở lên; Cơ sở cung cấp suất ăn sẵn; Dịch vụ ăn uống trong các bệnh viện, khu chế xuất, khu công nghiệp; Bếp ăn tập thể, căn tin các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

UBND các quận, huyện, hoặc các cơ quan chức năng được ủy quyền sẽ cấp cho các loại hình sau: Dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do quận, huyện cấp, hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô cung cấp từ 100-300 suất ăn/ngày; Bếp ăn tập thể ở các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; Dịch vụ nấu thuê đám tiệc di động.

UBND phường, xã, thị trấn thì cấp giấy chứng nhận cho dịch vụ ăn uống có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có công suất cung cấp dưới 100 suất ăn/ngày.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực Phẩm tại Hà Nội
Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực Phẩm tại Hà Nội

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong 3 năm.

Căn cứ vào Điều 3 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT đối với cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 bộ trở lên trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế thì Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý. Trong trường hợp của bạn, nhóm ngành bổ sung vi chất dinh dưỡng của Công ty bạn được Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm – Bộ Y tế cấp. Công ty có phát triển sản xuất và sản xuất thêm nhóm ngành bánh, mứt, kẹo. Nhóm ngành này do Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Vì vậy, đối với trường hợp của bạn thì Bộ Y tế sẽ có thẩm quyền quản lý bao gồm cả 2 nhóm ngành.

Quý Khách hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ có thể liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Vạn Luật theo một trong các phương thức sau:

VẠN LUẬT : Chuyên hỗ trợ pháp lý và cung cấp dịch vụ tư vấn xin Giấy phép kinh doanh, Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực Phẩm, Công bố chất lượng sản phẩm, Giấy chứng nhận y tế, Giấy phép sao khách sạn, Giấy chứng nhận an ninh trật tự, Phòng cháy chữa cháy, Giấy cam kết bảo vệ môi trường, Sở hữu trí tuệ, Bản quyền tác giả, Mã số mã vạch, Kiểm nghiệm sản phẩm và còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác mà Vạn Luật có thể hỗ trợ bạn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY VẠN LUẬT

Địa chỉ: P2506 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698
Email: lienhe@vanluat.vn

Mong rằng những thông tin trên đã phần nào giúp ích cho quý độc giả đang có nhu cầu xin giấy chứng nhận ATVSTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI