Theo quy định pháp luật, cá nhân đứng tên mở trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum phải được xét cấp quyết định và giấy phép hoạt động khi đảm bảo các điều kiện.

Về mở trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum phải phục vụ yêu cầu của pháp luật về điều kiện người xây dựng cũng như có trụ sở hoạt động giống như các trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum khác. Bao gồm các bước Xây dừng trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum và xin giấy phép đào tạo. Cụ thể được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

XEM THÊM:Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Kiên Giang Nhanh Gọn

Câu hỏi:

Thủ tục xây dựng trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum và trung tâm tư vấn du học? Một doanh nghiệp có hoạt động cả nhị ngành nghề đó được không?

Người gửi: Bạn Huyền Trang,

Nội dung tư vấn:

Cảm ơn bạn Huyền Trang đã gửi câu hỏi về phân mục tư vấn của Tổ chức Công Ty Vạn Luật. Với câu hỏi của Bạn, Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum, tin học,

2. Giải đáp thắc mắc

2.1. Điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

a. Điều kiện xây dựng trung tâm tư vấn du học:

Theo quy định tại điều 107 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải phục vụ các điều kiện sau:

 • Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được xây dựng theo quy định của pháp luật;
 • Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang tranh bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ Đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum Nhanh Gọn
Thủ tục xây dựng trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum Nhanh Gọn

b. Hồ sơ, thủ tục xây dựng trung tâm tư vấn du học:

Bước 1: Xây dừng doanh nghiệp

Để xây dựng trung tâm tư vấn du học thì trước tiên Bạn phải thực hiện thủ tục xây dựng doanh nghiệp theo quy định của Luật đầu tư năm 2014, luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, có những nội dung cơ phiên bản như sau:

 • Xác định số thành viên góp vốn, loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp;
 • Lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh thích hợp và mã hóa ngành nghề kinh doanh;
 • Sẵn sàng hồ sơ xây dựng doanh nghiệp theo quy định tại nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nộp hồ sơ xây dựng doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trong trường hợp xây dựng doanh nghiệp đối với Nhà đầu tư nước ngoài, Bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định tại luật đầu tư năm 2014.

Để quá trình xây dựng doanh nghiệp được diễn ra thuận tiện, nhanh gọn, Bạn có thể liên hệ trực tiếp tới Tổ chức Công Ty Vạn Luật của chúng tôi để được tư vấn cụ thể và hỗ trợ thực hiện.

Bước 2: Xin giấy chứng thực đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: (Quy định tại điều 108, nghị định 46/2017/NĐ-CP)

– Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: Sở giáo dục và Đào tạo

– Hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

 • Văn phiên bản đề nghị cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;
 • Phiên bản sao có chứng thực giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, quyết định xây dựng hoặc giấy chứng thực đăng ký đầu tư;
 • Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phiên bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

– Trình thực hiện như sau:

 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ (như trên) tới Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng thực đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Doanh nghiệp cần lưu ý các trường hợp bị thu hồi giấy chứng thực đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: Thời hạn giấy chứng thực đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là không có thời hạn, tuy nhiên doanh nghiệp sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp bị giải thể theo quy định pháp luật;
 • Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động dịch vụ tư vấn du học;
 • Hết thời hạn đình chỉ nhưng mà doanh nghiệp không khắc phục được nguyên nhân;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

2.2. Điều kiện, hồ sơ, thủ tục xây dựng trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum:

a. Điều kiện xây dựng và hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum:

Thứ nhất, điều kiện xây dựng: (điều 7, thông tư 03/2011/TT-BGDĐT và điều 46, Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

 • Thích hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Có đề án xây dựng trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, tranh bị, vị trí dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm;

Thứ nhị, điều kiện về cơ sở vật chất: (Điều 12, thông tư 03/2011/TT-BGDĐT)

 • Có đủ phòng học, công dụng thích hợp, phục vụ được yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.
 • Có giáo trình, tài liệu, tranh bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác phục vụ yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Thứ ba, Quy định về chương trình đào tạo, giảng dạy, học tập: (Điều 15,16,17,18,19,20,21  thông tư 03/2011/TT-BGDĐT)

– Chương trình giảng dạy thích hợp với người học và sự phát triển của từng địa phương không trái với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên mô,n, nghiệp vụ và các chương trình nâng cao kiến thức khác phải thường xuyên cập nhật, giới thiệu công nghệ thế hệ cho các đối tượng có nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức theo quy định hiện hành.

Các hình thức học tập bao gồm: vừa làm vừa học (tập trung định kỳ, học ngoài giờ làm việc), học từ xa (kể cả hình thức học qua internet), tự học có hướng dẫn hoặc kết hợp giữa các hình thức học tập trên

Căn cứ vào các chương trình giảng dạy và hình thức học tập, trung tâm xây dựng kế hoạch học tập toàn khoá, thời gian biểu cụ thể cho từng lớp học và công bố công khai cho học viên trước khi khai giảng.

 • Quy định về giáo trình và tài liệu giảng dạy, học tập được sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo hoặc tài liệu khác không trái với quy định của pháp luật;
 • Quy định tuyển sinh và tổ chức lớp học: những khóa học của trung tâm dành cho tất cả công dân Việt Nam và công dân nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Việt Nam;
 • Học viên được tổ chức theo lớp học. Mỗi lớp không quá 25 người học, có lớp trưởng lớp phó do tập thể học viên bầu ra. Mỗi lớp có một giáo viên chủ nhiệm;
 • Về tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ: Sau khi hoàn thành chương trình học trung tâm tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho học viên theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giáo viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện hằng năm;
 • Về hợp tác quốc tế: Tùy điều kiện, khả năng nhưng mà trung tâm thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế và việc này phải tuân thủ các quy định của nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Phải tổ chức thông báo tổng kết sau các kỳ tổ chức thi, cấp chứng chỉ theo quy định. Phải tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động, gửi thông báo về cơ quan quản lý trực tiếp để theo dõi, lãnh đạo theo quy định.

Thứ tư, Quy định về tổ chức và nhân sự: (Điều 22,23,25, 27, 28, 29, 30 của thông tư 03/2011/TT-BGDĐT)

– Cơ cấu tổ chức gồm: Giám đốc và các phó giám đốc (nếu cần); Các tổ (hoặc phòng) chuyên môn, nghiệp vụ; Các hội đồng tư vấn, các cơ sở phục vụ đào tạo, dịch vụ và sản xuất kinh doanh thuộc trung tâm; Tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể.

– Điều kiện giám đốc trung tâm:

+ Phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định xây dựng trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum, tin học tư thục).

+ Là người điều hành và nhận trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum, tin học là 5 năm.

+ Đối với trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

– Điều kiện Phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum:

+ Phó giám đốc do giám đốc trung tâm đề nghị và do cấp ra quyết định xây dựng trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum, tin học tư thục). Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc trung tâm, là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học hoặc cao đẳng.

+ Đối với trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum, tin học tư thục, tuổi của phó giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

+ Nhiệm kỳ của phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm.

– Các tổ (hoặc phòng) chuyên môn, nghiệp vụ: Do giám đốc trung tâm quyết định xây dựng và quyết định nhiệm vụ cụ thể, đứng đầu là tổ trưởng (hoặc trưởng phòng).

– Các hội đồng tư vấn, các cơ sở phục vụ đào tạo và cơ sở sản xuất, kinh doanh:

Các Hội đồng tư vấn, các cơ sở phục vụ đào được xây dựng theo quyết định của giám đốc trung tâm. Công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian hoạt động, số lượng và cơ cấu thành viên do giám đốc trung tâm quyết định.

XEM THÊM: Thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ tại Khánh Hòa Giá Rẻ

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh được xây dựng gắn với nhiệm vụ đào tạo, thích hợp với điều kiện phát triển của trung tâm. Công dụng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động phải thích hợp với quy định của Nhà nước và được quy định trong Nội quy hoạt động của trung tâm.

– Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức đoàn thể:

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng và hoạt động theo Điều lệ Đảng, trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.

Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trung tâm được xây dựng có trách nhiệm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của trung tâm và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Điều kiện về giáo viên trong trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum: (điều 30)

+ Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ trọng trung bình không quá 25 học viên/1 Giáo viên/ca học

+ Trình độ chuyên môn của giáo viên:  Giáo viên cơ hữu phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học thích hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại điều 74, luật giáo dục 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

Thứ năm, điều kiện về tên trung tâm: Tên Trung tâm là tên bằng tiếng Việt và được ghi trên quyết định, giấy phép dạy học, con dấu, bảng tên và các giấy tờ giao dịch khác.

Thứ sáu, Điều kiện  để trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum được phép hoạt động giáo dục: (Điều 48, nghị định 46/2017/NĐ-CP)

– Có quyết định xây dựng hoặc cho phép xây dựng trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum;

– Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành đảm bảo trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ phục vụ yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ trọng trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

– Có đủ phòng học, phòng công dụng thích hợp, phục vụ yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5 m2/học viên/ca học.

– Có giáo trình, tài liệu, tranh bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác phục vụ yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

b. Hồ sơ, trình tự và thủ tục xây dựng và hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum:

– Đối với trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum, Bạn có thể xây dựng doanh nghiệp sau đó xây dựng trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum hoặc không cần thực hiện thủ tục xây dựng doanh nghiệp (Theo điều 4, Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT quy định loại hình trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum).

– Bước 1: Hồ sơ, thủ tục xin xây dựng trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum:

+ Về thẩm quyền quyết định xây dựng: (Khoản 1, điều 47 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP và khoản 1, điều 8 của thông tư 03/2011/TT-BGDĐT): Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền)

+ Hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum bao gồm:

 • Tờ trình xin xây dựng trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum
 • Đề án xây dựng trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum gồm có: Tên trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum, loại hình trung tâm, đại điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc xây dựng trung tâm; Mục tiêu, công dụng, nhiệm vụ của trung tâm; Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo của trung tâm; Cơ sở vật chất của trung tâm; Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

+ Trình tự thực hiện xây dựng trung tâm: (Khoản 3, điều 47, nghị định 46/2017/NĐ-CP)

 • Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này tới chủ tịch Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (Nếu được chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh ủy quyền)
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chủ tịch Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (Nếu được chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh ủy quyền) có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, chủ tịch Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (Nếu được chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh ủy quyền) quyết định xây dựng, cho phép xây dựng nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định xây dựng thì có văn phiên bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

– Bước 2, hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum: (Điều 49, Nghị định 46/2017/NĐ-CP)

+ Về thẩm quyền cấp phép hoạt động giáo dục: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Về hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động gồm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định xây dựng trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Công bố về trang tranh bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn phiên bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của trung tâm;
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 • Các quy định về học phí, lệ phí;
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

+ Về trình tự thực hiện:

 • Trung tâm gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ như trên tới Sở giáo dục và Đào tạo;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn phiên bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng phục vụ các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên phiên bản thẩm định;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn phiên bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

2.3. Về việc xây dựng Tổ chức hoạt động với nhị công dụng là tư vấn du học và giảng dạy ngoại ngữ:

– Với câu hỏi của Bạn đưa ra, chúng tôi xin trả lời là Bạn hoàn toàn có thể xây dựng một doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh là tư vấn du học và giảng dạy ngoại ngữ. Khi đó, bạn sẽ thực hiện thủ tục xây dựng doanh nghiệp và thực hiện thủ tục xin chứng thực đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, xin xây dựng và hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum như chúng tôi đã trình bày ở trên.

– Tuy nhiên, để hoạt động cả nhị lĩnh vực này, Tổ chức Bạn phải phục vụ toàn diện các điều kiện về xây dựng và hoạt động của trung tâm tư vấn du học và trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum nhưng mà chúng tôi đã nêu trên (ở phần a của mục 2.1 và 2.2).

Trên đây là một số thông tin liên quan tới việc xây dựng và hoạt động của trung tâm tư vấn du học và trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum. Hi vọng với những gì chúng tôi giúp sức có thể giải đáp được thắc mắc của Bạn.

Ngoài ra, mọi vướng mắc liên quan tới xây dựng doanh nghiệp và xây dựng trung tâm tư vấn du học, trung tâm ngoại ngữ tại Kon Tum, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Tổ chức Công Ty Vạn Luật để được hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả nhất.

XEM THÊM:Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hưng Yên

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Tại Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT- BGDĐT có quy định như sau:

 • Thích hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án xây dựng trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, tranh bị, vị trí dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Theo đó, để xây dựng trung tâm ngoại ngữ thì phải phục vụ nhị điều kiện nêu trên. Ngoài ra, giám đốc trung tâm ngoại ngữ cũng phải phục vụ những điều kiện theo Điều 23 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học như sau:

 • Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định xây dựng trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).
 • Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và nhận trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.
 • Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

Hồ sơ, trình tự và thủ tục xây dựng trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Hồ sơ xây dựng trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm:

a) Tờ trình xin xây dựng trung tâm;

b) Đề án xây dựng trung tâm gồm các nội dung sau:

 • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, vị trí đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc xây dựng trung tâm;
 • Mục tiêu, công dụng, nhiệm vụ của trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

2. Trình tự, thủ tục xây dựng trung tâm ngoại ngữ, tin học

a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận toàn diện hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị xây dựng trung tâm, cơ quan quyết định xây dựng trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định xây dựng trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định xây dựng.

b) Nếu không đủ điều kiện xây dựng trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Liên hệ dịch vụ【Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Tại KON TUM】‎

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]