Điều kiện xin cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM theo nghị định 46/2017/NĐ-CP. Hướng dẫn doanh nghiệp cách sẵn sàng hồ sơ và các bước thực hiện thủ tục xây dựng trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM tại Sở giáo dục và đào tạo nơi triển khai kinh doanh hoạt động trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM.

XEM THÊM:Dịch Vụ Xin Cấp Phép Hoạt Động Trung Tâm Ngoại Ngữ Quận 3 TP.HCM

Công Ty Vạn Luật sẽ tư vấn và hoàn thành cho bạn từ thủ tục, hồ sơ, chương trình, điều kiện giáo viên, cơ sở vật chất. Với kinh nghiệm nhiều năm, hơn 300 trung tâm đã được chúng tôi xây dựng, chúng tôi hiểu và có thể giải quyết tất cả những khó khăn trong quá trình mở 1 trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM nhưng bạn đang gặp phải.

Đăng ký ngành nghề kinh doanh như thế nào để xây dựng trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM

Doanh nghiệp khi xây dựng trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM cần lưu ý việc đăng ký ngành nghề kinh doanh theo dạng:

 • Lựa chọn mã ngành 8559 giáo dục khác chưa được phân vào đâu.
 • Ghi cụ thể: trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM trong ngành nghề kinh doanh, tránh sai sót giống như một số doanh nghiệp chỉ ghi “dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại” giống như hướng dẫn của quyết định 337/2007/QĐ-BKHĐT.
 • Doanh nghiệp xây dựng thế hệ thường không được phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong đó có ngành nghề kinh doanh) nên cần hoàn thiện việc xin cấp giấy tờ này.
Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Quận 10 HCM
Thủ tục xây dựng trung tâm ngoại ngữ, tin học Quận 10 HCM

Hướng dẫn thủ tục xây dựng trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM năm 2019

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM

1. Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM, tin học trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM, tin học thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị xây dựng;

2. Giám đốc các trường đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM, tin học trực thuộc hoạt động của đơn vị mình.

3. Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép xây dựng các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM, tin học trực thuộc.

Đối với hoạt động trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM trực thuộc doanh nghiệp thì thẩm quyền cấp phép thường là Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo. Thời hạn giấy phép đối với hoạt động của trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM dạng bán chuyên nghiệp chỉ là 01 năm và được gia hạn nhiều lần.

XEM THÊM: Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Quận 2 TP.HCM

Điều kiện xây dựng trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM

Điều kiện về giám đốc trung tâm:

 • Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định xây dựng trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM, tin học tư thục).
 • Giám đốc trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM, tin học là người điều hành và nhận trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM, tin học là 5 năm.
 • Đối với trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

Điều kiện về phó giám đốc trung tâm:

 • Về chuyên môn: phải có trình độ ngoại ngữ bậc cao đẳng trở lên
 • Về quản lí: phải có năng lực quản lí
 • Về phẩm chất: giám đốc trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM không có vướng mắc về chính trị, hình sự, dân sự và kinh tế.

Điều kiện về giáo viên của trung tâm:

 • Giáo viên dạy thường xuyên của trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM tư nhân cần có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học thích hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
 • Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục.
 • Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.
 • Điều kiện về cơ sở vật chất:
 • Số phòng học tối thiểu (tại 01 vị trí kinh doanh) trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM, là 7 phòng phục vụ giảng dạy và khu vực hành chính (phòng giám đốc, phòng họp…)
 • Được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo quy định của pháp luật.
 • Có chỗ gửi xe cho học viên
 • Một trung tâm có một vị trí hoạt động chính, ngoài ra có thể có thêm các vị trí khác.
 • Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.
 • Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.
 • Được cơ quan có thẩm quyền cho phép

XEM THÊM: Những Quy định thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2019

Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM

 1. Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 2. Quyết định xây dựng trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 3. Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 4. Công bố về trang vũ trang làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn phiên bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí hứa hẹn hoạt động của trung tâm;
 5. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 6. Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 7. Các quy định về học phí, lệ phí;
 8. Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

Các bước thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM

 • Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ Quận 10 HCM nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở giáo dục và đào tạo.
 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn phiên bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
 • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng phục vụ các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên phiên bản thẩm định;
 • Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 49 nghị định 46/2017/NĐ-CP quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn phiên bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI: P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM: 22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]