Thủ tục xin giấy phép lao động tại Bắc Ninh có nhiều thay đổi theo hướng tích cực và cụ thể rõ ràng nhất tính đến nay. Công Ty Vạn Luật sẽ luôn cập nhật thông tin mới nhất về thủ tục xin giấy phép lao động tại Bắc Ninh cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại trang này. Đây là quy định của pháp luật nếu người nước ngoài muốn làm việc hợp pháp ở Việt Nam. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài phải có trách nhiệm làm thủ tục cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh cho người nước ngoài (gồm thủ tục cấp mới giấy phép lao động tại Bắc Ninh và thủ tục cấp lại giấy phép lao động tại Bắc Ninh), lúc đó các khoản chi lương cho người nước ngoài mới được đưa vào chi phí hợp lý. Vì vậy, bạn thường xuyên xem trang này để biết những quy định mới về cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh.

XEM THÊM: Thủ tục xin cấp giấy phép lao động tại Bạc Liêu cho chuyên gia nước ngoài

Quy định mới về thủ tục cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh cho người nước ngoài

Chúng tôi đặt Quy định mới về giấy phép lao động tại Bắc Ninh 2016 – 2017 – 2018 lên đầu trang là vì rất quan trọng và chi phối quy trình xin cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh hiện nay:

Quy định rõ chức vụ và điều kiện đối với chức vụ quản lý, chuyên gia và lao động kỹ thuật:

 • Chuyên gia: đáp ứng một trong hai điều kiện: i) có giấy xác nhận là chuyên gia được cơ quan nước ngoài cấp hoặc ii) có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có 3 năm kinh nghiệm trở lên phù hợp với vị trí mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam
 • Quản lý: phải có 1 năm kinh nghiệm trở lên và là người đứng đầu cơ quan/tổ chức hay cấp phó như phó giám đốc, phó tổng giám đốc…
 • Lao động kỹ thuật: có 3 năm kinh nghiệm trở lên và có thời gian đào tạo ít nhất là 1 năm phù hợp với vị trí dự kiến xin vào làm

Quy định đối tượng xác định không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Đây là điểm mới thứ 2 của quy định mới về cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh 2016 mà trước đó không có. Xem Trường hợp thủ tục miễn giấy phép lao động tại Bắc Ninh dưới đây và thông tư chi phối thủ tục miễn giấy phép lao động tại Bắc Ninh dưới đây.

Quy định từng thành phần hồ sơ và thời hiệu của từng loại giấy tờ

 • Giấy khám sức khỏe: có thể khám ở bệnh viện nước ngoài (đòi hỏi phải là bệnh viện quốc tế, và kết luận là đủ khả năng làm việc) và có thời hiệu của giấy KSK là 12 tháng kể từ ngày cấp
 • Lý lịch tư pháp: chỉ yêu cầu một trong hai, trong khi trước kia đòi cả hai cho trường hợp gia hạn giấy phép lao động tại Bắc Ninh…
Thủ tục xin giấy phép lao động tại Bắc Ninh cho người nước ngoài mới nhất
Thủ tục xin giấy phép lao động tại Bắc Ninh cho người nước ngoài mới nhất

Quy định về trường hợp đặc biệt khi cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Hồ sơ cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh thuộc trường hợp đặc biệt là trường hợp không cần bằng đại học, không cần lý lịch tư pháp, không cần giấy khám sức khỏe, miễn hợp pháp hóa lãnh sự…Đọc thêm thông tư 40/2016 để biết thêm thông tin.

Quy định về trường hợp cấp lại giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Quy định về cấp lại giấy phép lao động tại Bắc Ninh là quy định mới về cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh 2017 hoặc 2016 vì trước đó không có, mà chỉ là gia hạn giấy phép lao động tại Bắc Ninh. Chú ý, để xin cấp lại giấy phép lao động tại Bắc Ninh, trước 30-45 ngày kể tính từ ngày hết hạn của giấy phép lao động tại Bắc Ninh, phải nộp bộ hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động tại Bắc Ninh.

Trường hợp thủ tục xin miễn giấy phép lao động tại Bắc Ninh

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động tại Bắc Ninh thực hiện theo thông tư số 35/2016/TT-BCT ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2016

Thông tư này quy định về căn cứ, thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới (sau đây gọi tắt là WTO) không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh.

Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh nước ngoài trong vòng 07 ngày làm việc phải gởi báo cáo trình cơ quan chủ quản xin xác nhận người nước ngoài không thuộc diện xin cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh.

Ngoài các trường hợp không thuộc diện xin cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh thì người nước ngoài làm việc ở Việt Nam từ 03 tháng trở lên phải xin cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh.

Thực tế thì thủ tục xin miễn giấy phép lao động tại Bắc Ninh thì thành phần hồ sơ còn hơn cả thủ tục giấy phép lao động tại Bắc Ninh thông thường, nghĩa là còn bổ sung thêm giấy bổ nhiệm hoặc chứng minh người sắp được tuyển dụng này có ít nhất 1 năm làm việc tại công ty mẹ. Nếu bạn chưa nắm vững thủ tục, đừng ngần ngại, nhắc máy và gọi ngay Công Ty Vạn Luật, Công Ty Vạn Luật là người bạn đồng hành cùng với bạn:

XEM THÊM: Dịch vụ gia hạn, cấp lại giấy phép lao động tại Bắc Kạn

Thủ tục cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh cho người nước ngoài MỚI NHẤT

QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC CỤ THỂ NHƯ SAU :

Theo như quy định từ trước doanh nghiệp muốn tuyển dụng người nước ngoài phải đăng 2 tờ báo danh tiếng 1 của địa phương và 1 của Trung Ương trước 30 ngày.

Hiện nay theo thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH thì doanh nghiệp chỉ cần làm tờ trình (Mẫu số 1 thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH) Trình Ủy ban nhân dân cấp thành Phố ( hoặc Tỉnh về việc chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài trước 15 ngày khi nộp hồ sơ chính thức.

Thời hạn xin cấp giấy phép lao đông cho người nước ngoài có thời hạn tối đa là 2 năm

KHI CÓ CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN, TRÌNH TỰ THỦ TỤC HỒ SƠ NHƯ SAU :

I/ Trường hợp người lao động nước ngoài xin cấp mới lần đầu tại Việt Nam

 • Hộ chiếu photo ( Nguyên quyển )
 • Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )
 • Giấy khám sức khoẻ : (HCM) tại một trong các Bệnh Viện: Chợ Rẫy, Thống Nhất, Pháp Việt, 115, Vạn Hạnh, Columbia
 • Giấp xác nhận kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở nước ngoài tại vị trí tương đương ( hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng việt có công chứng tư pháp)
 • Lý lịch tư pháp nước ngoài (hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng việt có công chứng tư pháp)
 • Bằng cấp liên quan (hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng việt có công chứng tư pháp)
 • Lý lịch tư pháp Việt Nam
 • Giấy phép kinh doanh photo.
 • Mẫu số 7

II/ Trường hợp người lao động nước ngoài đã có GPLĐ và tiếp tục làm việc (cấp lại giấy phép lao động tại Bắc Ninh) cùng công ty

Hồ sơ xin cấp lại GPLĐ phải được chuẩn bị trước 1 tháng khi giấy phép hết hạn – Thủ tục gia hạn giấy phép lao động tại Bắc Ninh theo cách nói thông thường

 • Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )
 • Giấy khám sức khoẻ : ( HCM ) tại 1 trong các Bệnh Viện: Chợ Rẩy, Thống Nhất, Pháp Việt, Vạn Hạnh, 115, Columbia
 • giấy phép lao động tại Bắc Ninh cũ ( bản gốc ).
 • Mẫu số 7

III/ Trường hợp người lao động nước ngoài đã có GPLĐ nhưng hết hạn và tiếp tục làm việc  (cấp lại giấy phép lao động tại Bắc Ninh) cùng công ty

Trường hợp giấy phép lao động tại Bắc Ninh đã hết hạn thì bắt buộc phải xin cấp mới giấy phép lao động tại Bắc Ninh –thủ tục cấp mới giấy phép lao động tại Bắc Ninh

 • Hộ chiếu photo ( Nguyên quyển )
 • Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )
 • Giấy khám sức khoẻ : ( HCM ) Tại 1 trong các Bệnh Viện: Chợ Rẩy, Thống Nhất, 115, Pháp Việt, Vạn Hạnh, Columbia
 • Giấp phép lao động cũ
 • Lý lịch tư pháp nước ngoài (hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng việt có công chứng tư pháp)
 • Bằng cấp liên quan
 • Lý lịch tư pháp Việt Nam
 • Giấy phép kinh doanh photo.
 • Mẫu số 7

IV/ Trường hợp người lao động nước ngoài đã có GPLĐ nhưng chuyển sang công ty mới

 • Hộ chiếu photo ( Nguyên quyển )
 • Hình 4 x 6cm ( Phông nền trắng không mang mắt kính )
 • Giấy khám sức khoẻ : ( HCM )Tại 1 trong các Bệnh Viện: Chợ Rẩy, Thống Nhất, 115, Pháp Việt, Vạn Hạnh, Columbia
 • Giấp phép lao động cũ
 • Lý lịch tư pháp nước ngoài ( hồ sơ phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng việt có công chứng tư pháp)
 • Bằng cấp liên quan
 • Lý lịch tư pháp Việt Nam
 • Giấy phép kinh doanh photo.
 • Mẫu số 7

XEM THÊM: Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bắc Giang

Cơ sở pháp lý

 • Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ban hành ngày 3 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • Theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2016, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ban hành ngày 3 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Thông tư số 35/2016/TT-BCT lao động người nước ngoài di chuyển nội bộ trong phạm vi 11 ngành nghề
 • Nghị định số 88/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính

(Xem chi tiết các nghị định và thông tư ở Bên phải của website, mục TẢI VĂN BẢN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG)

Bài viết trên chắc hẳn bạn đã thông suốt tất cả về thủ tục giấy phép lao động tại Bắc Ninh, và giờ đây thủ tục cấp giấy phép lao động tại Bắc Ninh cho người nước ngoài đối với bạn sẽ dễ dàng với bạn giống như bạn đã có trong tay bản đồ hướng dẫn đường đi, nếu bạn còn thắc mắc về thủ tục xin giấy phép lao động tại Bắc Ninh, thì Công Ty Vạn Luật sẽ có mặt để đưa ra giải pháp giúp bạn.

Liên hệ dịch vụ【Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Tại Bắc Ninh】‎

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *