Hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, để đảm bảo hành lang pháp lý tốt nhất trong quá trình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế, chúng tôi xin tư vấn những điều kiện  và trình tự, thủ tục để doanh nghiệp cần chuẩn bị như sau:

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Thông tư Số: 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế, tin học.

XEM THÊM:Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thanh Hóa trọn gói mới nhất

2. Quy định về các điều kiện xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế

2.1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế.

 1. trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế mà bạn dự định thành lập phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong từng giai đoạn phát triển dựa trên nhu cầu của thực tế.
 2. Ngoài việc phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, bạn cần lập đề án thành lập trung tâm. Đề án cần xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm….

2.2.  Điều kiện về nhân lực

a). Với trường hợp giáo viên là người Việt Nam: đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Là người có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Hoặc là người có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm..

b). Nếu giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Cụ thể, giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
 • Hoặc có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
Điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế
Điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế

2.3. Về chương trình, tài liệu dạy học

Trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế sử dụng những chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Ngoài ra, trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế sở hữu thể  tự biên biên soạn hoặc lựa mua những chương trình tài liệu của những cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế ưa thích nhu cầu người học và khả năng đáp ứng của trung tâm.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế nên chịu trách nhiệm trước luật pháp và trước cơ quan quản lý giáo dục về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại trung tâm.

Đồng thời, giám đốc trọng điểm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế sở hữu trách nhiệm báo cáo hiệu trưởng nhà trường (đối mang trọng điểm thuộc các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm) hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối những trọng điểm còn lại trên địa bàn) những chương trình, tài liệu dạy học được sử dụng tại trung tâm.

 • Điều kiện về giám đốc của trọng tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế

Giám đốc trọng điểm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế là người trực tiếp quản lý, điều hành  và tổ chức, bộ máy cũng như chịu nghĩa vụ trước luật pháp và trước cơ quan quản lý cấp trên về tất cả hoạt động của trung tâm.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Là người nhân thân tốt;
 • Giám đốc trọng điểm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế nên năng lực quản lý;
 • Về chuyên môn: Giám đốc trọng điểm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế nên tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc rẻ nghiệp đại học và mang chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối sở hữu giám đốc trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế).
 • Giám đốc trọng điểm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế bắt buộc mang kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
 • Giám đốc trọng điểm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế phải được cấp mang thẩm quyền ra đời trung tâm bổ nhiệm và được cấp mang thẩm quyền cho phép xây dựng thương hiệu trọng điểm quyết định xác nhận giám đốc
 • Nhiệm kỳ giám đốc trọng tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế là 05 năm.

XEM THÊM:Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thái Nguyên Uy Tín

3. Thẩm quyền cấp phép

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế.

4. Trình tự, thủ tục mở trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được làm thành 1 bộ và gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

Bước 2: Thẩm định

 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định.
 • Việc thẩm định bao gồm kiểm tra hồ sơ pháp lý và kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật  trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định. Kết quả thẩm định được ghi vào biên bản thẩm định;

Bước 3: Ra quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế

 • Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền theo quy định ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;
 • Nếu trường hợp trung tâm chưa đủ điều kiện để hoạt động, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không cấp phép.

5. Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động cho trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế, bạn cần chuẩn bị hồ sơ pháp lý gồm:

 • Đơn đề nghị hoặc tờ trình xin cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu (Nếu có).

b) Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;

 • Bản sao nội quy hoạt động của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng (Về lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo) Cùng với báo cáo này, phải kèm theo văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;
 • Dự thảo về chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Bản danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 • Dự thảo các quy định về học phí, lệ phí;
 • Dự thảo chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học (Nếu có)

XEM THÊM:Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thái Bình

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế ngày càng lớn và sôi động hơn. Tuy nhiên, hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế này lại là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định vô cùng chặt chẽ và xin cấp phép hoạt động cho các trung tâm này không hề đơn giản.

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xin giấy phép con, Công Ty Vạn Luật sẵn sàng tư vấn cho Qúy khách hàng về thủ tục xin cấp phép hoạt động cho trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế, đàm bảo giải pháp tối ưu và thuận lợi nhất, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí cho nhà đầu tư.

Liên hệ dịch vụ【Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Thừa Thiên Huế】‎

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *