Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Bộ Y tế B-BYT-229894-TT Cơ quan thống kê: Bộ Y tế Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng. Thực hiện lãnh đạo của UBND Thành phố và UBND quận Gò Vấp, ngày 15/7/2014, UBND Phường 9 đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Phường 9.

XEM THÊM: Phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là bao nhiêu?

Theo đó đối tượng được UBND phường cấp giấy chứng thực là Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có hoặc không có giấy chứng thực đăng ký kinh doanh có công suất hỗ trợ dưới 100 suất ăn/ngày (Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống kinh doanh có công suất hỗ trợ trên 100 suất ăn/ngày do cơ quan có thẩm quyền cấp trên cấp Giấy chứng thực).

Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Quy định cấp giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hướng dẫn xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1) Trình tự thực hiện xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

 • Tổ chức, doanh nghiệp sẵn sàng toàn vẹn hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của Pháp luật;
 • Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Thời gian nộp hồ sơ trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần từ thứ 2 tới thứ 6;
 • Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp;
 • Tổ chức, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương. Thời gian trong giờ hành chính vào các ngày trong tuần từ thứ 2 tới thứ 6.

2) Cách thức thực hiện xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” của Sở Công Thương.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Phiên bản sao công chứng Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng thực đầu tư có ngành nghề sản xuất thực phẩm;
 • Bảng thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bi, dụng cụ đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Phiên bản chính hoặc bạn dạng sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thực về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định;
 • Phiên bản chính hoặc bạn dạng sao chứng thực Giấy xác nhận sửa khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất do cơ quan y tế cấp quyận/huyện cấp theo quy định.
 • Số lượng hồ sơ: 02 (Nhị) bộ.

XEM THÊM: Phí Cấp Giấy Phép An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Là Bao Nhiêu?

4) Thời hạn giải quyết xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương trên địa bàn.

6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương;
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ thục hành chính: Sở Công Thương.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

 • Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

8) Lệ phí xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

Theo Quyết định 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính.

– Mức thu phí thẩm định:

 • Cơ sở có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm: 200.000 đồng;
 • Cơ sở có sản lượng từ 20 tới nhỏ hơn 100 tấn/năm: 300.000 đồng;
 • Cơ sở có sản lượng từ 100 tới nhỏ hơn 500 tấn/năm:400.000 đồng;Cơ sở có sản lượng từ 500 tới nhỏ hơn 1000 tấn/năm:500.000 đồng
 • Cơ sở có sản lượng hơn 1000 tấn/năm trở lên: 500.000 đồng (cứ tăng thêm 20 tấn/năm cộng thêm 100.000 đồng).

– Mức thu lệ phí cấp Giấy phép: 50.000 đồng/Giấy phép.

9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu quy định);
 • Bảng thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bi, dụng cụ đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu quy định).

10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

 • Điều kiện về chủ thể kinh doanh: Là thương nhân có đăng ký sản xuất thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý ngành công thương trên địa bàn;
 • Điều kiện về cơ sở vật chất, trang tranh bị kỹ thuật và trái đất: theo quy định hiện hành của pháp luật.

XEM THÊM: Dịch Vụ Làm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Bếp Ăn Tập Thể

11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

 • Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
 • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
 • Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Bộ Công Thương;
 • Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sanh an toàn thực phẩm.

Hỏi: Thời hạn của giấy chứng thực an toàn thực phẩm là bao lâu?

Cụ thể câu hỏi :

Cơ sở kinh doanh phụ gia thực phẩm của tôi được cấp Giấy Chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2009. Vậy, Giấy chứng thực này có hết hiệu lực theo Luật An toàn thực phẩm 2010 không và có phải xin cấp lại không?

Trả lời :

Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:Trước khi có Luật An toàn thực phẩm: Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 không quy định thời hạn hiệu lực Giấy Chứng thực.

Khi Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định cụ thể một số điều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực đã quy định Giấy Chứng thực có hiệu lực trong thời gian 3 năm (Điều 37 Luật An toàn thực phẩm).

Do đó, đối với cơ sở được cấp Giấy Chứng thực đã được cơ quan có thẩm quyền của ngành y tế và UBND cấp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trước đây có ghi thời hạn hoặc không ghi thời hạn trên Giấy Chứng thực nhưng chưa đủ 3 năm kể từ ngày ký sẽ có hiệu lực cho tới hết thời hạn 3 năm kể từ ngày ký (Công văn số 3263/BYT-ATTP ngày 6/6/2013 của Bộ Y tế gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thời hạn cấp Giấy Chứng thực trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm).

Vì vậy, Giấy Chứng thực cơ sở được cấp từ năm 2009 tới nay đã hết hiệu lực và phải nộp lại hồ sơ xin cấp Giấy Chứng thực thực hiện theo Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi, đơn vị Vạn Luật với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý về doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ bạn khi cần. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp vướng mắc. Cảm ơn bạn.

VẠN LUẬT : Chuyên hỗ trợ pháp lý và hỗ trợ dịch vụ tư vấn xin Giấy phép kinh doanh, Phí cấp phép giấy vệ sinh an toàn thực phẩm hết bao nhiêu?, Công bố chất lượng sản phẩm, Giấy chứng thực y tế, Giấy phép sao khách sạn, Giấy chứng thực bình an trật tự, Phòng cháy chữa cháy, Giấy cam kết bảo vệ môi trường, Sở hữu trí tuệ, Phiên bản quyền tác giả, Mã số mã vạch, Kiểm nghiệm sản phẩm và còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhưng mà Vạn Luật có thể hỗ trợ bạn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY VẠN LUẬT

Địa chỉ: P2506 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698
Email: lienhe@vanluat.vn

One thought on “Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

 1. Pingback: Tiêu chuẩn HACCP là gì ? Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn HACCP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]