Thông báo thực hiện khuyến mại với Sở Công Thương là một thủ tục quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải thực hiện để quảng bá sản phẩm và tăng tính cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng cần phải thông báo với Sở Công Thương. Theo Điều 17 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương nơi thương nhân tổ chức khuyến mại, tại địa bàn thực hiện khuyến mại trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

XEM THÊM: Khuyến mãi là gì? Hình thức khuyến mại phải đăng ký?

Tuy nhiên, chỉ có những trường hợp cần phải đăng ký theo quy định của pháp luật mới phải thông báo. Việc thông báo sẽ giúp Nhà nước kiểm soát dễ dàng hơn về việc lưu thông hàng hóa trên thị trường và tránh tình trạng thị trường bị xáo trộn, không bền vững theo thời gian. Nếu bạn gặp bất kỳ thắc mắc nào về việc thông báo thực hiện khuyến mại, hãy liên hệ ngay với Công ty Vạn Luật để được giải đáp chi tiết nhất.

Các trường hợp cần phải thông báo với Sở Công Thương?

Theo quy định của Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại, để tổ chức các chương trình khuyến mại, thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại. Cụ thể, có 7 trường hợp thương nhân phải thông báo khuyến mại, bao gồm:

  1. Tổ chức các chương trình văn hóa, giải trí, nghệ thuật và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại;
  2. Cung cấp mẫu hàng, dịch vụ miễn phí cho khách hàng thử;
  3. Tặng hàng hóa, dịch vụ không thu tiền;
  4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá);
  5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu sử dụng dịch vụ, phiếu mua hàng;
  6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương);
  7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

Ngoài những trường hợp phải thông báo khuyến mãi với Sở Công thương thì còn có 02 trường hợp không thuộc diện thông báo, căn cứ Điều 17 Nghị định số 81/2020/NĐ-CP cũng đã nêu 02 trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại khi:

  • Thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
  • Chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.
Các trường hợp cần phải thông báo với Sở Công Thương?
Các trường hợp cần phải thông báo với Sở Công Thương?

Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại

Các hình thức khuyến mại không phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

– Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

3. Các phương thức nộp hồ sơ thông báo đến Sở công thương

Doanh nghiệp được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

a) Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

b) Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

c) Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

d) Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

4. Hồ sơ thông báo

Hồ sơ thông báo gồm 01 Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

5. Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại

Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại bao gồm:

a) Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

b) Tên chương trình khuyến mại;

c) Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

d) Hình thức khuyến mại;

đ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

e) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

g) Thời gian thực hiện khuyến mại;

h) Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

i) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

k) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.

l) Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

XEM THÊM: Hình thức thông báo thực hiện khuyến mãi

6. Công khai thông tin khuyến mại

Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin phải công khai bao gồm:

a) Tên thương nhân thực hiện;

b) Nội dung chi tiết chương trình;

c) Thời gian thực hiện khuyến mại;

d) Địa bàn thực hiện khuyến mại.

Mẫu số 01

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ………………………………………………

Tên thương nhân: …………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ……………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………….

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: …………………………………………………………………………….

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ……………………………………………………………………………

3. Hình thức khuyến mại: ……………………………………………………………………………………….

4. Thời gian khuyến mại: ………………………………………………………………………………………..

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: ……………………………………………………………………………

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có): ………………………………………………………………………

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………………………………….

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ………

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): …

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ………………………………………………..

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: …………………………………………………….

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).

(Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Trên đây là nội dung “Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại với Sở Công thương” Vạn Luật gửi đến bạn đọc.

Để hàng hoá thương phẩm được chào đón thì việc thông báo khuyến mại với Sở Công Thương là một điều rất cần thiết trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh không ngừng. Để được tư vấn rõ hơn về thủ tục cũng như cách thức thực hiện đăng kí hoạt động khuyến mại, hãy liên hệ với chúng tôi – Công ty Vạn Luật sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *