Lĩnh vực

 • Quản lý xuất nhập cảnh
 • Cơ quan thực hiện
 • Phòng Xuất nhập cảnh
 • Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
 • Dịch vụ công trực tuyến một phần

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ
 • * Người nước ngoài xin cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới tại Việt Nam phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục với Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công cấp an tỉnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nộp hồ sơ tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công cấp an tỉnh.
 • Trường hợp người nước ngoài xin cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới để giải quyết việc riêng của cá nhân người đó thì có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công cấp an tỉnh.
 • * Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 • + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy hẹn trả kết quả cho người đề nghị cấp giấy phép; yêu cầu nộp phí cho cán bộ thu phí. Cán bộ thu phí thu tiền, giao biên lai thu tiền cho người đề nghị cấp giấy phép.
 • + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đề nghị cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ.
 • * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).
 • Bước 3: Nhận kết quả
 • + Người đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài trực tiếp nhận kết quả tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh. Khi đến nhận kết quả mang theo giấy hẹn trả kết quả, giấy tờ tùy thân biên lai thu tiền để đối chiếu.
 • + Trường hợp không cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • + Trường hợp đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan cung cấp dịch vụ bưu chính.
 • + Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

Thời hạn giải quyết

Trực tiếp

5 Ngày làm việc

 •  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh.
 • không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Phí

Phòng Xuất nhập cảnh

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gồm

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh 12-Mẫu NA14.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm kèm theo hộ chiếu của người nước ngoài. 12-Mẫu NA14.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối với người nước ngoài trực tiếp đến nộp hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm kèm theo hộ chiếu của người nước ngoài. 13-Mẫu NA15.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Yêu cầu – điều kiện

không.

Căn cứ pháp lý

 • 47/2014/QH13 Số: 47/2014/QH13
 • 04/2015/TT-BCA Số: 04/2015/TT-BCA
 • Luật 51/2019/QH14 Số: 51/2019/QH14
 • Thông tư 25/2021/TT-BTC Số: 25/2021/TT-BTC

Biểu mẫu

 

Kết quả thực hiện

 • Giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *