Kinh doanh hóa chất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện căn cứ theo phụ lục 4 Luật Đầu tư năm 2014. Vì vậy khi cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực hóa chất phải đăng ký kinh doanh và đề nghị Sở Công thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất và các văn bản hướng dẫn chi tiết là Nghị định số 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật hóa chất.

XEM THÊM: Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất tại Đắk Lắk

Thái Bình là một tỉnh ven biển ở đồng bằng sông Hồng. Theo quy hoạch phát triển kinh tế, Thái Bình thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ.

Vạn Luật viết bài viết này nhằm mục đích cung cấp thù tục, hồ sơ cho Quý khách hàng muốn xin được Giấy phép kinh doanh hóa chất ở tỉnh Thái Bình.

KINH DOANH HÓA CHẤT LÀ GÌ?

Kinh doanh hóa chất là việc thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu, bán buôn các loại hóa chất được phép lưu hành trên thị trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Dịch vụ xin Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất tại Thái Bình
Dịch vụ xin Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất tại Thái Bình

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN VÀ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT?

Điều kiện để kinh doanh hóa chất:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và có đăng ký ngành nghề kinh doanh hóa chất;

– Cơ sở vật chất kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất theo quy định của pháp luật về hóa chất;

– Nhà xưởng, kho chứa phải đạt yêu cầu về diện tích theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cơ sở sản xuất có đủ diện tích để bố trí dây chuyền sản xuất phù hợp với công suất thiết kế, đảm bảo các công đoạn sản xuất, đáp ứng yêu cầu công nghệ;

– Giám đốc/Phó Giám đốc kỹ thuật/cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

– Các đối tượng quy định sau đây phải được huấn luyện an toàn hóa chất, gồm:

+ Người đứng đầu đơn vị sản xuất, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc, phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

+ Cấp phó của người đứng đầu đơn vị sản xuất được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn hóa chất;

+ Cán bộ chuyên trách, ban chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở;

+ Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc;

+ Người lao động liên quan trực tiếp tới hóa chất.

Trình tự thực hiện để xin Giấy phép kinh doanh hóa chất:

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để nộp đến Bộ phận một cửa của Sở Công Thương tại trung tâm hành chính tỉnh Thái Bình.

– Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì Sở Công Thương sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

XEM THÊM: Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Bình Dương

Cơ quan giải quyết:

– Sở Công Thương tỉnh Thái Bình;

– Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

– Phí, lệ phí: 1.200.000 VNĐ/ 01 giấy chứng nhận

HỒ SƠ GỒM:
– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao Quyết định phê duyệt/văn bản xác nhận tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;

– Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy và bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với từng cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy;

– Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy hoặc các văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn vềphòng cháy chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy;

– Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, điện tích và đường vào  nhà xưởng,  khu vực sản xuất và kho hóa chất; Bản sao  giấy tờ chứng minh quyền sử dụng  đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc hợp đồng thuê nhà xưởng, kho chứa;

– Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của cơ sở sản xuất hóa chất;

– Bản sao bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất;

– Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất gồm:

+ Nội dung huấn luyện;

+ Danh sách người được huấn luyện với các thông tin: họ tên, ngày tháng năm sinh; chức danh; vị trí làm việc; chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện;

+ Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên; ngày tháng năm sinh;  trình độ học vấn; chuyên ngành được đào tạo; kinh nghiệm công tác kèm theo các tài liệu chứng minh;

+ Nội dung, kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất;

+ Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân.

– Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất theo quy định;

Trên đây là thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Nếu quý khách còn thắc mắc hoặc cần giúp đỡ xin vui lòng liên hệ đến Tel: (028)73.023.698/0919.123.698 hoặc gửi E-mail qua địa chỉ lienhe@vanluat.vn để được tư vấn miễn phí và chi tiết hơn nhé!

XEM THÊM: Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa tại Đắk Nông

Cơ sở pháp lý:

– Luật Hóa chất ngày 21/11/2007;

– Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

– Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

– Thông tư số 08/2018/TT-BTC  ngày 25/01/2018 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lệ phí trong hoạt động hóa chất;

– Quyết định số 416/QĐ-BCT ngày 31/01/2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0916 665 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

3 thoughts on “Dịch vụ xin Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất tại Thái Bình

  1. Pingback: THỦ TỤC XIN GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO CHO KHẨU TRANG Y TẾ (CFS) TẠI THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

  2. Pingback: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất tại Hưng Yên

  3. Pingback: Điều kiện kinh doanh hóa chất, trừ hóa chất bị cấm Nam Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *