Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất, Kinh doanh hóa chất là một ngành kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp cần có đủ điều kiện trước khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quy định về điều kiện kinh doanh hóa chất hiện nay khá nghiêm ngặt.

XEM THÊM: Điều Kiện Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn cần có giấy phép gì?

Ngành công nghiệp hóa chất rất trọng yếu cho sự phát triển của những ngành công nghiệp khác bao gồm các lĩnh vực chủ yếu như phân bón, cao su thông dụng và chuyên dụng, hóa chất cơ phiên bản (bao gồm hóa chất hữu cơ và vô cơ), hóa dầu, hóa chất tiêu dùng để phục vụ nhu cầu nội địa và yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Khi kinh doanh ngành nghề kinh doanh hóa chất, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo những bước sau:

Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh

Điều kiện kinh doanh:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được xây đắp theo quy định của pháp luật, có ngành nghề kinh doanh hóa chất;
 • Cơ sở vật chất kỹ thuật phải phục vụ yêu cầu trong kinh doanh theo quy định tại Điều 12 của Luật hóa chất; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, khoản 2 Điều 6 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP;
 • Vị trí, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
 • Có khu chợ hoặc vị trí kinh doanh, nơi bày bán phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;
 • Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải hứa hẹn được chất lượng và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân thủ theo quy định của pháp luật;
 • Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất phục vụ được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;
 • Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất.
 • Các đối tượng quy định tại Điều 32 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP phải được huấn luyện an toàn hóa chất.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật 06/2007/QH12
 • Nghị định 113/2017/NĐ-CP
 • Thông tư 32/2017/TT-BCT
 • Thông tư 08/2018/TT-BTC
Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất tại Việt Nam
Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất tại Việt Nam

Thành phần hồ sơ:

1 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh:
– Văn phiên bản đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo mẫu quy định tại khoản 7 Điều 10 Nghị định 113/2017/NĐ-CP; mẫu 01a Phụ lục 01 của Thông tư 32/2017/TT-BCT
 • MẪU SỐ 1a- Copy.docx
2 – Bạn dạng sao Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp. Hoặc Giấy chứng thực đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh;
3 – Bạn dạng kê khai về từng vị trí kinh doanh;
4 – Bạn dạng sao Quyết định phê duyệt hoặc Xác nhận các tài liệu liên quan tới bảo vệ môi trường. Theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành;
5 – Bạn dạng sao Giấy chứng thực thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và văn phiên bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền. Đối với từng kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
6 Biên phiên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn phiên bản hoặc văn phiên bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Đối với từng kho chứa hóa chất không thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
7 – Bạn dạng vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng vị trí kinh doanh. Nội dung phiên bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất. Bạn dạng sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng kho chứa hoặc Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho lưu trữ. Hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất;
8 – Bạn dạng kê khai trang bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng vị trí kinh doanh hóa chất;
9 – Bạn dạng sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;
10 – Bạn dạng sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định 113/2017/NĐ-CP;
11 – Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định.

XEM THÊM: Thủ tục Cấp Mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép kinh doanh hóa chất

Công Ty Vạn Luật hỗ trợ doanh nghiệp làm giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất đúng theo luật hóa chất và các quy định pháp luật liên quan. Xin gửi tới khách hàng một số thông tin thủ tục về việc làm giấy phép kinh doanh hóa chất:

Hồ sơ cần có:

 1. Giấy đăng ký kinh doanh đơn vị.
 2. Giấy chứng thực quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê kho chứa hóa chất.
 3. Giấy chứng thực Phòng cháy chữa cháy của kho chứa hóa chất.
 4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đối với kho chứa hóa chất.
 5. Chứng chỉ chuyên ngành hóa chất (trung cấp trở lên) của người phụ trách về an toàn hóa chất.
 6. Giấy chứng thực đã được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất của người trực tiếp tiếp xúc với hóa chất.
 7. Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm và hàng hóa dễ cháy nổ.
 8. Hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại.

Mỗi loại giấy 2 phiên bản, photo chứng thực.

Chi tiêu dịch vụ:

 • Phí dịch vụ làm giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh hóa chất: Tùy theo danh mục hóa chất kinh doanh
 • Chi tiêu bao gồm tư vấn và hỗ trợ hoàn thành thủ tục theo yêu cầu của cơ quan quản lý, hỗ trợ tiếp đoàn kiểm tra.
 • Chi tiêu đã bao gồm 10% thuế GTGT và có xuất hóa đơn cho toàn bộ tiêu phí.
 • Thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc.

Các công việc hỗ trợ thực hiện nếu khách hàng chưa có:

 • Xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
 • Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm và hàng hóa dễ cháy nổ
 • Giấy phép phòng cháy chữa cháy cho kho chứa
 • Hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải

Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

Điều kiện để sản xuất hóa chất thuộc danh mục có điều kiện

 • Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất hóa chất của cơ sở sản xuất hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;
 • Cán bộ chuyên trách quản lý an toàn hóa chất được đào tạo hoặc huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất;
 • Người lao động trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở sản xuất phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất;
 • Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong cơ sở sản xuất hóa chất phải phục vụ yêu cầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Hóa chất
 • Có trang trang bị thích hợp hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực được cơ quan có thẩm quyền thừa nhận để kiểm tra hàm lượng các thành phần hóa chất;
 • Có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Có trang trang bị an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; có trang trang bị kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải nguy hại hoặc hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Điều kiện kinh doanh hóa chất chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

 • Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất;
 • Người trực tiếp tiếp xúc với hóa chất của cơ sở kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất;
 • Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong cơ sở kinh doanh hóa chất phải phục vụ yêu cầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Hóa chất:
 • Có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
 • Có trang trang bị an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy; có trang trang bị kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải nguy hại hoặc hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Hồ sơ đề nghị cấp thế hệ Giấy chứng thực đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Hồ sơ pháp lý

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng thực theo mẫu tại Phụ lục 2 của Thông tư 28/2010/TT-BCT;
 • Bạn dạng sao hợp lệ Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh;
 • Bạn dạng sao hợp lệ Giấy chứng thực đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên phiên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;
 • Giấy xác nhận đăng ký phiên bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

XEM THÊM: Thủ tục xin Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

Tài liệu về điều kiện kỹ thuật:

 • Bạn dạng kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;
 • Bạn dạng kê khai trang trang bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu;
 • Bạn dạng kê khai vị trí kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại Điều này và được cấp chung một Giấy chứng thực;
 • Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

Tài liệu về điều kiện đối với người kinh doanh:

Bạn dạng kê khai nhân sự gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp tới kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

Các tiêu phí trên đã bao gồm các khoản phí  nhà nước. Khách hàng có nhu cầu có thể liên hệ trước qua điện thoại hoặc tới văn phòng Công Ty Vạn Luật để được tư vấn theo từng trường hợp cụ thể.

Liên hệ dịch vụ【Giấy Phép KinH Doanh Hóa Chất】‎

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]