Trước tiên Công ty TNHH Vạn Luật chúng tôi, xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. 

Công ty TNHH Vạn Luật là một trong những tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp. Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp mới thành lập và đặc biệt là hỗ trợ các dịch vụ Cấp giấy phép kinh doanh.

Đăng ký duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ cũng cần phải có điều kiện. Nếu muốn Đăng ký duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ Qúy khách hàng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và phải có quyết định của Cơ quan có thẩm quyền mới đủ điều kiện đối với loại giấy chứng nhận này.

Mọi thủ tục liên quan tới pháp lý đều được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ hoàn toàn. Bạn có thể yên tâm để dành thời gian cho những chiến lược phát triển cơ sở của mình.

Đơn vị Vạn Luật xin tư vấn điều kiện, trình tự, thủ Đăng ký duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ như sau:

Điều kiện để Đăng ký duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ?

Căn cứ theo:

– Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2022

– Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

– Thông tư 18/2011/TT-BKHCN-Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009

– Thông tư 263/2016/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

– Nghị định 103/2006/NĐ-CP-Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

– Thông tư 01/2007/TT-BKHCN-Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

– Thông tư 04/2009/TT-BKHCN-Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

– Thông tư 13/2010/TT-BKHCN-Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

Thông tư 05/2013/TT-BKHCN-Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN-Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã

Lưu ý: Điều kiện tổ chức, cá nhân

– Chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 6 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực.

– Lệ phí duy trì hiệu lực có thể được nộp muộn hơn thời hạn quy định, nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực trước và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí cho mỗi tháng nộp muộn.

Như vậy, để có thể Đăng ký duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ cần phải đáp ứng điều kiện phải có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.

Hồ sơ cần thiết để Đăng ký duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ?

– Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị bao gồm:

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ), Bản chính: 01 bản

– Tờ khai theo mẫu; Bản chính: 02 bản

Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện); Bản chính: 01 bản

Trình tự, thủ tục để xin Đăng ký duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ là gì?

– Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Tiếp nhận đơn

Yêu cầu duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Xử lý yêu cầu

+ Trường hợp yêu cầu hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo về việc duy trì, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp[1].
+ Trường hợp yêu cầu có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc bưu chính tại Cục Sở hữu trí tuệ

– Mẫu đơn:

– Lệ phí:

Phí : 120.000 Đồng Phí công bố thông tin:
Phí : 120.000 Đồng Phí đăng bạ thông tin:
Phí : 160.000 Đồng Phí thẩm định yêu cầu duy trì:
Phí : 300.000 Đồng Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ nhất, năm thứ 2:
Phí : 500.000 Đồng Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 3, năm thứ 4:
Phí : 800.000 Đồng Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 5, năm thứ 6:
Phí : 1.200.000 Đồng Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 7, năm thứ 8:
Phí : 1.800.000 Đồng Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 9, năm thứ 10:
Phí : 2.500.000 Đồng Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 11 – năm thứ 13:
Phí : 3.300.000 Đồng Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 14 – năm thứ 16:
Phí : 4.200.000 Đồng Phí sử dụng văn bằng bảo hộ (mỗi năm): Năm thứ 17 – năm thứ 20:
Lệ phí : 100.000 Đồng Lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế: 100.000 đồng (mỗi năm cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ)

Thời hạn giải quyết hồ sơ là bao lâu?

1 tháng làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo đúng yêu cầu của pháp luật

Dịch vụ Đăng ký duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Vạn Luật.

Khi có nhu cầu Đăng ký duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ có thể liên hệ Vạn Luật: 

– Gọi điện tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Luật sư: 02473 023 698

– Gửi yêu cầu dịch vụ qua Email: lienhe@vanluat.vn

– Gặp lãnh đạo tổ chức, yêu cầu dịch vụ, khiếu nại chất lượng tư vấn gọi: 0919 123 698

để được hướng dẫn, tư vấn chi tiết nhất. Vạn Luật cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép trọn gói với chi phí hợp lý, thời gian nhanh chóng và đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, nội dung công việc Vạn Luật sẽ tư vấn hỗ trợ như sau:

– Tư vấn điều kiện xin cấp Giấy phép;

– Tư vấn trình tự, thủ tục cấp Giấy phép;

– Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép; 

– Nhận ủy quyền thực hiện thủ tục tại Cơ quan có thẩm quyền;

– Theo dõi và thông báo tiến trình hồ sơ đến khách hàng;

– Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng.

Lý do bạn nên chọn dịch vụ của Đơn vị Công Ty Vạn Luật

– Chúng tôi không lớn nhất, nhưng chất lượng dịch vụ của chúng tôi là tốt nhất

– Chúng tôi luôn rước tới quý khách hàng những dịch vụ chất lượng với tiêu dùng rẻ nhất

– Chúng tôi luôn tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng

– Lợi ích của bạn – lợi ích của chúng tôi! Tới với Đơn vị Công Ty Vạn Luật – Tới với sự chuyên nghiệp!

Quý Khách có thể tuỳ chọn các hình thức liên hệ cũng như trao đổi thông tin tư vấn với Công Ty Vạn Luật sao cho thuận tiện nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *