Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, Kinh doanh dịch vụ bảo vệ là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để được phép kinh doanh ngành nghề dịch vụ bảo vệ doanh nghiệp cần được cấp giấy chứng thực đủ điều kiện về an toàn, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Thủ tục xin giấy phép an toàn trật tự. Cơ quan có thẩm quyền, trình tự xin cấp, thời gian cấp, thời hạn giấy phép an toàn trật tự.

XEM THÊM:Thủ tục xin Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

Thông Tin Giấy phép an ninh trật tự

Thủ tục Cấp thế hệ Giấy chứng thực đủ điều kiện về an toàn, trật tự
Thời hạn giải quyết
05 (năm) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh các ngành, nghề đầu tư sau đây:

– Sản xuất con dấu; kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; sản xuất, mua, bán quần, áo, mũ quân phục, quân hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

– Kinh doanh máy, vũ trang (bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, trang vũ trang sản xuất): Máy kiểm tra vận tốc phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; vũ trang giám sát điện thoại di động GSM và các vũ trang giám sát điện thoại di động khác; vũ trang kiểm tra nồng độ cồn; kinh doanh dịch vụ đặt cược; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ in.

– Kinh doanh các vũ trang gây nhiễu, phá sóng thông tin di động; kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; kinh doanh dịch vụ vũ trường; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh dịch vụ đòi nợ; kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

– Cơ sở kinh doanh thuộc Quân đội và đơn vị sự nghiệp có thu của các cơ quan, tổ chức cấp trung ương và cấp tỉnh trên địa bàn quản lý.

– Các cơ sở kinh doanh khác chưa được quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 24 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; các cơ sở kinh doanh do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an có văn bạn dạng ủy quyền.

Cơ quan thực hiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng thực đủ điều kiện về an toàn, trật tự.
Lệ phí
300.000đ (Ba trăm nghìn đồng).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Tùy theo từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các điều kiện về an toàn, trật tự theo quy định lần lượt tại các Điều 7,  10, 11, 13 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

Cơ sở pháp lý

+ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an toàn, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

+ Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an toàn, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

+ Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng thực đủ điều kiện về an toàn, trật tự và sát hạch, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

+ Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an toàn, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, dụng cụ hỗ trợ.

Thủ tục Cấp Mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự
Thủ tục Cấp Thế hệ Giấy chứng thực đủ điều kiện về an toàn, trật tự

Hồ sơ cần sẵn sàng Giấy phép an ninh trật tự:

 • Văn bạn dạng đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện về an toàn, trật tự của cơ sở kinh doanh
 • Phiên bản sao hợp lệ một trong các loại văn bạn dạng sau đây:
  • Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh; Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng thực đăng ký đầu tư; Giấy chứng thực đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng thực đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng thực đăng ký chi nhánh, vị trí kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh; văn bạn dạng thiết kế hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bạn dạng thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;
  • Trường hợp trong các văn bạn dạng nêu trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh nhưng cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng thực đủ điều kiện về an toàn, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).
 • Phiên bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Phiên bản khai nhân sự của người nhận trách nhiệm về an toàn, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:
  • Đối với người Việt Nam ở trong nước là người nhận trách nhiệm về an toàn, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng thực đủ điều kiện về an toàn, trật tự phải có Phiên bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội);
  • Phiên bản khai lý lịch của những người này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
  • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Phiên bản khai nhân sự kèm theo bạn dạng sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;
  • Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Phiên bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Phiên bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng thực đủ điều kiện về an toàn, trật tự.
 • Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài, phải có bạn dạng sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người nhận trách nhiệm về an toàn, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng thực đủ điều kiện về an toàn, trật tự.
 • Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài, phải có:
  • Phiên bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người nhận trách nhiệm về an toàn, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng thực đủ điều kiện về an toàn, trật tự;
  • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ liên tục ít nhất 05 năm, Người đại diện cho phần vốn góp của cơ sở kinh doanh nước ngoài là người chưa bị cơ quan pháp luật của nước ngoài nơi họ hoạt động kinh doanh xử lý về hành vi vi phạm có liên quan tới hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ từ cảnh cáo trở lên (lý lịch tư pháp) đã được hợp pháp hóa lãnh sự do cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính.

XEM THÊM: Đăng ký nhãn hiệu – logo – Thủ Tục Đăng Ký Nhãn Hiệu Logo

Trình tự thực hiện Giấy phép an toàn trật tự:

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ không có vốn đầu tư nước ngoài dịch vụ bảo vệ không có công dụng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ nộp một bộ hồ sơ nêu trên tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài và cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có công dụng đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ nộp 01 bộ hồ sơ tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an.

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan công an cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện về an toàn, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện về an toàn, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bạn dạng trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

Biểu Mẫu Giấy phép an toàn trật tự

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Văn bạn dạng đề nghị cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện về an toàn, trật tự (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP).

+ Phiên bản khai lý lịch của người làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an toàn, trật tự (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP).

+ Phiên bản khai nhân sự dùng cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài (Mẫu số 02b ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP).

Kết quả nhận được:

Giấy chứng thực đủ điều kiện về an toàn, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ

XEM THÊM: Hướng dẫn Đăng ký mã số mã vạch Uy Tín Trọn Gói tại Hà Nội

Liên hệ dịch vụ【Cấp Giấy Phép An Ninh – Trật Tự】‎

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]