Trong cuộc sống hiện đại, với công việc bận rộn và nhu cầu về sức khỏe ngày càng tăng, dịch vụ xoa bóp trở thành một lựa chọn phổ biến để giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi. Dịch vụ này có nhiều ưu điểm như chi phí thấp, giúp cải thiện tâm trạng và sức khỏe. Do đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp ngày càng phát triển.

XEM THÊM: Giấy phép an ninh trật tự cho kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Tuy nhiên, không phải tất cả các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp đều biết rõ về các điều kiện và thủ tục để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, như các thủ tục cần thiết, địa điểm nộp, thời gian xử lý và lý do tại sao loại giấy tờ này là cần thiết.

Để giúp giải đáp các thắc mắc này, bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Tại sao phải cần xin Giấy Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho dịch vụ xoa bóp ?

Việc đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự là bắt buộc đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ xoa bóp. Theo khoản 5 Điều 3 của Nghị định 96/2016/NĐ-CP, kinh doanh dịch vụ xoa bóp được xem như một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Dịch vụ xoa bóp bao gồm sử dụng phương pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage), tẩm quất phục vụ sức khỏe con người. Các hoạt động xoa bóp cũng thuộc về cơ sở y tế phục vụ chữa bệnh và cơ sở giải quyết việc làm cho người khuyết tật, nhưng không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Điều kiện xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho dịch vụ xoa bóp?

Căn cứ tại Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định rõ các điều kiện sau đây:

  • Cá nhân, đơn vị đã đăng ký, cấp phép hoặc thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không vi phạm pháp luật.
  • Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
Kinh doanh dịch vụ xoa bóp cần giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự ?
Kinh doanh dịch vụ xoa bóp cần giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự ?

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho dịch vụ xoa bóp?

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (ANTT)

(theo mẫu 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định  96/2016/NĐ-CP).

b) Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:

– Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký kinh doanh; GCN đăng ký doanh nghiệp; GCN đăng ký đầu tư; GCN đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; GCN đăng ký hộ kinh doanh;

– Trường hợp trong các văn bản trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong GCN đủ điều kiện về ANTT đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

c) Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh

Bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa, gồm:

– Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV (ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

– Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV (ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) nhưng thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I (ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP);

– Hợp đồng thuê kho đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (Đối với các cơ sở kinh doanh không có kho chứa nguyên liệu hoặc sản phẩm theo quy định);

XEM THÊM: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho hoạt động kinh doanh dịch vụ in, ấn

d) Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải nộp kèm các giấy tờ sau:

Đối với người Việt Nam ở trong nước:

– Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

– Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội). Phiếu lý lịch này do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp cho công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; hoặc Sở Tư pháp cấp cho công dân Việt Nam đang thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

– Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

– Bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì:

– Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);

– Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP).

Ngoài các tài liệu quy định tại Điều 19 Nghị định này, hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có thêm tài liệu áp dụng đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ có vốn đầu tư nước ngoài, phải có:

Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp chứng minh trình độ học vấn của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

Tài liệu chứng minh doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện quy định tại các điểm a và b khoản 4 Điều 11 Nghị định này đã được hợp pháp hóa lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở quốc gia, vùng lãnh thổ nơi doanh nghiệp nước ngoài đặt trụ sở chính.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự?

Các Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh (ngoại trừ các cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP). Điều này bao gồm:

a) Các cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ sử dụng súng bắn sơn; kinh doanh dịch vụ karaoke; kinh doanh dịch vụ xoa bóp; kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; kinh doanh khí;

b) Các cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và kinh doanh dịch vụ in;

c) Các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của cơ quan, tổ chức cấp huyện

Trình tự xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho dịch vụ xoa bóp?

Quy trình đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho dịch vụ xoa bóp bao gồm các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự cho dịch vụ xoa bóp nộp hồ sơ tại cơ quan Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ sẽ tiếp nhận và cấp Giấy biên nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cán bộ sẽ trả lại hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện. Cán bộ sẽ cấp Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ sẽ đến nơi đăng ký để nhận kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dựa trên ngày hẹn được ghi trên Giấy biên nhận hồ sơ.

XEM THÊM: Làm thế nào khi đánh mất giấy phép an ninh trật tự ?

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

+ Không quá 05 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nội dung trích dẫn từ nguồn : https://thuvienphapluat.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]