Kinh doanh hóa chất là hoạt động buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất để cung ứng trên thị trường nhằm mục đích sinh lời. Ngành công nghiệp hóa chất rất quan trọng cho sự phát triển của những ngành công nghiệp khác bao gồm các lĩnh vực chủ yếu như phân bón, cao su thông dụng và chuyên dụng, hóa chất cơ bản (bao gồm hóa chất hữu cơ và vô cơ), hóa dầu, hóa chất tiêu dùng. Kinh doanh hóa chất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bởi vậy, khi kinh doanh ngành nghề kinh doanh hóa chất, doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng một số điều kiện pháp luật quy định. Bài viết sau đây của Tư vấn Vạn Luật sẽ giúp quý khách nắm bắt được các điều kiện này.

XEM THÊM: Giấy phép kinh doanh thuốc lá tại Tp HCM

KINH DOANH HÓA CHẤT LÀ GÌ?

Kinh doanh có nghĩa là vì mục đích lợi nhuận. Vậy, kinh doanh hóa chất là hoạt động buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất đê cung ứng trên thi trường nhằm mục đích sinh lời.

ĐIỀU KIỆN, THÀNH PHẦN HỒ SƠ RA SAO, CƠ QUAN NÀO GIẢI QUYẾT?

Dưới đây, Vạn Luật sẻ trả lời theo từng mục để bạn đọc có thể có cái nhìn cụ thể về thủ tục thực hiện xin giấy phép kinh doanh hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều kiện kinh doanh hóa chất:

– Đã là có giấy phép kinh doanh (Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh) được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và có đăng ký nghành nghề hóa chất;

– Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong sản xuất phải đạt an toàn theo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà xưởng, kho tàng và thiết bị công nghê; trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác: Trang thiết bị bảo hộ lao động; Trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải;Phương tiện vận chuyển; Bảng nội quy về an toàn hóa chất; hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh hóa chất trong công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh hóa chất trong công nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu

– Giám đốc hoặc phó giám đốc hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động sản xuất phải có bằng đại học chuyên nghành hóa chất trở lên;

– Phải đảm bảo huấn luyện an toàn hóa chất đối với các đối tượng sau đây:

 Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở; Người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc; người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.

– Nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất, phải có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, đèn báo và được thiết kế thuận lợi cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp; Hệ thống thông gió của nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống thông gió; Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu sản xuất, lưu trữ hóa chất; Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt; Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó. Tại khu vực sản xuất có hóa chất nguy hiểm phải có bảng hướng dẫn cụ thể về quy trình thao tác an toàn ở vị trí dễ đọc, dễ thấy.

– Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực được chống sét an toàn và được định kỳ kiểm tra theo các quy định hiện hành.

– Đối với bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.

– Nhà xưởng, kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật có liên quan;

– Địa điểm, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

– Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

– Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo đảm được chất lượng và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật; phương tiện vận chuyển hóa chất phải tuân thủ theo quy định của pháp luật;

– Có kho chứa đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;

– Người phụ trách về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh hóa chất phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên nghành hóa chất.

Hồ sơ để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất gồm những gì?

STT Tên văn bản Tình trạng Số lượng
1 Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng kho chứa hóa chất không thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Bản chính 01
2 Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa chất Bản chính 01
3 Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh Bản chính 01
4 Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh Bản chính 01
5 Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Bản chính 01
6 Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy và văn bản chấp thuận nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với từng kho chứa hóa chất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Bản sao 01
7 Giấy phép kinh doanh Bản sao 01
8 Quyết định phê duyệt hoặc Xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành Bản sao 01
9 Bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất Bản sao 01
10 Hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất Bản sao 01
11 Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất Bản sao 01
12 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê kho đối với trường hợp thuê kho lưu trữ hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất Bản sao 01

Sau khi chuẩn bị đủ các thành phàn hồ sơ trên thì tổ chức, cá nhân gửi 1 bộ hồ sơ đến Sở Công Thương nơi đặt trụ sở, chi nhánh, sẻ có hai trường hợp sau:

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương sẻ thông báo cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

– Truờng hợp hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 12 ngày làm việc, Sở công thương sẻ thực hiện thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất cho tổ chức/cá nhân.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30),trừ ngày lễ.

* Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở công thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

* Thời gian giải quyết: Trong thời gian 09 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”.

Trên đây là thủ tục xin giấy phép kinh doanh hóa chất về lĩnh vực công nghiệp được quy định tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong trường hợp nếu các bạn đọc còn thắc mắc điều gì về thủ tục trên thì xin vui lòng liên hệ đến Tel:(028)73.023.698/0919.123.698 hoặc gửi gmail qua địa chỉ lienhe@vanluat.vn để được tư vấn miễn phí và chi tiết hơn nhé!

XEM THÊM: Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa tại Tp HCM

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LÝ THAM KHẢO

STT TÊN VĂN BẢN NƠI LẤY
01 Luật hóa chất 2007 Thư viện pháp luật
02 Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất. Thư viện pháp luật
03 Thông tư số 08/2018//TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất Thư viện pháp luật

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *