DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VẠN LUẬN

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ theo thông tư 200/2014/TT-BTCbáo cáo tài chính gồm có những mẫu biểu sau:

A/ Bảng cân đối kế toán : Mẫu số B01-DN

B/ Thông báo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DN

C/ Thông báo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DN

D/ Thuyết minh lên tiếng tài chính: Mẫu số B09-DN

2. QUY TRÌNH

2.1. Lập bảng cân đối kế toán

Khi lập bảng cân đối kế toán thì căn cứ vào các tài liệu sau:

·        Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;

·        Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp cụ thể;

·        Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).

2.2. Lập lên tiếng kết quả kinh doanh:.

Khi lập lên tiếng kết quả sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau:

·        Thông báo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.

·        Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán cụ thể trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 tới loại 9.

2.3. Lập lên tiếng lưu chuyển tiền tệ

vPhương pháp lập Thông báo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn cho các giao dịch phổ biến nhất, doanh nghiệp căn cứ phiên bản chất từng giao dịch để trình bày các luồng tiền một cách thích hợp nếu chưa có hướng dẫn cụ thể trong Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Khi doanh nghiệp lập bảng lên tiếng lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 thì cần căn cứ vào các tài liệu sau:

·        Bảng Cân đối kế toán

·        Thông báo kết quả hoạt động kinh doanh;

·        Bạn dạng thuyết minh Thông báo tài chính;

·        Thông báo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;

·        Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán cụ thể các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán cụ thể của các tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán cụ thể khác…

·        Thông báo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 2 phương pháp là phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Tùy doanh nghiệp lựa chọn để lập lên tiếng theo phương pháp nào.

Phương pháp trực tiếp.

Phương pháp gián tiếp:

Ø  Lập lên tiếng các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh:

–          Lập lên tiếng các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư

–          Lập lên tiếng các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động tài chính

–          Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ

2.4. Lập Thuyết minh lên tiếng tài chính

Bạn dạng thuyết minh Thông báo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung dưới đây:

·        Các thông tin về cơ sở lập và trình bày lên tiếng tài chínhvà các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện rất cần thiết;

·        Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các lên tiếng tài chính khác (Các thông tin trọng yếu);

·         Trợ giúp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các Thông báo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.

·        Bạn dạng thuyết minh Thông báo tài chính phải được trình bày một cách có hệ thống

·         Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh Thông báo tài chính theo cách thức thích hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Thông báo kết quả hoạt động kinh doanh và Thông báo lưu chuyển tiền tệ cần được lưu lại dẫn tới các thông tin liên quan trong Bạn dạng thuyết minh Thông báo tài chính.

Báo cáo tài chính
Thông báo tài chính

Khi lập thuyết minh lên tiếng tài chính doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau:

·        Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Thông báo kết quả hoạt động kinh doanh, Thông báo lưu chuyển tiền tệ năm lên tiếng;

·         Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc bảng tổng hợp cụ thể có lien quan;

·         Căn cứ vào Bạn dạng thuyết minh Thông báo tài chính năm trước;

·        Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC VẠN LUẬT THỰC HIỆN

Ø  Tích lũy thông tin các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp.

Ø  Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Ø  Kiểm tra, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán.

Ø  Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không thích hợp.

Ø  Lập các bảng phân bổ dụng cụ, dụng cụ, tiêu xài trả trước, tiêu xài chờ kết chuyển.

Ø  Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định.

Ø  Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp.

Ø  Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, lên tiếng tài chính, lên tiếng kết quả kinh doanh, thuyết trình lên tiếng tài chính.

Ø  Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan tới kết quả thực hiện.

Ø  Lập và in các loại lên tiếng quyết toán thuế.

Ø  In lên tiếng tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.

Ø  Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin

CHI PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ lên tiếng tài chính và quyết toán thuế và nộp tại Cơ quan thống kế cuối năm từ 1.500.000 đồng tới 3.500.000 đồng. ( Giá trên chưa bao gồm vat)

Liên hệ ngay 0919 123 698 / 0916 123 698 để được tư vấn miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]