thanh lap cong ty dau tu nuoc ngoai

Ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Đầu tư và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Luật Đầu tư 2014 với 7 chương, 76 điều qui định về hoạt động của nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như quy định về việc đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.
• Căn cứ các văn bản pháp luật
1. Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
2. Quyết định 19/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.
3. Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư.
4. Công văn 4332/BKHĐT-ĐTNN về áp dụng tạm thời thủ tục, mẫu văn bản thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
5. Công văn 4366/BKHĐT-PC triển khai thi hành Luật Đầu tư.
6. Công văn 5122/BKHĐT-PC triển khai thi hành Luật đầu tư.
7. Luật đầu tư 2014
8. Luật doanh nghiệp 2014
Luật đầu tư 2014 để thể hiện nhiều điểm mới:
Luật Đầu tư 2014 thì dự án của nhà đầu tư trong nước sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
– tách bạch giữa nội dung đăng ký dự án đầu tư là cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp sẽ đăng ký kinh doanh (đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) theo qui định của Luật Doanh nghiệp mới 2014.
– Vạch rõ giới hạn của các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, thay vì cấm không rõ ràng chung chung trước đây tại Điều 30 Luật Đầu tư 2005, tại Điều 5 của Luật Đầu tư 2014 với quy định nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm. Luật Đầu tư 2014 đã dành riêng phụ lục 04 để liệt kê 267 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
– Qui định đối với các dự án nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn 51% vốn điều lệ mới phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài. Đối với các dự án có vốn FDI còn lại (có nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ) thì sẽ được đối xử như dự án đầu tư trong nước và không cần phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
– Nhà đầu tư nước ngoài hiện nay được xác định theo tiêu chí chính là quốc tịch, ai không có quốc tịch Việt Nam thì đó là nhà đầu tư nước ngoài.
– Luật chia nhà đầu tư nước ngoài thành ba nhóm: Nhóm một: nhà đầu tư có quốc tịch nước ngoài; Nhóm 2: doanh nghiệp Việt Nam có 51% vốn nước ngoài; và nhóm 3 doanh nghiệp Việt Nam có dưới 51% vốn nước ngoài. Nhóm 1 và nhóm 2 bị áp dụng các điều kiện như nhà đầu tư nước ngoài (từ ngành nghề đầu tư đến thủ tục đầu tư, chính sách đầu tư…). Tuy nhiên, đối với nhóm 3 được áp dụng các thủ tục và điều kiện như doanh nghiệp trong nước.
Luật Đầu tư 2014, thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư; còn đối với các dự án khác là 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ. Điều 40, thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ.

thanh lap cong ty co von dau tu nuoc ngoai

DỊCH VỤ HỖ TRỢ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VẠN LUẬT

1. Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp
• Tư vấn lập báo cáo về năng lực tài chính của nhà đầu tư
• Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
• Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư
• Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
• Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;
• Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty cho nhà đầu tư
• Tư vấn toàn diện, dịch vụ kế toán, pháp luật thuế trọn gói các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.
• Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà nhà đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật
2. Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp, dự án đầu tư

quy trinh xu ly ho so dau tu tai van luat• Soạn hồ sơ xin phép đầu tư theo quy định

• Thực hiện soạn thảo các biểu mẫu theo quy định của cơ quan cấp phép đầu tư

3. Nộp hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ thành lập doanh nghiệp, dự án đầu tư
• Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền
• Theo dỏi tiến trình xử lý và thông báo tình trạng hồ sơ đã nộp cho quý khách hàng
• Nhận kết quả hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền
• Khác dấu và thông báo mẫu dấu
• Đăng ký và kê khai thuế ban đầu với cơ quan thuế

4. Dịch vụ sau thành lập

• Dịch vụ kế toán, khai thuế theo quy định
• Dịch vụ lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế,…
• Dịch vụ thiết kế thương hiệu , đăng ký nhãn hiệu,…

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

1. Hồ sơ yêu cầu:
a. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư
– Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
– Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở)
b. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế
– Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư
– Báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất của nhà đầu tư
– Văn bản chứng minh quyền sử dụng trụ sở và địa điểm thực hiện dự án (hợp đồng thuê trụ sở)
2. Thời gian: 20 ngày làm việc ( kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
(CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM)

1. Hồ sơ yêu cầu:

thu tuc dau tu tai van luat

a. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân:
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu của nhà đầu tư

b. Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế:
– Bản sao có hợp pháp hoá lãnh sự giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư
– Bản sao có chứng thực hộ chiếu của người đại diên nhà đầu tư
– Điều lệ hoạt động của tổ chức kinh tế
2. Thời gian: 5 ngày làm việc( kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ)

Trừ hợp đồng thuê nhà, các tài liệu nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt.

• CHI PHÍ DỊCH VỤ: Tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh và mục tiêu của dự án đầu tư

Quý khách hàng đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Hãy liên hệ VẠN LUẬT để được hỗ trợ chi tiết:
LIÊN HỆ VẠN LUẬT – 0919 123 698 / 0916123698
ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *