Việc thành lập doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài là một trong những bước quan trọng để gia nhập vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh tại đất nước này, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ đầy đủ thủ tục và điều kiện cần thiết. Năm 2020, việc xây dựng doanh nghiệp với 100% vốn đầu tư nước ngoài đã được đưa ra nhiều cải tiến về cơ chế và chính sách ưu đãi đầu tư trong các ngành kinh tế tại Việt Nam.

XEM THÊM: Mở trường mầm non tư thục dân lập tại Bà Rịa Vũng Tàu

Tuy nhiên, quy định và thủ tục xây dựng doanh nghiệp vẫn dựa trên cơ sở của Luật đầu tư 2014, Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Để đảm bảo thực hiện các quy định pháp luật và thủ tục cần thiết, các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư xây dựng tổ chức tại Việt Nam cần tìm hiểu và thuê luật sư có kinh nghiệm để được tư vấn kỹ lưỡng. Điều này giúp nhà đầu tư nắm được các quy định, thủ tục pháp lý cần thiết tại Việt Nam, đồng thời giúp họ sử dụng và thực hiện các quy định đó một cách hiệu quả.

Thứ nhất, về lĩnh vực đầu tư ngành nghề kinh doanh

Việc đầu tư và xây dựng tổ chức vốn nước ngoài tại Việt Nam đòi hỏi các nhà đầu tư nước ngoài cần lựa chọn lĩnh vực và ngành nghề đầu tư phù hợp với cam kết mở cửa thị trường tại Việt Nam, nhu cầu đầu tư và khả năng tài chính của họ. Tốt nhất, các nhà đầu tư nên chọn đầu tư vào các lĩnh vực/ngành nghề đã được Việt Nam cam kết rõ ràng trong các đối thoại song phương hoặc đa phương để tránh rủi ro bị từ chối khi đăng ký các ngành nghề chưa được mở cửa thị trường.

Mỗi lĩnh vực đầu tư/ngành nghề kinh doanh lại có yêu cầu về lượng vốn đầu tư khả thi tương ứng phục vụ thực hiện, các điều kiện đầu tư/Giấy phép kinh doanh cụ thể tương ứng nếu thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, việc loại bỏ các ngành nghề kinh doanh chưa hoặc không thực sự cần thiết sẽ giúp các nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh. Điều này cũng giúp các nhà đầu tư có được một trải nghiệm đăng ký và triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thuận lợi nhất.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho việc đầu tư và xây dựng tổ chức vốn nước ngoài tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần nắm rõ các quy định pháp luật liên quan và thuê các luật sư có kinh nghiệm để tư vấn về các thủ tục pháp lý cần thiết. Việc này sẽ giúp các nhà đầu tư nước ngoài đạt được kết quả tối ưu và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn Đầu Tư Nước Ngoài tại Việt Nam
Kiến thiết tổ chức có vốn Đầu Tư Nước Ngoài tại Việt Nam

Thứ nhì, về Nhà đầu tư

Các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam có thể là các cá nhân hay tổ chức nước ngoài. Đa số các ngành nghề kinh doanh thông thường đã được Việt Nam mở cửa toàn diện đều cho phép các nhà đầu tư có thể là cá nhân hoặc xây dựng tổ chức vốn nước ngoài tại Việt Nam, không hạn chế về tư cách nhà đầu tư là cá nhân hay tổ chức.

Tuy nhiên, vẫn có một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện không giống nhau, có các yêu cầu đầu tư cụ thể về tư cách đầu tư phải là cá nhân hoặc tổ chức. Điều này có thể được xác định qua tổng hợp các điều kiện đầu tư đối với toàn bộ các lĩnh vực/ngành nghề đăng ký đầu tư trên cơ sở phạm vi cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và các quy định của pháp luật Việt Nam nếu có.

Để đảm bảo việc đầu tư và xây dựng tổ chức vốn nước ngoài tại Việt Nam diễn ra thuận lợi và hiệu quả, các nhà đầu tư nước ngoài cần nắm rõ các quy định pháp luật liên quan và thuê các luật sư có kinh nghiệm để tư vấn về các thủ tục pháp lý cần thiết. Việc này giúp các nhà đầu tư nước ngoài đạt được kết quả tối ưu và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của Việt Nam.

Thứ ba, về Vốn đầu tư, Vốn điều lệ để xây cất tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Hiện tại, các cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và pháp luật Việt Nam chỉ quy định các điều kiện hạn mức đầu tư của dự án lập tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài trong một số lĩnh vực nhất định như giáo dục, kinh doanh bất động sản, lữ hành, trung gian thanh toán, và các lĩnh vực khác. Các ngành nghề kinh doanh thông thường khác không có quy định giới hạn mức đầu tư, vì vậy các nhà đầu tư chỉ cần đảm bảo tính khả thi của lượng vốn đầu tư tương xứng với phạm vi và quy mô của dự án.

Tuy nhiên, để xác định được lượng vốn đầu tư và vốn điều lệ thích hợp, các nhà đầu tư cần phải xác định tổng hợp các điều kiện hạn mức đầu tư nếu có đối với toàn bộ các lĩnh vực/ngành nghề đầu tư nếu có, và lập kế hoạch tài chính cụ thể đảm bảo tính khả thi khi triển khai dự án. Điều này giúp tránh đăng ký quá ít dẫn tới phải điều chỉnh nhiều lần gây tốn thời gian và chi phí. Các luật sư giàu kinh nghiệm của Luật Trí Minh có thể giúp các nhà đầu tư ước lượng một con số tối thiểu hợp lý để các nhà đầu tư có cơ sở dễ dàng hơn khi xác định tổng vốn đầu tư và vốn điều lệ cần đăng ký.

Thứ tư, về góp vốn đầu tư, vốn điều lệ sau khi xây cất tổ chức vốn nước ngoài tại Việt Nam

Cần lưu ý rằng, việc góp vốn đầu tư và vốn điều lệ cần phải thực hiện đúng theo thời hạn đã đăng ký được thể hiện trên Giấy chứng thực đăng ký đầu tư, Điều lệ tổ chức và pháp luật Việt Nam. Thời hạn góp vốn đầu tư của các nhà đầu tư cũng đồng thời là thời hạn góp vốn điều lệ của doanh nghiệp tại Việt Nam (đối với cả doanh nghiệp TNHH và doanh nghiệp cổ phần) do các nhà đầu tư đăng ký, thời hạn này không được vượt quá 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp.

Các nhà đầu tư sẽ phải góp vốn đầu tư thông qua chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư được mở theo yêu cầu hoặc hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Để biết rõ thời hạn và thủ tục góp vốn đầu tư, các nhà đầu tư có thể được tư vấn và hướng dẫn cụ thể bởi các luật sư của Vạn Luật.

Thứ năm, về lựa chọn vị trí đầu tư và xây cất tổ chức

Để đăng ký dự án đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài cần chọn các vị trí đầu tư và xây dựng tổ chức có vốn nước ngoài tại Việt Nam với địa chỉ rõ ràng. Ngoài ra, cần chọn bên cho thuê có đủ các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc cho thuê/quyền cho thuê lại nếu có. Vị trí/văn phòng cho thuê cần thuộc diện được phép cho thuê, được thiết kế và xây dựng đúng quy định của pháp luật Việt Nam, không đang trong tình trạng có tranh chấp. Văn phòng thuê cần thuộc khu vực được thiết kế và xây dựng phục vụ tác dụng văn phòng trên cơ sở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam đã cấp phép xây dựng.

Các luật sư của Vạn Luật sẽ tham vấn và hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc chọn ra địa điểm đầu tư phù hợp và phục vụ các điều kiện nếu có để đăng ký được dự án đầu tư.

Thứ sáu, về sử dụng con dấu của tổ chức

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu mà mình sử dụng. Do đó, chúng có thể sử dụng nhiều con dấu với hình thức và nội dung giống nhau. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, thay đổi hoặc hủy mẫu con dấu, hay thay đổi số lượng con dấu, doanh nghiệp phải gửi thông báo tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi tổ chức đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành thủ tục thông báo và mẫu dấu được đăng tải trên Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, con dấu có thể được sử dụng từ ngày hiệu lực đã được ghi nhận trong thông báo đã được đăng tải. Để đảm bảo tuân thủ quy định, các doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ quy trình và thủ tục thông báo thay đổi con dấu, cũng như lựa chọn đúng đơn vị tư vấn phù hợp để hỗ trợ trong quá trình này.

Thứ bảy, về sử dụng lao động

Doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam có quyền thuê lao động là người nước ngoài hoặc người Việt Nam làm việc trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài, cần thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến cấp Visa, chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài, giấy phép lao động, thẻ tạm trú theo các quy định của pháp luật Việt Nam. Việc thực hiện các thủ tục này đòi hỏi sự chú ý và nghiêm túc, nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định và tránh gặp phải các vấn đề liên quan đến pháp lý. Để được hỗ trợ trong việc thực hiện các thủ tục trên, các doanh nghiệp có thể liên hệ với các luật sư chuyên nghiệp để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Thứ tám, về người đại diện theo pháp luật

Người đại diện pháp luật của Doanh nghiệp tại Việt Nam là cá nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của tổ chức, đại diện cho tổ chức với tư cách nguyên đơn hoặc bị đơn trước Trọng tài, Tòa án và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. Tổ chức cổ phần và TNHH tại Việt Nam có thể có một hoặc nhiều người đại diện pháp luật, tuy nhiên, phải luôn có ít nhất một người đại diện pháp luật cư trú tại Việt Nam. Nếu chỉ có một người đại diện pháp luật, người đó phải cư trú tại Việt Nam và ủy quyền bằng văn bản cho người khác khi đi ra nước ngoài. Tuy nhiên, người đại diện vẫn phải chịu trách nhiệm về thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đã ủy quyền. Doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện đúng quy định của pháp luật để tránh vi phạm.

Thứ chín, về thực hiện nghĩa vụ thuế

Hàng năm, mỗi tổ chức tại Việt Nam sẽ phải nộp Lệ phí môn bài (từ 2 tới 3 triệu đồng Việt tùy theo vốn điều lệ đăng ký); phải nộp thuê thu nhập doanh nghiệp khi có lợi nhuận; kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng ngày càng tăng. Tùy vào ngành nghề đầu tư kinh doanh, tổ chức tại Việt Nam còn có thể phải nộp các loại thuế như thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ không đồng nhất, …. Việt Nam cũng có nhiều quy định ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp khi đầu tư trong các ngành nghề được ưu đãi đầu tư hoặc đầu tư tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

XEM THÊM: Tổng quan về việc mở trường mầm non tư thục tại Việt Nam

Thứ mười, về lên tiếng dự án đầu tư

Doanh nghiệp vốn nước ngoài tại Việt Nam được lập theo dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện đúng và hoàn toản chế độ lên tiếng dự án đầu tư, phải đăng ký tài khoản và thực hiện chế độ lên tiếng dự án thông qua Cổng thông tin quốc gia về đầu tư.

Được xây cất từ năm 2007, có văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp và đầu tư, luôn sẵn sàng trợ giúp tới các Nhà đầu tư những tư vấn giá trị và tối ưu nhất về 10 nội dung trọng yếu đã nêu và nhiều nội dung khác liên quan để có thể thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam đúng pháp luật, khai thác tối đã các ưu đãi đầu tư và ngày càng phát triển thịnh vượng.

Dưới đây chúng tôi đề cập thủ tục xây cất tổ chức 100% vốn nước ngoài theo Luật Đầu tư 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2015). Đây là các thủ tục hành chính khá phức tạp, liên quan tới nhiều cơ quan tác dụng và cần sự hỗ trợ của luật sư doanh nghiệp (luật sư chuyên sâu về luật doanh nghiệp và luật đầu tư…)

 1. Thủ tục Đăng ký chủ trương đầu tư

Khi thực hiện dự án tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nhà đầu tư cần đăng ký chủ trương đầu tư với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Để đăng ký chủ trương đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký và nộp tại cơ quan đăng ký đầu tư. Thời gian xử lý hồ sơ là từ 35-40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nếu cần hỗ trợ về thủ tục này, quý khách hàng có thể liên hệ với tổ chức Vạn Luật để được tư vấn và hỗ trợ.

 1. Thủ tục Xin cấp Giấy chứng thực đầu tư

Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng thực đầu tư trong những trường hợp sau đây:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế sau:
 • Tổ chức hợp danh có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài.
 • Tổ chức kinh tế khác nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.
 • Tổ chức hợp danh có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế khác nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.
 • Hồ sơ xin cấp giấy chứng thực đầu tư: Liên hệ với Doanh nghiệp Vạn Luật để được hỗ trợ.
 • Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Thời gian cấp Giấy chứng thực đầu tư:
 • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: từ 15 đến 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ.
 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: từ 5 đến 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
 1. Thủ tục Kiến thiết tổ chức 100% vốn nước ngoài

Sau khi có giấy chứng thực đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần sẵn sàng hồ sơ để xây cất doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài.

3.1. Hồ sơ xây cất tổ chức 100% vốn nước ngoài (đối với tổ chức trách nhiệm hữu hạn)

–  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

–  Điều lệ tổ chức

–  Danh sách thành viên

–  Bạn dạng sao các giấy tờ sau đây:

+ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân

+ Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Giấy ủy quyền; Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bạn dạng sao Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự

+ Giấy chứng thực đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

– Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký kinh doanh

– Thời gian: 03-05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

3.2. Đăng bố cáo xây cất doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

3.3. Khắc dấu của doanh nghiệp

– Bước này được tiến hành sau khi có Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo xây cất doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp có thể khắc dấu tại một đơn vị có tác dụng khắc dấu. Theo luật Doanh nghiệp 2015 thì  các doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, cũng như hình thức con dấu.

– Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

– Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

***

Trên đây là thủ tục xây cất doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Quá trình để xây cất được doanh nghiệp toàn bộ vốn nước ngoài này phải trải qua nhiều thủ tục khác nhau, liên quan tới thẩm quyền của nhiều cơ quan nhà nước. Để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và phòng ngừa rủi ro pháp lý, nhiều nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã sử dụng dịch vụ pháp lý từ Doanh nghiệp Vạn Luật.

Khi là đối tác pháp lý của chúng tôi, khách hàng sẽ được trợ giúp những dịch vụ pháp lý tổng thể sau:

Công ty Vạn Luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật và chính sách liên quan đến việc xây dựng tổ chức tại Việt Nam, bao gồm tìm kiếm vị trí đặt tổ chức, tư vấn các điều kiện và thủ tục cần thiết để đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi cũng hỗ trợ các chính sách về thuế, lao động và giúp soạn thảo các hồ sơ và tài liệu để đăng ký đầu tư và thành lập công ty tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, chúng tôi đại diện cho khách hàng trong quá trình nộp hồ sơ, giải trình hồ sơ tại các cơ quan cấp phép và theo dõi quá trình cấp phép cho tổ chức tại Việt Nam. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác như dịch thuật, hợp pháp hóa và công chứng.

Tiêu phí xây dựng doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại công ty Vạn Luật có sự khác biệt tùy thuộc vào nhiều yếu tố như dự án có sử dụng đất hay không, yêu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai và thuê nhà xưởng, cũng như ngành nghề kinh doanh thông thường hay có điều kiện.

…………………
Mức tiêu pha xây cất doanh nghiệp FDI có thể dao động từ 950USD tới 12.000USD, tùy thuộc vào tính chất và phạm vi công việc.

XEM THÊM: Điều kiện mở trường mầm non tư thục mới nhất hiện nay!

Để có thông tin đúng đắn về tiêu pha xây cất doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[twwr-whatsapp-chat id="15450"]