Theo quy định pháp luật, cá nhân đứng tên mở trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM phải được xét cấp quyết định và giấy phép hoạt động khi đảm bảo các điều kiện.

Về mở trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM phải đáp ứng yêu cầu của pháp luật về điều kiện người thành lập cũng như có trụ sở hoạt động giống như các trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM khác. Bao gồm các bước Thành lập trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM và xin giấy phép đào tạo. Cụ thể được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

XEM THÊM: Thủ tục xin Giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Quận 6 Tp.HCM

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Quận 8 HCM

Về thành lập trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM cần có giấy phép kinh doanh. Điều kiện thành lập được quy định tại điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.

Khi đáp ứng đủ điều kiện nêu trên cần tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Quy định cụ thể về nội dung đăng ký doanh nghiệp của các loại hình tại Luật Doanh nghiệp 2014 từ Điều 20 đến Điều 23.

Nội dung Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp gồm các nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2014).

Sau khi làm xong thủ tục Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề giáo dục về đào tạo ngoại ngữ, cần làm thủ tục xin phép tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở. Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM.

Hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Quận 8 HCM
Hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Quận 8 HCM

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Tại Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM, tin học Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT- BGDĐT có quy định như sau:

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Theo đó, để thành lập trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM thì phải đáp ứng hai điều kiện nêu trên. Ngoài ra, giám đốc trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM cũng phải đáp ứng những điều kiện theo Điều 23 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM, tin học như sau:

 • Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM, tin học tư thục).
 • Giám đốc trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM, tin học là 5 năm.
 • Đối với trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

XEM THÊM: Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Quận 5 TPHCM

Hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM, tin học

1. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM, tin học bao gồm:

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

 • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
 • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
 • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);
 • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

XEM THÊM: Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Quận 4 Thành Phố Hồ Chí Minh

2. Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM, tin học

 • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ Quận 8 HCM, tin học ra quyết định thành lập.
 • Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI: P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM: 22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI