Tiếng Hàn hiện nay đã trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến và được sử dụng rộng rãi ở các quốc gia và các khu vực trên thế giới. Thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Hàn đã trở thành xu hướng trong những năm gần đây, vì vậy việc tìm kiếm đơn vị có kinh nghiệm trong việc thành lập và tư vấn cho quý khách hàng về thủ tục thực hiện phù hợp với quy định pháp luật là vô cùng cần thiết. Vạn Luật là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng quý khách, đảm bảo thực hiện một cách nhanh gọn và hợp pháp.

XEM THÊM: Điều kiện về nhân sự trong thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng hàn

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Hàn:

– Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên nhà trường;

– Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Thủ Tục Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Tiếng Hàn
Thủ Tục Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Tiếng Hàn

XEM THÊM: Các vấn đề liên quan trong thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng hàn

Thành phần hồ sơ:

– Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Trình tự thực hiện:

 – Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại khoản 1 Điều này quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

– Trong thời hạn 15 ngày, sau khi nhận hồ sơ hoạt động, người có thẩm quyền quyết định cấp phép hoạt động đối với cơ sở đủ điều kiện.

XEM THÊM: Thẩm quyền cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

3 thoughts on “Thủ Tục Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Tiếng Hàn

  1. Pingback: Thủ tục và điều kiện thành lập trung tâm tiếng Nhật

  2. Pingback: Điều kiện mở trung tâm tiếng nhật - Vạn Luật

  3. Pingback: Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ - Vạn Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *