Mỗi ngày, hàng trăm tác phẩm mới được phát hành và chia sẻ trước công chúng. Những tác phẩm này thường đi kèm với tên tác giả – người sáng tác cuốn sách, câu chuyện, tản văn, bài thơ hay ca khúc. Tác giả có quyền sở hữu riêng biệt đối với tác phẩm của mình, được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, để được công nhận chính thức là tác giả, tác giả phải đăng ký với cơ quan chức năng trước khi công bố tác phẩm. Việc này giúp bảo vệ quyền tác giả và đảm bảo sự công bằng trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật.

XEM THÊM: Đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm điện ảnh

Quy định về việc đăng ký quyền tác giả

Để đăng ký, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện các thủ tục nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan (thường sẽ là Cục bản quyền tác giả và Cục Sở hữu trí tuệ). Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan, song là cần thiết để chứng minh quyền đối với tác giả và chủ sở hữu tác phẩm khi có tranh chấp xảy ra.

Đối tượng của quyền tác giả bao gồm tác phẩm và tác phẩm phái sinh. Trong đó:

Quyền tác giả bao gồm tác phẩm gốc và tác phẩm phái sinh. Tác phẩm gốc bao gồm các tác phẩm sáng tác trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học, không phân biệt giá trị hay nội dung và được bảo vệ bằng mọi hình thức và phương tiện.

Tác phẩm phái sinh là các tác phẩm dịch thuật, phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải hoặc tuyển chọn từ tác phẩm gốc. Tuy nhiên, tác phẩm phái sinh chỉ được bảo vệ nếu không xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm gốc được sử dụng.

Việc bảo vệ quyền tác giả là rất quan trọng để đảm bảo sự công bằng trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật. Bất kỳ tác phẩm nào cũng cần được tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tác giả.

Đối tượng quyền liên quan:

+ Cuộc biểu diễn: Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài; Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện ở Việt Nam; Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo quy định tại Điều 30 của Luật nầy; Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ theo quy định tại điều 31 của Luật này; Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Nhà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên

+ Bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam hoặc được bảo hộ theo Điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên.

+ Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoã có quốc tịch Việt Nam hoặc được bảo hộ theo Điều ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam là thành viên.

Thủ tục và thời gian làm hồ sơ Đăng ký Quyền tác giả
Thủ tục và thời gian làm hồ sơ Đăng ký Quyền tác giả

Cách thức thực hiện

Hình thức nộpThời hạn giải quyếtPhí, lệ phíMô tả
Trực tiếp15 Ngày làm việc
 • Phí: 100.000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 300.000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 400.000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 500.000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 600.000 ĐồngXem chi tiết
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính15 Ngày làm việc
 • Phí: 100.000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 300.000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 400.000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 500.000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 600.000 ĐồngXem chi tiết
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 7 năm 2016 quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan). Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn;TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ 4.docxBản chính: 1 – Bản sao: 0
Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;Bản chính: 0 – Bản sao: 2
Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;Bản chính: 1 – Bản sao: 0
Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;Bản chính: 1 – Bản sao: 0
Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;Bản chính: 1 – Bản sao: 0
Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.Bản chính: 1 – Bản sao: 0

Thủ tục và hồ sơ đăng ký quyền tác giả

Để đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan, cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan, được lập bằng tiếng Việt và có đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả, tên tác phẩm và thời gian, địa điểm, hình thức công bố. Tờ khai cũng phải cam đoan về tính chính xác và trách nhiệm của thông tin được ghi trong đơn.
 • Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan.
 • Giấy uỷ quyền nếu người nộp đơn được ủy quyền.
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó từ người khác bởi thừa kế, chuyển giao, hay kế thừa.
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả nếu có.
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu quyền tác giả hoặc quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Tất cả các tài liệu đều phải làm bằng tiếng Việt và nếu làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt. Điều này được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi 2009 và Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018. Việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan là rất quan trọng để đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tác giả.

Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu chính theo đúng cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan: Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

XEM THÊM: Đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm âm nhạc

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan:

Theo quy định của pháp luật, để được công nhận là chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền liên quan, cần thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm. Sau khi nhận được đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 15 ngày làm việc.

Nếu đơn bị từ chối, cơ quan quản lý cần thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn. Khi thủ tục hoàn tất, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan sẽ được đăng bạ và công bố trên Công báo về quyền tác giả, quyền liên quan, cùng với việc ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan.

Để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ và được công nhận là chủ sở hữu quyền tác giả hoặc quyền liên quan, cần lựa chọn các công ty uy tín và kinh nghiệm để được hỗ trợ tốt nhất. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giấy phép sở hữu trí tuệ, Vạn Luật tự hào là đối tác tin cậy của quý khách. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ quý khách.

Nguồn: Thư viện pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[twwr-whatsapp-chat id="15450"]