Vệ sinh an toàn thực phẩm (vsattp) đang là một vấn đề nóng được người tiêu dùng quan tâm trong quá trình mua và sử dụng các loại thực phẩm. Vì thế để tạo niềm tin vững chắc trong lòng người tiêu dùng đối với sự lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp. Thì, dịch vụ làm giấy chứng thực vệ sinh an toàn thực phẩm là minh chứng cho việc đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm đối với người tiêu dùng. Vậy, làm thế nào để biết được cơ sở của mình có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hay không?

XEM THÊM: Mẫu giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y Tế

Nhà hàng, shop ăn uống, đơn vị cung ứng suất ăn công nghiêp….diễn ra các hoạt động sơ chế, chế biến thực phẩm và ăn uống tại chỗ… trước khi đi vào hoạt động đều phải Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở tại – Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

I. Định nghĩa vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm được hiểu theo nghĩa hẹp là việc xử lý, chế biến, bảo quản và lưu trữ thực phẩm bằng những phương pháp phòng ngừa, phòng chống bệnh tật do thực phẩm gây ra. Vệ sinh an toàn thực phẩm cũng bao gồm một số thói quen, thao tác trong khâu chế biến cần được thực hiện để tránh các nguy cơ sức khỏe tiềm năng nghiêm trọng. Hiểu theo nghĩa rộng, vệ sinh an toàn thực phẩm là toàn bộ những vấn đề cần xử lý liên quan tới việc đảm bảo vệ sinh đối với thực phẩm nhằm đảm bảo cho sức khỏe của người tiêu dùng.

II. Cơ sở pháp lý vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 Quốc hội ban hành: Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hứa hẹn an toàn thực phẩm;
 • Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
 • Nghị định số 15/2018 thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định cụ thể thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

III. Các cơ quan công dụng cấp giấy chứng thực vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng thực vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được cấp bởi vì các cơ quan công dụng khác nhau tùy theo từng loại sản phẩm khác nhau. Vậy, làm thế nào để biết được sản phẩm của bạn sẽ do cơ quan nào cấp giấy chứng thực?

Dịch vụ làm Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm trọn gói ở Hà Nội‎
Dịch vụ làm Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm trọn gói ở Hà Nội‎

I. THẨM QUYỀN & ĐỐI TƯỢNG CẤP GIẤY:

1. Bộ Y tế cấp Giấy chứng thực đối với:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bao gồm thực phẩm công dụng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước khoáng tự nhiên đóng chai, nước uống đóng chai và bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng thực đối với:

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng tự nhiên, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn
 • Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm công dụng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
 • Cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm công dụng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt.
 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh;
 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện,thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên.

Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh có trách nhiệm cấp Giấy chứng thực cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

** Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực quản lý tại địa phương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể điều chỉnh việc phân cấp cấp Giấy chứng thực đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho thích hợp

3. 10 cơ sở không cần xin Giấy chứng thực VSATTP theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định cụ thể thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Theo Nghị định này, các cơ sở sau đây không thuộc diện cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

 • Sản xuất ban sơ nhỏ lẻ;
 • Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có vị trí cố định;
 • Sơ chế nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
 • Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
 • Nhà hàng trong khách sạn;
 • Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 • Kinh doanh thức ăn đường phố;

XEM THÊM: Bảng giá kiểm nghiệm thực phẩm – An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Hà Nội

Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng thực: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn ( HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng thực hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Ngoài các đối tượng kể trên thì tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều kiện cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật an toàn thực phẩm.

Riêng đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại Điều 28 Nghị định này. Tham khảo tại đây: Điều kiện cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Vì sao phải xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm?

 • Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 Quốc hội ban hành: Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hứa hẹn an toàn thực phẩm;
 • Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9 tháng 4 năm 2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Các cơ quan công dụng cấp giấy chứng thực vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng thực vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được cấp bởi vì các cơ quan công dụng khác nhau tùy theo từng loại sản phẩm khác nhau. Vậy, làm thế nào để biết được sản phẩm của bạn sẽ do cơ quan nào cấp giấy chứng thực?

a. Giấy chứng thực do Sở Công Thương cấp

Sở Công Thương có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận vsattp đối với các sản phẩm như: Bia, rượu, cồn và đồ uống có cồn, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, bánh, mứt, kẹo, bột và tinh bột….

b. Giấy chứng thực do Sở Nông Nghiệp cấp

Đối với các sản phẩm nông nghiệp như: Ngũ cốc, thịt, thủy sản, trứng, sữa tươi nguyên liệu, mật ong, chè, cà phê…và các loại nông sản khác… sẽ do Sở Nông Nghiệp cấp giấy chứng thực vsattp cho các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng này.

c. Giấy chứng thực do Sở Y Tế cấp

Khi doanh nghiệp đã đủ điều kiện, Sở Y Tế sẽ cấp giấy chứng thực vsattp áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm: Nước uống tinh khiết, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn, suất ăn công nghiệp…

d. Giấy chứng thực do Cục VSATTP – Bộ Y Tế cấp

Đối với các sản phẩm nhập khẩu, thực phẩm công dụng, phụ gia thực phẩm, thực phẩm nguy cơ cao… sẽ do cục VSATTP – Bộ Y Tế cấp giấy chứng thực khi đã đạt yêu cầu.

Những đối tượng nào cần xin giấy chứng thực vệ sinh an toàn thực phẩm?

Đối tượng bắt buộc phải xin giấy chứng thực vsattp gồm: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

XEM THÊM: Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng thực được đóng thành 01 quyển, gồm các giấy tờ sau:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

2. Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (phiên bản sao có xác nhận của cơ sở).

3. Bạn dạng thuyết minh về cơ sở vật chất, trang vũ khí, dụng cụ hứa hẹn điều kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm:

 • Bạn dạng vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh;
 • Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và phiên bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang vũ khí, dụng cụ của cơ sở.

4. Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

 • Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp phiên bản sao giấy xác nhận (có xác nhận của cơ sở);
 • Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách đã được tập huấn (có xác nhận của cơ sở).

5. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế:

 • Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp phiên bản sao giấy xác nhận (Có xác nhận của cơ sở);
 • Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở)

XEM THÊM: Phí Cấp Giấy Phép An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Là Bao Nhiêu?

Trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng thực vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Nội

a. An Chi Phương tư vấn các vấn đề liên quan tới việc thủ tục xin cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở:

Khảo sát cơ sở, kiểm tra các hồ sơ và thông tin liên quan của doanh nghiệp,

 • Tư vấn các vấn đề liên quan tới vệ sinh an toàn thực phẩm,
 • Tư vấn doanh nghiệp khắc phục các tồn tại về cơ sở vật chất: Sắp xếp quy trình theo nguyên tắc một chiều, dụng cụ, trang vũ khí, các điều kiện về tường, trần, nền, hệ thống thống gió, hệ thống điện, chất thải, kho bãi…
 • Tư vấn và cùng doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục hành chính: Sổ lưu mẫu, sổ kiểm tra nguyên liệu đầu vào, sổ theo dõi chế biến.…

b. Hoàn tất hồ sơ thủ tục xin cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở

c. Tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp

d. Theo dõi hồ sơ và thông báo tới khách hàng trong suốt quá trình cho tới khi hoàn tất hồ sơ và giao giấy chứng thực.

Nhưng trên thực tế, không phải cơ sở nào cũng quan tâm tới việc xin loại giấy chứng thực rất cần thiết này. Vậy không có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ bị xử phạt thế nào?

Dịch vụ làm Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm trọn gói ở Hà Nội‎
Dịch vụ làm Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm trọn gói ở Hà Nội‎

CAM KẾT KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀM GIẤY VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM:

 • Khách hàng sẽ được cung ứng dịch vụ NHANH CHÓNG – HIỆU QUẢ – ĐÚNG PHÁP LUẬT.
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí tất cả các vấn đề pháp lý liên quan
 • Mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.
 • Đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh

Mọi vướng mắc về thủ tục đăng ký giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm khách hàng vui lòng liên hệ với Công Ty Vạn Luật để được hỗ trợ tốt nhất.

XEM THÊM: Phí cấp giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là bao nhiêu?

Giấy chứng thực đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc phải có khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nếu cơ sở đã đi vào hoạt động nhưng không có giấy chứng thực đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì mức phạt từ cảnh cáo tới phạt hành chính hoặc đóng cửa cơ sở theo Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Mọi thắc mắc, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ: 0919 123 698 ; 02473 023 698 để được tư vấn và cung ứng thông tin về dịch vụ xin Giấy chứng thực vệ sinh an toàn thực phẩm một cách chuyên nghiệp nhất. Hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/7.

VẠN LUẬT : Chuyên hỗ trợ pháp lý và cung ứng dịch vụ tư vấn xin Giấy phép kinh doanh, Dịch vụ làm Giấy Phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm, Công bố chất lượng sản phẩm, Giấy chứng thực y tế, Giấy phép sao khách sạn, Giấy chứng thực bình an trật tự, Phòng cháy chữa cháy, Giấy cam kết bảo vệ môi trường, Sở hữu trí tuệ, Bạn dạng quyền tác giả, Mã số mã vạch, Kiểm nghiệm sản phẩm và còn nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhưng Vạn Luật có thể hỗ trợ bạn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY VẠN LUẬT

Địa chỉ: P2506 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698
Email: lienhe@vanluat.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *