Lĩnh vực

 • Quản lý xuất nhập cảnh
 • Cơ quan thực hiện
 • Công an Xã
 • Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
 • Dịch vụ công trực tuyến một phần

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Người khai báo tạm trú tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài.
 • Bước 2: Khai, nộp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) nơi có cơ sở lưu trú (Phiếu khai báo tạm trú có thể gửi trước qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến Trực ban Công an cấp xã).
 • Cán bộ trực ban Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 • Nếu nội dung Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ghi đầy đủ thì tiếp nhận, thực hiện xác nhận theo quy định;
 • Nếu nội dung Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài chưa ghi đầy đủ thì yêu cầu người khai báo tạm trú sửa đổi, bổ sung.
 • Bước 3: Người khai báo tạm trú nhận lại Phiếu khai báo tạm trú đã có xác nhận của Công an cấp xã.

Thời hạn giải quyết

Trực tiếp

 • 24 giờ/07 ngày. 
 • Nộp trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã

Phí

Công an Xã

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài (mẫu NA17) 101-Mau A17 tam tru cho nguoi nuoc ngoai.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

Yêu cầu – điều kiện

Thực hiện khai báo ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Số: Luật 47/2014/QH13
 • Thông tư quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam Số: Thông tư

Biểu mẫu

 File mẫu:

 • 01 đơn đề nghị khôi phục hộ chiếu (mẫu TK04) ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an; Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, tờ khai do cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp khai và ký thay.  Tải về

Kết quả thực hiện

 • Phiếu khai báo tạm trú được cơ quan Công an xác nhận và các thông tin khai báo tạm trú đã được tiếp nhận ghi vào sổ trực ban của Công an cấp xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]