Lệ phí trước bạ là loại lệ phí thường gặp khi mua xe máy, ô tô, làm Sổ đỏ… Vậy, lệ phí trước bạ là gì và khi nào phải nộp lệ phí trước bạ? Để trả lời cho câu hỏi này hãy tìm hiểu quy định dưới đây.

XEM THÊM: Các chế độ kế toán hiện hành tại Việt Nam mới nhất 2021

Lệ phí trước bạ là gì

Lệ phí trước bạ là một khoản lệ phí mà người sở hữu tài sản cố định phải kê khai và nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản cố định vào sử dụng.

Do đó, hiểu theo một cách đơn giản là khi ai đó muốn đi đăng kí quyền sở hữu tài sản của mình thì thường sẽ phải nộp thêm một khoản phí gọi là phí trước bạ cho cơ quan mà họ tới đăng kí. Trường hợp phổ biến nhất mà mọi người thường thấy lệ phí trước bạ ô tô, xe máy…

Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

Theo Thông tư 301/2016/TT-BTC, những tài sản chịu phí trước bạ bao gồm: nhà, đất, súng săn, tàu thủy, thuyền, tàu bay, xe máy, ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc. Tuy nhiên, các loại máy, thiết bị có phải đăng ký và gắn biển số nhưng không phải là ô tô theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không phải chịu lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, Nghị định 140/2016/NĐ-CP và Thông tư 301/2016/TT-BTC quy định các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ, bao gồm nhà, đất là trụ sở của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và nhà ở của người đứng đầu cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Về tài sản chịu phí trước bạ, theo Điều 2 của Thông tư 301/2016/TT-BTC, nhà bao gồm nhà ở, nhà làm việc và nhà sử dụng cho các mục đích khác. Đất bao gồm các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai. Súng săn và súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao cũng phải chịu phí trước bạ. Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo và tàu đẩy, thuyền thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước, kể cả du thuyền, cũng chịu phí trước bạ. Tàu bay, xe máy, ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc đều phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, và phải chịu lệ phí trước bạ.

Với các loại máy, thiết bị phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhưng không phải là ô tô theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành, thì không phải chịu lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, khung, tổng thành máy của tài sản phải chịu lệ phí trước bạ nếu được liệt kê tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 của Điều 2 Thông tư 301/2016/TT-BTC, và là các khung, tổng thành máy thay thế khác với số khung, số máy của tài sản đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ bao gồm trường hợp nhà, đất là trụ sở của cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và nhà ở của người đứng đầu cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan Đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam. Các trường hợp này được miễn lệ phí trước bạ nhằm bảo đảm các hoạt động ngoại giao, phục vụ cho lợi ích quốc gia.

Lệ phí trước bạ là gì? Những quy định liên quan đến lệ phí trước bạ
Lệ phí trước bạ là gì? Những quy định liên quan đến lệ phí trước bạ

Việc xác định đối tượng chịu lệ phí trước bạ là vấn đề quan trọng trong giao dịch bất động sản và tài sản khác tại Việt Nam. Theo quy định tại Thông tư 301/2016/TT-BTC và Nghị định 140/2016/NĐ-CP, những đối tượng chịu lệ phí trước bạ bao gồm các tài sản như nhà, đất, súng săn, tàu thủy, tàu bay, xe máy, ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, và khung, tổng thành máy của tài sản nếu được liệt kê tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 của Điều 2 Thông tư 301/2016/TT-BTC.

Tuy nhiên, theo điều 9 của Nghị định 140/2016/NĐ-CP và Thông tư 301/2016/TT-BTC, một số đối tượng được miễn lệ phí trước bạ. Điều này bao gồm các trường hợp nhà, đất là trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam, cũng như tài sản (trừ nhà, đất) của tổ chức, cá nhân nước ngoài như cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hiệp quốc, cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ và các đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và các tổ chức, cá nhân khác nhưng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ theo các cam kết quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Với các loại máy, thiết bị phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhưng không phải là ô tô theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành, thì không phải chịu lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, khung, tổng thành máy của tài sản phải chịu lệ phí trước bạ nếu được liệt kê tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 của Điều 2 Thông tư 301/2016/TT-BTC. Để xác định chính xác các đối tượng chịu lệ phí trước bạ, người có nhu cầu nên tham khảo kỹ các quy định pháp luật liên quan, hoặc tìm kiếm thông tin từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Việc nộp lệ phí trước bạ là một chi phí quan trọng đối với các giao dịch tài sản, do đó, người có nhu cầu cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện giao dịch để tránh những rủi ro về pháp lý và tài chính. Việc tuân thủ quy định về lệ phí trước bạ cũng là một trách nhiệm của người dân, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển đất nước.

XEM THÊM: Chế độ tử tuất 2022: Đối tượng, điều kiện và mức hưởng

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định miễn hoặc không thu, nếu quy định không thu hoặc miễn thu phí, lệ phí (nói chung) hoặc lệ phí trước bạ (nói riêng), áp dụng đối với cả phía Việt Nam thì đơn vị trực tiếp thực hiện dự án (hoặc Ban quản lý dự án) là phía Việt Nam cũng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thuộc Chương trình, Dự án đã ký kết.

 1. Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê sử dụng vào các mục đích sau đây:
 2. a) Sử dụng vào mục đích công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai.
 3. b) Thăm dò, khai thác khoáng sản; nghiên cứu khoa học theo giấy phép hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. c) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (không phân biệt đất trong hay ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất), đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng, bao gồm cả trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng. Các trường hợp này nếu đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng để cho thuê hoặc tự sử dụng thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng thì được miễn nộp lệ phí trước bạ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Nhà, đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được Nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động bao gồm:

a) Đất có công trình là chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo;

b) Đất có công trình là đình, đền, miếu, am.

Tài sản cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc thời hạn thuê thông qua việc nhượng, bán tài sản cho thuê thì bên thuê được miễn nộp lệ phí trước bạ.

Trường hợp công ty cho thuê tài chính mua tài sản của đơn vị có tài sản đã nộp lệ phí trước bạ sau đó cho chính đơn vị bán tài sản thuê lại thì công ty cho thuê tài chính được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong thời hạn cho thuê tài chính, bên thuê chuyển nhượng hợp đồng thuê tài chính cho tổ chức, cá nhân khác (bên thứ ba) mà không thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng và công ty cho thuê tài chính không ký hợp đồng cho thuê tài chính với bên thứ ba thì bên thứ ba phải nộp lệ phí trước bạ khi kết thúc thời hạn thuê.

 1. Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật như:
 2. a) Các loại nhà, đất chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
 3. b) Tàu thuỷ, thuyền, ôtô, xe gắn máy thuộc danh mục tài sản đặc biệt hoặc tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý chuyên dùng phục vụ vào mục đích quốc phòng, an ninh được Bộ Quốc phòng hoặc được phép của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp giấy đăng ký phương tiện.
 4. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:
 5. a) Tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng nay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng mới mà không thay đổi chủ sở hữu tài sản.
 6. b) Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình do một người trong hộ gia đình đứng tên (bao gồm cả đồng sở hữu tài sản), khi phân chia tài sản đó theo quy định của pháp luật cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại;

Thành viên hộ gia đình phải là người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình và cùng hộ khẩu thường trú với người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng.

 1. c) Trường hợp khi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phát sinh chênh lệch diện tích đất tăng thêm nhưng ranh giới của thửa đất không thay đổi thì được miễn nộp lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đất tăng thêm.
 2. d) Tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phải chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật đất đai từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
 3. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ) chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:
 4. a) Tổ chức, cá nhân, xã viên hợp tác xã đem tài sản của mình góp vốn vào doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã hoặc khi doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã giải thể hoặc phân chia hoặc rút vốn cho tổ chức, cá nhân thành viên tài sản mà tổ chức, cá nhân thành viên đã góp trước đây;
 5. b) Tài sản của doanh nghiệp điều động trong nội bộ của doanh nghiệp đó hoặc cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp điều động tài sản trong nội bộ một cơ quan, đơn vị dự toán theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp điều chuyển tài sản giữa doanh nghiệp với các đơn vị thành viên hạch toán kinh tế độc lập hoặc điều chuyển tài sản giữa các đơn vị thành viên hạch toán kinh tế độc lập với nhau theo phương thức mua bán, chuyển nhượng, trao đổi hoặc điều động tài sản giữa cơ quan, đơn vị dự toán này với cơ quan, đơn vị dự toán khác (đối với hành chính sự nghiệp) thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Một số trường hợp khác

 1. Đất được Nhà nước giao, cho thuê hoặc công nhận sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối.
 2. Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng giữa các hộ gia đình, cá nhân trong cùng xã, phường, thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật đất đai.
 3. Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 4. Đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp.
 5. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.
 6. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 7. Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật nhà ở.
 8. Nhà, đất thuộc tài sản nhà nước dùng làm trụ sở cơ quan của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
 9. Nhà, đất được bồi thường, tái định cư (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật mà tổ chức, cá nhân bị thu hồi nhà, đất đã nộp lệ phí trước bạ (hoặc không phải nộp, hoặc được miễn lệ phí trước bạ hoặc đã khấu trừ lệ phí trước bạ phải nộp khi tính tiền bồi thường nhà đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật).

Việc miễn lệ phí trước bạ quy định tại khoản này được áp dụng đối với đối tượng bị thu hồi nhà, đất.

Lệ phí trước bạ là khoản phí mà người sở hữu phải nộp khi đăng ký quyền sử dụng tài sản như nhà, đất, xe cộ, tàu thuyền… Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP, một số trường hợp được miễn lệ phí trước bạ. Dưới đây là các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ:

 1. Tài sản của các đối tượng bị thu hồi nhà, đất.
 2. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 3. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ chuyển đến địa phương nơi sử dụng mà không thay đổi chủ sở hữu.
 4. Nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà được hỗ trợ mang tính chất nhân đạo, kể cả đất kèm theo nhà được đăng ký sở hữu, sử dụng tên người được tặng.
 5. Các loại xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe chiếu chụp X-quang, xe cứu hộ (bao gồm cả xe kéo xe, xe chở xe), xe chở rác, xe phun nước, xe tưới nước, xe xi téc phun nước, xe quét đường, xe hút chất thải, xe hút bụi; xe chuyên dùng cho thương binh, bệnh binh, người tàn tật đăng ký quyền sở hữu tên thương binh, bệnh binh, người tàn tật.
 6. Tàu bay sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách.
 7. Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định này được thay thế mà phải đăng ký lại trong thời hạn bảo hành.
 8. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn, Tây Nguyên; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa cũng được miễn lệ phí trước bạ. Đây là một chính sách nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và những người ở ở những vùng địa lý khó khăn. Nhà ở và đất ở của họ là tài sản quý giá và việc miễn lệ phí trước bạ sẽ giúp họ tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ. Điều này cũng giúp họ có thêm động lực để tiếp tục nỗ lực làm việc và cải thiện cuộc sống của mình.
 9. Tàu thủy, thuyền không có động cơ, trọng tải toàn phần đến 15 tấn; tàu thủy, thuyền có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 sức ngựa; tàu thủy, thuyền có sức chở người đến 12 người; tàu thủy, thuyền chở khách tốc độ cao và tàu thủy, thuyền vận tải công-ten-nơ đều được miễn lệ phí trước bạ. Điều này đặc biệt hữu ích cho các chủ tàu thủy, thuyền nhỏ hoặc vận tải công-ten-nơ nhỏ, đa số là những hộ gia đình hay doanh nghiệp nhỏ.
 10. Nhà, đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường theo quy định của pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động này cũng được miễn lệ phí trước bạ. Điều này giúp tạo thuận lợi cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực quan trọng, đáp ứng nhu cầu về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường của cộng đồng.
 11. Nhà, đất của cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật cũng được miễn lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, trường hợp này chỉ áp dụng đối với các cơ sở ngoài công lập và được đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật.
 12. Nhà, đất của doanh nghiệp khoa học và công nghệ đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật cũng được miễn lệ phí trước bạ. Điều này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, tạo ra giá trị gia tăng cho đất nước.
 13. 13.Phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch cũng được miễn lệ phí trước bạ. Điều này nhằm thúc đẩy việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường, giảm thiểu ô nhiễm khí thải và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Như vậy, việc miễn lệ phí trước bạ cho các đối tượng và tài sản được quy định tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP mang lại nhiều lợi ích cho cả nhà nước và người dân. Tuy nhiên, việc áp dụng đúng và nghiêm túc các quy định của pháp luật cũng là điều cần thiết để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quản lý, thu thuế và sử dụng tài sản của nhà nước.

Mức thu lệ phí trước bạ được theo quy định pháp luật

Mức thu lệ phí trước bạ sẽ được xác định theo tỷ lệ (%) dựa trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ như sau:

 • Nhà, đất: 0,5%.
 • Súng săn, súng thể thao: 2%.
 • Phương tiện vận tải cơ giới đường thuỷ, phương tiện đánh bắt và vận chuyển thuỷ sản : 1% ;
 • Tàu đánh cá xa bờ  là: 0,5%
 • Xe ôtô : Xe chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) : 15%.
 • Xe máy : lần đầu: 5%, từ lần thứ 2 trở đi 1% .
 • Các loại xe còn lại : 2% .

Khi nào phải nộp lệ phí trước bạ?

Theo Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi:

+ Đăng ký quyền sở hữu,

+ Quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ.

Như vậy, lệ phí trước bạ là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp được miễn.

XEM THÊM: Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm lương 2021

Trên đây là nội dung bài viết lệ phí trước bạ là gì? những quy định liên quan đến lệ phí trước bạ. Vạn Luật mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn đọc. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, hay cần được tư vấn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn cụ thể.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]