Trong bài viết trước đó, chúng tôi đã đề cập đến các loại báo cáo quý mà doanh nghiệp phải nộp, bao gồm tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tiền thuế TNDN tạm tính. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu doanh nghiệp nộp báo cáo muộn? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về hình thức phạt, số tiền phải nộp và những lưu ý quan trọng để giúp doanh nghiệp tránh phải trả một khoản tiền không đáng có.

 1. Hình thức phạt khi nộp chậm báo cáo

Theo quy định của Luật Thuế, doanh nghiệp phải nộp báo cáo đúng thời hạn, nếu nộp chậm sẽ bị áp dụng hình thức phạt. Cụ thể, hình thức phạt này sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên số tiền nợ thuế chậm nộp.

 1. Số tiền phải nộp khi chậm nộp báo cáo

Số tiền phải nộp khi chậm nộp báo cáo sẽ được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên số tiền nợ thuế chậm nộp. Tỷ lệ phạt sẽ được tính từ ngày nộp quyết định xử lý vi phạm của cơ quan thuế đến ngày nộp đầy đủ số tiền nợ thuế.

 1. Lưu ý quan trọng

Để tránh bị áp dụng hình thức phạt khi nộp chậm báo cáo, doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau đây:

 • Nộp đầy đủ các loại báo cáo đúng thời hạn theo quy định của cơ quan thuế.
 • Kiểm tra kỹ các báo cáo trước khi nộp để tránh sai sót.
 • Sử dụng các công cụ hỗ trợ để quản lý và tự động hóa việc nộp báo cáo.
 • Liên hệ với cơ quan thuế để được hỗ trợ nếu gặp khó khăn trong quá trình nộp báo cáo.

Trên đây là thông tin về hình thức phạt, số tiền phải nộp và lưu ý quan trọng khi nộp chậm các loại báo cáo quý

XEM THÊM:Dịch vụ báo cáo Quý Uy Tín – Chất Lượng – Giá Rẻ

Thời gian nộp các loại báo cáo

Căn cứ theo Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế theo quý cụ thể như sau:

“Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”

Căn cứ vào Điều 13: Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của Nghị định 125/2020/NĐ-CP có quy định cụ thể như sau:Mức phạt với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế (đối với tờ khai thuế GTGT và tờ khai thuế TNCN)

 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
 2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.
 4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 5. a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;
 6. b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
 7. c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
 8. d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 9. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.

 1. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 2. a) Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế;
 3. b) Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi quy định tại điểm c, d khoản 4 Điều này.
 4. Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

            Căn cứ Điều 29: Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn của Nghị định 125/2020/NĐ-CP có quy định cụ thể như sau:

 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.
 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 3. a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;
 4. b) Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế.
Mức phạt khi nộp chậm Báo Cáo Quý tại Việt Nam
Mức phạt khi nộp chậm Báo Cáo Quý tại Việt Nam

Tổ chức và cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định trước khi cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế sẽ không bị xử phạt.

Tuy nhiên, nếu nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định thì sẽ bị xử phạt tiền theo mức độ vi phạm như sau:

 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng nếu nộp quá thời hạn từ 11 đến 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định.
 • Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu nộp quá thời hạn từ 21 đến 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu vi phạm bao gồm: a) Nộp quá thời hạn từ 91 ngày trở lên kể từ ngày hết thời hạn quy định. b) Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định.

Các hành vi vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23, 25 Nghị định này sẽ không áp dụng Điều này khi xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm buộc lập và gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều này.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế được quy định tại Điều 31 Nghị định này. Do đó, để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính và đảm bảo tuân thủ quy định, các tổ chức và cá nhân cần nộp các báo cáo về hóa đơn đúng thời hạn quy định. Nếu phát hiện sai sót, cần lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định để tránh bị xử phạt.

XEM THÊM: Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là gì?

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Theo đó:

Thời hiệu xử phạt vi phạm thủ tục thuế là 02 năm, tính từ ngày thực hiện hành vi vi phạm.

Ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thủ tục thuế là ngày kế tiếp sau ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện thủ tục về thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ:

 • Với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, điểm a, b khoản 2, khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 10; khoản 1, 2, 3, 4 và điểm a khoản 5 Điều 11; khoản 1, 2, 3 và điểm a, b khoản 4, khoản 5 Điều 13, ngày thực hiện hành vi vi phạm để tính thời hiệu là ngày người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế hoặc thông báo với cơ quan thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế.
 • Với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 10; điểm b khoản 5 Điều 11; điểm c, d khoản 4 Điều 13, ngày thực hiện hành vi vi phạm để tính thời hiệu là ngày người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm.

Việc nắm rõ quy định này là rất cần thiết để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Các tổ chức và cá nhân cần thực hiện đầy đủ thủ tục về thuế đúng thời hạn quy định để tránh vi phạm và bị xử phạt. Nếu phát hiện vi phạm, cần nhanh chóng khắc phục và lập lại thông báo, báo cáo đúng quy định để tránh bị xử phạt.

Cách tính tiền chậm nộp tiền phạt

Căn cứ Điều 42 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế cụ thể như sau:

 1. a) Tổ chức, cá nhân chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì bị tính tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp.
 2. b) Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

XEM THÊM: Thủ tục làm hồ sơ tạm ngừng kinh doanh – Chi Tiết và Mới Nhất 2023

Vạn Luật mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích đối với các doanh nghiệp khi đến kỳ làm báo cáo hàng quý. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi nào hoặc có nhu cầu làm rõ vấn đề gì vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn thực hiện báo cáo hàng quý. Vạn Luật cùng với đội ngũ Kế toán chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019

Căn cứ Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 “Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn”

Nguồn Thư viện pháp luật.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM: A4.7 Tòa Centana, 36 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM
HOTLINE: 02473 023 698

2 thoughts on “Mức phạt khi nộp chậm Báo Cáo Quý tại Việt Nam

 1. Pingback: Luật Đầu tư công 2019 số 39/2019/QH14 mới nhất!

 2. Pingback: Thủ tục sang tên xe máy đổi chủ mới nhất 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[twwr-whatsapp-chat id="15450"]