Nội dung Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh gồm thông tin của đơn vị thuê nhà, bên cho thuê nhà, vị trí, diện tích và giá thuê nhà kinh doanh, thông tin về thời hạn thuê và các vấn đề khác liên quan.

Hợp đồng thuê nhà là gì?

Hợp đồng cho thuê nhà là một trong những văn bạn dạng rất cần thiết thể hiện ý chí, sự thỏa thuận giữa người đi thuê nhà và người cho thuê nhà về: Mục đích cho thuê nhà (để ở, kinh doanh …), giá thuê nhà, thời hạn thanh toán tiền thuê nhà, nghĩa vụ cải tạo, sửa sang nhà ở…và các vấn đề khác do nhị bên tự nguyện thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà:

XEM THÊM: Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội

Giới thiệu mẫu hợp đồng cho thuê nhà:

Quan hệ thuê và cho thuê nhà là một trong những quan hệ pháp lý rất phổ biến hiện nay không giống nhau là ở các thành phố lớn như Hà Nội và tp Hồ Chí Minh. Việc xác lập hợp đồng thuê nhà một cách cụ thể và cụ thể sẽ giúp các bên (thuê và cho thuê nhà ở) tránh được những rủi ro pháp lý và tranh chấp có thể pháp sinh trong thời gian cho thuê. Tổ chức Luật Minh Khuê hướng dẫn mẫu hợp đồng cho thuê nhà thế hệ nhất theo quy định của pháp luật hiện hành:

Hợp đồng thuê nhà là gì - Mẫu Hợp đồng thuê nhà 2019
Hợp đồng thuê nhà là gì – Mẫu Hợp đồng thuê nhà 2020

Dưới đây bài viết chia sẻ tới các bạn một số mẫu hợp đồng thuê nhà, các bạn có thể tham khảo và tải về bạn dạng .docx để sử dụng nếu cần.

Mẫu 1

Mẫu Hợp đồng thuê nhà ở

(Phụ lục số 20 Ban hành kèm theo

Thông tư số 19/2016/TT-BXD

ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày……. tháng….. năm…….

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở Số ……../HĐ

Căn cứ Bộ Luật dân sự;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ  Thông tư số 19/2016/  -BXD ngày 30 tháng 6 năm 2015 của  Bộ   Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ đơn đề nghị thuê nhà ở của Ông Bà)…………………..……..………. đề ngày….. tháng….. năm……….

Căn cứ………………………………………………………………………………………..,

Nhì bên chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê):

– Tên đơn vị:……………………………………………………………………………………

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………….

– Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………..

– Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………….

– Điện thoại:………………………………………..Fax (nếu có):……………………….

– Số tài khoản:…………………………………..tại Ngân hàng:………………………..

– Mã số thuế:……………………………………………………………………………………

BÊN THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên thuê):

– Ông (bà):………………………………………………………………….là đại diện cho các thành viên cùng thuê nhà ở có tên trong phụ lục A đính kèm theo Hợp đồng này.

– Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân)……………………………..cấp ngày………../………./………., tại …………………………………………………………………..

– Hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú………………………………………..

– Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………..

– Điện thoại:…………………………………………………………………………………….

Nhì bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê nhà ở với các nội dung sau đây:

Điều 1. Thông tin về nhà ở cho thuê

1.  Loại nhà ở (căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ):…………………………..

2.  Địa chỉ nhà ở:……………………………………………………………………………….

3.  Diện tích sử dụng……………..m2  (đối với căn hộ chung cư là    diện tích thông thuỷ)

4.  Các thông tin về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử dụng chung (nếu là căn hộ chung cư): ………………………………………………………………………..

5.  Các trang trang bị chủ yếu gắn liền với nhà ở:…………………………………..

6.  Đặc điểm về đất xây dựng:…………………………………………………………….

Trường hợp là nhà ở cũ thì ghi rõ diện tích chính, diện tích phụ, diện  tích tự xây dựng thêm nếu có); trường hợp nhà ở xã hội cho sinh viên thuê thì ghi thêm phần trang trang bị gắn liền với căn hộ đó như giường tầng, quạt máy, bình nước…), ghi rõ ràng diện tích sinh hoạt chung như nhà văn hoá, nhà thể thao nhưng mà sinh viên được sử dụng có thu phí hoặc không thu phí).

Điều 2. Giá thuê nhà ở, phương thức và thời hạn thanh toán

1. Giá thuê nhà ở là………………………..đồng/01 tháng (I)

Bằng  chữ:…………………………………………………………………………….).

Căn cứ vào quy định pháp luật về nhà ở áp dụng đối với từng loại nhà ở (nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư hoặc nhà ở cũ) để ghi rõ trong Hợp đồng giá thuê nhà ở có bao gồm hoặc kh ng bao gồm các tiêu pha như tiêu pha bảo trì, tiêu pha thu hồi vốn đầu tư xây dựng, quản lý vận hành….

Giá thuê nhà ở sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi về khung giá hoặc giá thuê (nếu có). Bên cho thuê có trách nhiệm thông báo giá thuê thế hệ cho Bên thuê trước khi áp dụng ít nhất là 01 tháng.

2.  Số tiền thuê nhà được miễn, giảm là………………..đồng/tháng (II)

Bằng chữ:……………………………………..đồng/tháng)

Bên cho thuê phải ghi rõ căn cứ pháp luật để miễn, giảm tiền thuê nhà ở.

3.  Số tiền thuê Bên thuê phải trả hàng tháng là:

(I) – (II) = …………………………………….đồng/tháng

Bằng chữ:……………………………………..đồng/tháng)

4.  Phương thức thanh toán: Bên thuê có trách nhiệm trả bằng (ghi rõ là trả bằng tiền mặt Việt Nam đồng hoặc chuyển khoản)49:………………………

5.  Thời hạn thanh toán: Bên thuê trả tiền thuê nhà ở vào ngày …… hàng tháng.

6.  Chi tiêu sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do Bên thuê thanh toán cho bên hỗ trợ dịch vụ. Các tiêu pha này không tính vào giá thuê nhà ở quy định tại khoản 1 Điều này và Bên thuê thanh toán theo thời hạn thỏa thuận với bên hỗ trợ dịch vụ.

XEM THÊM: Dịch vụ thành lập công ty tại hà nội

Điều 3. Thời điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở

1. Thời điểm giao nhận nhà ở: ngày……..tháng……… năm ………………..

2.  Thời hạn cho thuê nhà ở là …. tháng (năm), kể từ ngày…..tháng….. năm……………..

Trước khi hết thời hạn Hợp đồng 03 tháng, nếu Bên thuê có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở thì có đơn đề nghị Bên cho thuê ký gia hạn Hợp đồng thuê nhà ở. Căn cứ vào đơn đề nghị, Bên cho thuê có trách nhiệm xem xét, phân tích quy định của pháp luật về đối tượng, điều kiện được thuê nhà ở để thông báo cho  Bên thuê biết ký gia hạn Hợp đồng thuê theo phụ lục B đính kèm theo Hợp đồng thuê này; nếu Bên thuê không còn thuộc đối tượng, đủ điều kiện được thuê nhà  ở tại địa chỉ quy định tại khoản 2 Điều 1 của Hợp đồng này hoặc không còn nhu cầu thuê tiếp thì nhị bên hoàn thành Hợp đồng thuê và Bên thuê phải bàn giao lại nhà ở cho Bên cho thuê trong thời hạn quy định tại Hợp đồng này

3.  Đối với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thì phải ghi rõ vào khoản này thời điểm nhà ở được xếp đặt sử dụng theo quy định của pháp luật nhà ở.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê

1.  Quyền của Bên cho thuê:

a) Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà ở đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà ở cho thuê;

b) Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền nhà theo đúng thời hạn đã cam kết và các tiêu pha khác cho bên hỗ trợ dịch vụ (nếu có);

c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa các hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra;

d) Thu hồi nhà ở trong các trường hợp hoàn thành hợp đồng thuê nhà theo quy định tại Điều 6 của hợp đồng này hoặc khi nhà ở thuê thuộc diện bị thu hồi theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;

đ) Các quyền khác theo thỏa thuận.

2.  Nghĩa vụ của Bên cho thuê:

a) Giao nhà cho Bên thuê đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng này;

b) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên thuê biết quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

c) Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở;

d) Thông báo cho Bên thuê những thay đổi về giá thuê, phí dịch vụ quản lý vận hành trước khi áp dụng ít nhất là 01 tháng;

đ) Làm thủ tục ký gia hạn Hợp đồng thuê nếu Bên thuê vẫn đủ điều kiện được thuê nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở;

e) Chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý, xử lý nhà ở cho thuê và giải quyết các tranh chấp liên quan tới hợp đồng này;

g) Thông báo cho Bên thuê biết rõ thời gian thực hiện thu hồi nhà ở trong trường hợp nhà ở thuê thuộc diện bị thu hồi;

h) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê

1.    Quyền của Bên thuê:

a)    Nhận nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng này;

b)   Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở nhưng mà không phải do lỗi của mình gây ra;

c)    Được tiếp tục ký gia hạn hợp đồng thuê nếu hết hạn Hợp đồng nhưng mà vẫn thuộc đối tượng, đủ điều kiện được thuê nhà ở và có nhu cầu thuê tiếp;

d)   Các quyền khác theo thỏa thuận.

2.    Nghĩa vụ của Bên thuê:

a)    Trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thời hạn đã cam kết;

b)   Thanh toán toàn diện đúng hạn tiêu pha quản lý vận hành nhà ở và các tiêu pha khác cho bên hỗ trợ dịch vụ trong quá trình sử dụng nhà ở cho thuê;

c)    Sử dụng nhà thuê đúng mục đích; giữ gìn nhà ở, có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

d)   Không được tự ý sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại nhà ở thuê; chấp hành toàn diện các quy định về quản lý sử dụng nhà ở, các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về quản lý, xử lý nhà ở và giải quyết tranh chấp liên quan tới hợp đồng này;

đ) Không được chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác sử dụng nhà thuê dưới bất kỳ hình thức nào;

e)    Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn trật  tự trong khu vực cư trú;

g)    Giao lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp hoàn thành Hợp đồng quy định tại Điều 6 của hợp đồng này hoặc trong trường hợp nhà ở thuê thuộc diện bị thu hồi trong thời hạn ……. ngày, kể từ ngày Bên thuê nhận được thông báo của Bên cho thuê;

h)   Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận.

Điều 6. Hoàn thành Hợp đồng thuê nhà ở

Việc hoàn thành Hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện trong các trường hợp sau:

1.  Khi nhị bên cùng nhất trí hoàn thành Hợp đồng thuê nhà ở;

2.  Khi Bên thuê không còn thuộc đối tượng, điều kiện được tiếp tục thuê nhà ở hoặc không có nhu cầu thuê tiếp;

3.  Khi Bên thuê nhà chết nhưng mà khi chết không có ai trong hộ gia đình đang cùng sinh sống;

4.  Khi Bên thuê không trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng nhưng mà không có lý do chính đáng;

5.  Khi Bên thuê tự ý sửa chữa, đục phá kết cấu, cải tạo hoặc cơi nới nhà ở thuê;

6.  Khi  Bên thuê tự ý chuyển quyền thuê cho người khác hoặc cho người khác sử dụng nhà ở thuê;

7.  Khi nhà ở thuê bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ và Bên thuê phải di chuyển ra khỏi chỗ ở theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà ở thuê nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

8.  Khi một trong các bên đơn phương hoàn thành hợp đồng theo thỏa thuận của Hợp đồng này (nếu có) hoặc theo quy định pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm của các bên do vi phạm Hợp đồng

Nhì bên thỏa thuận cụ thể về các trường hợp vi phạm Hợp đồng và trách nhiệm của mỗi bên trong trường hợp vi phạm.

Điều 8. Cam kết của các bên và giải quyết tranh chấp

1.  Nhì bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thế hệ thì nhị bên thỏa thuận lập phụ lục Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng này có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

2.  Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp đồng này thì nhị bên cùng đàm đạo giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

3.  Các cam kết khác.

Điều 9. Các thỏa thuận khác

Các thỏa thuận trong Hợp đồng này phải thích hợp với quy định của pháp luật và kh  ng trái đạo đức xã hội).

1…………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………..

Điều 10. Hiệu lực của Hợp đồng

1.  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày…….

2.  Hợp đồng này được lập thành 03 bạn dạng và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bạn dạng và 01 bạn dạng gửi cơ quan quản lý nhà ở để theo dõi, quản lý./.

BÊN THUÊ NHÀ Ở     

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên,

chức vụ của người ký)

 

XEM THÊM: Thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Trung cần chuẩn bị những gì?

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

 • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
 • Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
 • Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên tham gia Hợp đồng;

Hôm nay, ngày…..tháng……năm………, các Bên gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A): (ĐIỀN ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)

CMND số :    Cơ quan cấp:                                 Ngày cấp:
Nơi ĐKTT :

BÊN THUÊ (Bên B)         : (ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)

CMND số :     Cơ quan cấp:                                   Ngày cấp:
Nơi ĐKTT :

Bên A và Bên B sau đây gọi chung là “Nhì Bên” hoặc “Các Bên”.

Sau khi thảo luận, Nhì Bên thống nhất đi tới ký kết Hợp đồng thuê nhà (“Hợp Đồng”) với các luật pháp và điều kiện dưới đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN THUÊ

1.1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng đất và một căn nhà………tầng gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ………………………………………………………. để sử dụng làm nơi để ở.

Diện tích quyền sử dụng đất:……………….m2; 

Diện tích căn nhà                 :………………..m2;

1.2. Bên A cam kết quyền sử sụng đất và căn nhà gắn liền trên đất trên là tài sản sở hữu hợp pháp của Bên A. Mọi tranh chấp phát sinh từ tài sản cho thuê trên Bên A hoàn toàn có trách nhiệm trước pháp luât.

ĐIỀU 2: BÀN GIAO VÀ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH THUÊ

2.1. Thời điểm Bên A bàn giao Tài sản thuê vào ngày…..tháng…..năm;

2.2. Bên B được toàn quyền sử dụng Tài sản thuê kể từ thời điểm được Bên A bàn giao như quy định tại Mục 2.1 trên đây.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN THUÊ

3.1. Bên A cam kết cho Bên B thuê Tài sản thuê với thời hạn là………năm kể từ ngày bàn giao Tài sản thuê;

3.2. Hết thời hạn thuê nêu trên nếu bên B có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Bên A phải ưu tiên cho Bên B tiếp tục thuê.

ĐIỀU 4: ĐẶT CỌC

4.1. Bên B sẽ giao cho Bên A một khoản tiền là …………………… VNĐ (bằng chứ:……………………….) ngay sau khi ký hợp đồng này. Số tiền này là tiền đặt cọc để đảm bảm thực hiện Hợp đồng cho thuê nhà. Kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực.

4.2. Nếu Bên B đơn phương hoàn thành hợp đồng nhưng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới Bên A thì Bên A sẽ không phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc này.

Nếu Bên A đơn phương hoàn thành hợp đồng nhưng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới bên B thì bên A sẽ phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc và phải bồi thường thêm một khoản bằng chính tiền đặt cọc.

4.3. Tiền đặt cọc của Bên B sẽ không được dùng để thanh toán Tiền Thuê. Nếu Bên B vi phạm Hợp Đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A thì Bên A có quyền khấu trừ Tiền Đặt Cọc để bù đắp các tiêu pha khắc phục thiệt hại phát sinh. Mức tiêu pha bù đắp thiệt hại sẽ được Các Bên thống nhất bằng văn bạn dạng.

4.4. Vào thời điểm kết thúc Thời Hạn Thuê hoặc kể từ ngày Hoàn thành Hợp Đồng, Bên A sẽ hoàn lại cho Bên B số Tiền Đặt Cọc sau khi đã khấu trừ khoản tiền tiêu pha để khắc phục thiệt hại (nếu có).

ĐIỀU 5: TIỀN THUÊ

5.1. Tiền Thuê nhà đối với Diện Tích Thuê nêu tại mục 1.1 Điều 1 là: ……………………..VNĐ/tháng (Bằng chữ:…………………………………….)

Tiền Thuê nhà không bao gồm tiêu pha sử dụng Diên tích thuê. Mọi tiêu pha sử dụng Diện tích thuê nhà bao gồm tiền điện, nước, vệ sinh….sẽ do bên B trả theo khối lượng, công suất sử dụng thực tế của Bên B hàng tháng, được tính theo đơn giá của nhà nước. 

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Tiền Thuê nhà và tiêu pha sử dụng Diện tích thuê được thành toán theo 01 (một) tháng/lần vào ngày 05 (năm) hàng tháng. Việc thanh toán Tiền Thuê nhà và tiêu pha sử dụng Diện tích thuê theo Hợp Đồng này được thực hiện bằng đồng tiền Việt Nam theo hình thức trả trực tiếp bằng tiền mặt.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CHO THUÊ

6.1. Quyền của Bên Cho Thuê:

Yêu cầu Bên B thanh toán Tiền Thuê và Chi tiêu sử dụng Diện Tích Thuê toàn diện, đúng hạn theo thoả thuận trong Hợp Đồng

Yêu cầu Bên B phải sửa chữa phần hư hỏng, thiệt hại do lỗi của Bên B gây ra.

6.2. Nghĩa vụ của Bên Cho Thuê:

 • Bàn giao Diện Tích Thuê cho Bên B theo đúng thời gian quy định trong Hợp Đồng;
 • Đảm bảo việc cho thuê theo Hợp Đồng này là đúng quy định của pháp luật;
 • Đảm bảo cho Bên B thực hiện quyền sử dụng Diện Tích Thuê một cách độc lập và liên tục trong suốt Thời Hạn Thuê, trừ trường hợp vi phạm pháp luật và/hoặc các quy định của Hợp Đồng này.
 • Không xâm phạm trái phép tới tài sản của Bên B trong phần Diện Tích Thuê. Nếu Bên A có những hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Bên B trong Thời Gian Thuê thì Bên A phải bồi thường.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo thoả thuận tại Hợp Đồng này hoặc/và các văn bạn dạng kèm theo Hợp đồng này; hoặc/và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN THUÊ

7.1. Quyền của Bên Thuê:

 • Nhận bàn giao Diện tích Thuê theo đúng thoả thuận trong Hợp Đồng;
 • Được sử dụng phần Diện Tích Thuê làm nơi để ở và các hoạt động hợp pháp khác;
 • Yêu cầu Bên A sửa chữa kịp thời những hư hỏng không phải do lỗi của Bên B trong phần Diện Tích Thuê để hứa hẹn an toàn;
 • Được tháo dỡ và rước ra khỏi phần Diện Tích Thuê các tài sản, trang trang bị của bên B đã lắp đặt trong phần Diện Tích Thuê khi hết Thời Hạn Thuê hoặc Đơn phương hoàn thành hợp đồng Bên thoả thuận hoàn thành Hợp Đồng.

7.2. Nghĩa vụ của Bên Thuê:

 • Sử dụng Diện Tích Thuê đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;
 • Thanh toán Tiền Đặt Cọc, Tiền Thuê toàn diện, đúng thời hạn đã thỏa thuận;
 • Trả lại Diện Tích Thuê cho Bên A khi hết Thời Hạn Thuê hoặc hoàn thành Hợp Đồng Thuê;
 • Mọi việc sửa chữa, cải tạo, lắp đặt bổ sung các trang trang bị làm ảnh hưởng tới kết cấu của căn phòng…, Bên B phải có văn bạn dạng thông báo cho Bên A và chỉ được tiến hành các công việc này sau khi có sự đồng ý bằng văn bạn dạng của Bên A;
 • Tuân thủ một cách ngặt nghèo quy định tại Hợp Đồng này, các nội quy phòng trọ (nếu có) và các quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 8: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Trong trường hợp một trong Nhì Bên muốn đơn phương hoàn thành Hợp Đồng trước hạn thì phải thông báo bằng văn bạn dạng cho Bên kia trước 30 (Ba mươi) ngày so với ngày mong muốn hoàn thành. Nếu một trong Nhì Bên không thực hiện nghĩa vụ thông báo cho Bên kia thì sẽ phải bồi thường cho bên đó một khoản Tiền thuê tương đương với thời gian không thông báo và các thiệt hại khác phát sinh do việc hoàn thành Hợp Đồng trái quy định.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

9.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày nhị bên cũng ký kết;

9.2. Các Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và toàn diện các thoả thuận trong Hợp Đồng này trên ý thức hợp tác, thiện chí.

9.3. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với bất kỳ luật pháp nào của Hợp Đồng phải được lập thành văn bạn dạng, có toàn diện chữ ký của mỗi Bên. Văn bạn dạng sửa đổi bổ sung Hợp Đồng có giá trị pháp lý như Hợp Đồng, là một phần không tách rời của Hợp Đồng này.

9.4. Hợp Đồng được lập thành 02 (nhị) bạn dạng có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bạn dạng để thực hiện.

 BÊN CHO THUÊ

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 3

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở 

(Số: ……………./HĐTNO)

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., Tại …………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ………………………………………………………………………….

Năm sinh: …………………..

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………………

Hộ khẩu: …………………………………………..…………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………..…………………………………………

Điện thoại: …………………………………………..………………………………………

Là chủ sở hữu nhà ở:

…………………………………………..……………………………………………………….

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông/bà: ……………………………………………………… Năm sinh: …………………..

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………………

Hộ khẩu: …………………………………………..………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………..…………………………………………

Điện thoại: …………………………………………..……………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………… Năm sinh: …………………..

CMND số: ………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………

Hộ khẩu:…………………………………………..…………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………..……………………………………………

Điện thoại: …………………………………………..……………………………………

Là chủ sở hữu nhà ở: …………………………………………..……………………………………………….

Các chứng từ sở hữu và tham khảo về nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên A gồm có:

………………………………………..………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

BÊN THUÊ (BÊN B):

Ông/bà: ………………………………………………… Năm sinh: …………………..

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………..………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………..………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………..…… Fax:………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ……………………………… Mở tại ngân hàng: …………………………

Nhì bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG 

Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số: 

………………………………………………………………………………………….

1.1. Nhà ở:

a) Tổng diện tích sử dụng:..………………………………………………… m2

b) Diện tích xây dựng: ………………………………………………………. m2

c) Diện tích xây dựng của tầng trệt: …………………………………..…… m2

d) Kết cấu nhà: ……………………………………………………………….

e) Số tầng: …………………………………………………………………….

f) Trang trang bị chủ yếu gắn liền với nhà ở (nếu có) : ……………………………………

1.2. Đất ở:

Thửa đất số: ………………………………………………………………………..

Tờ bạn dạng đồ số: ………………………………………………………………………

Diện tích: …………………………………………………………………………….m2

Hình thức sử dụng riêng: …………………………………………………………..m2

1.3. Các thực trạng khác: ………………………………………………………….

ĐIỀU 2: GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

2.1. Giá cho thuê nhà ở là ……………… đồng/ tháng (Bằng chữ: …………………………….)

Giá cho thuê này đã bao gồm các tiêu pha về quản lý, bảo trì và vận hành nhà ở.

2.2. Các tiêu pha sử dụng điện, nước, điện thoại và các dịch vụ khác do bên B thanh toán cho bên hỗ trợ điện, nước, điện thoại và các cơ quan quản lý dịch vụ.

2.3. Phương thức thanh toán: bằng ……………………., trả vào ngày ………. hàng tháng.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN THUÊ VÀ THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ Ở 

3.1. Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là …………….

Kể từ ngày …… tháng …… năm ………..

3.2. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày …….. tháng …….. năm …………

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

a) Giao nhà ở và trang trang bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho bên B theo đúng hợp đồng;

b) Phổ biến cho bên B quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

c) Đảm bảo cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

d) Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà nhưng mà gây thiệt hại cho bên B, thì phải bồi thường;

e) Tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê;

f) Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có);

g) Hướng dẫn, đôn đốc bên B thực hiện đúng các quy định về đăng ký tạm trú.

4.2. Quyền của bên A:

a) Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận;

b) Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng nhưng mà bên A cải tạo nhà ở và được bên B đồng ý thì bên A được quyền điều chỉnh giá cho thuê nhà ở. Giá cho thuê nhà ở thế hệ do các bên thoả thuận; trong trường hợp không thoả thuận được thì bên A có quyền đơn phương hoàn thành hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên B theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu bên B có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra;

d) Cải tạo, tăng cấp nhà cho thuê khi được bên B đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên B sử dụng chỗ ở;

e) Được lấy lại nhà cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê, nếu hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì bên cho thuê muốn lấy lại nhà phải báo cho bên thuê biết trước sáu tháng;

f) Đơn phương hoàn thành thực hiện hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên B biết trước ít nhất 30 ngày nếu không có thỏa thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:

– Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định của Luật nhà ở;

– Không trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng trở lên nhưng mà không có lý do chính đáng;

– Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê như đã thỏa thuận trong hợp đồng;

– Bên B tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;

– Bên B chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê nhưng mà không có sự đồng ý của bên A;

– Bên B làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên A hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bạn dạng, buôn, phum, sóc lập biên bạn dạng tới lần thứ ba nhưng mà vẫn không khắc phục;

– Thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 129 của Luật nhà ở. 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

a) Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

b) Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

c) Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các tiêu pha phát sinh khác trong thời gian thuê nhà;

d) Trả nhà cho bên A theo đúng thỏa thuận.

e) Chấp hành toàn diện những quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

f) Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được bên A đồng ý bằng văn bạn dạng;

g) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an toàn trật tự trong khu vực cư trú;

h) Giao lại nhà cho bên A trong các trường hợp hoàn thành hợp đồng quy định tại mục h khoản 5.2 Điều 5;

5.2. Quyền của bên B:

a) Nhận nhà ở và trang trang bị gắn liền (nếu có) theo đúng thoả thuận;

b) Được đổi nhà đang thuê với bên thuê khác, nếu được bên A đồng ý bằng văn bạn dạng;

c) Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bạn dạng;

d) Được thay đổi cấu trúc ngôi nhà nếu được bên A đồng ý bằng văn bạn dạng;

e) Yêu cầu bên A sửa chữa nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng;

f) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

g) Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê nhưng mà nhà vẫn dùng để cho thuê;

h) Được ưu tiên mua nhà đang thuê, khi bên A thông báo về việc bán ngôi nhà;

i) Đơn phương hoàn thành thực hiện hợp đồng thuê nhà nhưng phải báo cho bên A biết trước ít nhất 30 ngày nếu không có thỏa thuận khác và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu bên A có một trong các hành vi sau đây:

– Không sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng;

– Tăng giá thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá thuê nhưng mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận;

– Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

ĐIỀU 6: QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ NHÀ Ở

6.1. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết nhưng mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được tiếp tục thuê tới hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở được tiếp tục thuê theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

6.2. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác nhưng mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được tiếp tục thuê tới hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở thế hệ có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

6.3. Khi bên B chết nhưng mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì người đang cùng sinh sống với bên B được tiếp tục thuê tới hết hạn hợp đồng thuê nhà ở, trừ trường hợp thuê nhà ở công vụ hoặc các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nhưng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

8.1. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bạn dạng và phải được công chứng hoặc chứng thực thế hệ có giá trị để  thực hiện.

8.2. Trường hợp thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì việc hoàn thành hợp đồng thuê nhà được thực hiện khi có một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 84 của Luật nhà ở.

Trường hợp thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước thì việc hoàn thành hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn; trường hợp trong hợp đồng không xác định thời hạn thì hợp đồng hoàn thành sau 90 ngày, kể từ ngày bên A thông báo cho bên B biết việc hoàn thành hợp đồng;

b) Nhà ở cho thuê không còn;

c) Nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ hoặc thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải tỏa nhà ở hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà ở cho thuê thuộc diện bị Nhà nước trưng mua, trưng dụng để sử dụng vào các mục đích khác.

Bên A phải thông báo bằng văn bạn dạng cho bên B biết trước 30 ngày về việc hoàn thành hợp đồng thuê nhà ở quy định tại điểm này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

d) Nhì bên thoả thuận hoàn thành hợp đồng trước thời hạn.

e) Bên B chết hoặc có tuyên bố mất tích của Tòa án nhưng mà khi chết, mất tích không có ai đang cùng chung sống;

f) Chấm dứt khi một trong các bên đơn phương hoàn thành thực hiện hợp đồng thuê nhà ở.

ĐIỀU 9: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B có trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây:

9.1. Đã khai đúng sự thật và tự có trách nhiệm về tính đúng mực của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

9.2. Thực hiện đúng và toàn diện tất cả những thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm nhưng mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì nhị bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

9.3. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày nhị bên ký kết (trường hợp là cá nhân cho thuê nhà ở từ 06 tháng trở lên thì Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Hợp đồng được công chứng hoặc chứng thực)./.

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

10.1. Nhì bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng (chứng thực) này, sau khi đã được nghe lời giải thích của người có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực dưới đây.

10.2. Nhì bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các luật pháp ghi trong hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bạn dạng, mỗi bên giữ một bạn dạng và có giá trị như nhau.

BÊN CHO THUÊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

BÊN THUÊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Hợp đồng này được công chứng, chứng thực theo quy định tại Điều 122 Luật nhà ở năm 2014;

(2) Các bên tham gia hợp đồng phải phục vụ điều kiện quy định tại Điều 119 Luật nhà ở năm 2014;

(3) Nhà ở tham gia giao dịch phải phục vụ các điều kiện quy định tại Điều 118 Luật nhà ở năm 2014;

(4) Giá thuê nhà ở và phương thức thanh toán được quy định tại Điều 129 Luật nhà ở năm 2014;

(5) Thời hạn thuê được quy định tại Điều 129 Luật nhà ở năm 2014.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự – Tổ chức Vạn Luật

Trên đây là nội dung Mẫu Hợp đồng thuê nhà kinh doanh. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện tới Tổng đài luật sư tư vấn luật trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Bạn có thể tải các mẫu hợp đồng thuê nhà trên tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *