Theo quy định pháp luật, các cá nhân đứng tên mở trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được xét cấp quyết định và giấy phép hoạt động. Để đáp ứng các yêu cầu này, cần phải thực hiện một số bước nhất định.

XEM THÊM: Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trước tiên, để mở trung tâm ngoại ngữ, cần phải đáp ứng yêu cầu về điều kiện người kiến thiết cũng như có trụ sở hoạt động tương tự như các trung tâm ngoại ngữ khác. Cụ thể, các bước cần thực hiện bao gồm thi công trung tâm ngoại ngữ và xin giấy phép đào tạo. Việc này được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như trên, tiếp theo cần tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Quy định cụ thể về nội dung đăng ký doanh nghiệp của các loại hình được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, từ Điều 20 tới Điều 23.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và có Giấy đăng ký kinh doanh với ngành nghề giáo dục về đào tạo ngoại ngữ, cần tiến hành thủ tục xin phép tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở. Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng quy định rõ các yêu cầu và thủ tục cần thực hiện để được cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

Quy định về thành lập trung tâm ngoại ngữ
Quy định về kiến thiết trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện kiến thiết trung tâm ngoại ngữ theo quy định thế hệ

Quy định về kiến thiết trung tâm ngoại ngữ. Điều kiện kiến thiết trung tâm ngoại ngữ theo quy định thế hệ là rất quan trọng và được quy định rõ ràng nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập của học viên. Quy định này áp dụng cho doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ không phân biệt ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật hay tiếng Trung Quốc. Dưới đây là các điều kiện kiến thiết trung tâm ngoại ngữ theo quy định thế hệ:

 • Thích hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Điều này đảm bảo trung tâm ngoại ngữ được thành lập và hoạt động đúng với mục đích, đáp ứng nhu cầu học tập của học viên cũng như đáp ứng yêu cầu của cộng đồng.
 • Người kiến thiết trung tâm ngoại ngữ phải thực hiện thủ tục xin xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn việc hoạt động dạy ngoại ngữ tại địa bàn là thích hợp với quy hoạch giáo dục của địa phương. Điều này đảm bảo trung tâm ngoại ngữ được thành lập và hoạt động đúng với quy định của pháp luật.
 • Đề án kiến thiết trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, vũ trang, vị trí dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm. Điều này đảm bảo trung tâm ngoại ngữ được thành lập và hoạt động đúng với mục đích, đáp ứng nhu cầu học tập của học viên.
 • Hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ phải được lập thành đề án rõ ràng để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và nắm bắt được các thông tin quản lý chuyên ngành như số lượng học viên, đối tượng hướng tới,… Điều này đảm bảo trung tâm ngoại ngữ có sự quản lý chặt chẽ, đảm bảo chất lượng giảng dạy và an toàn cho học viên.
 • Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành đảm bảo trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ phục vụ yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ trọng trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học. Điều này đảm bảo trung tâm ngoại ngữ có đội ngũ giáo viên chất lượng, đáp ứng được nhu cầu học tập của học viên.
 • Có đủ phòng học, phòng tác dụng thích hợp, phục vụ yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5 m2/học viên/ca học. Điều này đảm bảo trung tâm ngoại ngữ có đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng giảng dạy và an toàn cho học viên.
 • Có giáo trình, tài liệu, vũ trang phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác phục vụ yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ. Điều này đảm bảo trung tâm ngoại ngữ đáp ứng được nhu cầu học tập của học viên.
 • Giám đốc trung tâm là người phục vụ các tiêu chuẩn sau:a) Có nhân thân tốt;b) Có năng lực quản lý;c) Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Điều này đảm bảo trung tâm ngoại ngữ có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, đáp ứng được nhu cầu học tập của học viên.

XEM THÊM: Công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người học, trung tâm ngoại ngữ đang đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục. Để đảm bảo chất lượng và tính hợp pháp, trung tâm đã chuẩn bị một số tài liệu và giấy tờ cần thiết, bao gồm:

 1. Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục, trong đó trình bày mục đích, phạm vi, đối tượng, chương trình và các hoạt động giáo dục khác của trung tâm.
 2. Quyết định kiến thiết trung tâm do người có thẩm quyền cấp, chứng nhận cho phép trung tâm được thành lập và hoạt động hợp pháp.
 3. Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm, soạn thảo chi tiết các quy định về quản lý, giáo viên, học viên, giảng dạy, học phí và lệ phí.
 4. Lên tiếng về trang vũ trang làm việc của văn phòng, lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bạn dạng chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của trung tâm, bao gồm tiền thuê và tiền lương cho giáo viên, nhân viên.
 5. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học, đảm bảo đầy đủ các kiến thức cần thiết cho học viên trong quá trình học tập.
 6. Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng để đảm bảo hoạt động của trung tâm.
 7. Các quy định về học phí, lệ phí, đảm bảo hợp lý và cạnh tranh với các trung tâm ngoại ngữ khác trên thị trường.
 8. Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học, giúp học viên có thể xác thực được năng lực của mình trong lĩnh vực ngoại ngữ.

Mong rằng đề nghị của trung tâm sẽ được xem xét và chấp thuận để trung tâm có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học.

Các bước thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ

 • Bước 1: Thực hiện đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ tại bộ phận một cửa Sở giáo dục và đào tạo. Để thực hiện bước này, bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin về trung tâm ngoại ngữ của bạn, bao gồm tên và địa chỉ.
 • Bước 2: Sau khi nộp hồ sơ, bạn sẽ nhận được thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc. Nếu hồ sơ của bạn chưa đúng quy định, bạn sẽ được thông báo bằng văn bản về những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm của bạn.
 • Bước 3: Nếu hồ sơ của bạn đúng quy định, người có thẩm quyền sẽ tiến hành phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng phục vụ các điều kiện theo quy định. Quá trình này sẽ được ghi kết quả vào biên bản thẩm định trong thời hạn 10 ngày làm việc.
 • Bước 4: Sau khi hoàn thành quá trình thẩm định, người có thẩm quyền sẽ tiến hành quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục trong thời hạn 05 ngày làm việc. Nếu trung tâm của bạn chưa được quyết định cho phép hoạt động giáo dục, bạn sẽ nhận được thông báo về lý do.

Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các bước thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề này, bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của Luật sư: 0919 123 698 để được giải đáp. Chúc bạn thành công trong việc xin cấp giấy phép cho trung tâm của mình!

XEM THÊM: Mẫu Hợp đồng mua bán song song hàng hóa ngôn ngữ Anh Việt

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

 

3 thoughts on “Quy định về thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *