Khi so sánh với các tổ chức thông thường, tổ chức vốn đầu tư nước ngoài có nhiều đặc điểm pháp lý khác biệt. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được định nghĩa theo khoản 17 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014 là “tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”. Điều này có nghĩa là tổ chức này có ít nhất một nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động của mình.

Tuy nhiên, đặc điểm của tổ chức này không dừng lại ở đó. Tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài còn có nhiều yêu cầu và quy định pháp lý khác so với các tổ chức thông thường. Với sự hiểu biết sâu rộng về các chính sách, quy định của Nhà nước Việt Nam cũng như kinh nghiệm nhiều năm tư vấn, đơn vị Vạn Luật đã liệt kê ra một số đặc điểm quan trọng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Khái niệm về tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ là tổ chức kinh tế được kiến thiết và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh như các tổ chức thông thường. Điều đáng lưu ý, tổ chức này phải có ít nhất một thành viên hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Các đặc điểm pháp lý khác biệt của tổ chức vốn đầu tư nước ngoài sẽ được đề cập rõ hơn trong các quy định của Luật Đầu tư năm 2014. Điều này bao gồm việc đăng ký đầu tư, quản lý hoạt động đầu tư, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài, và nhiều hơn nữa. Để đảm bảo sự thành công trong hoạt động kinh doanh của tổ chức vốn đầu tư nước ngoài, việc hiểu rõ những đặc điểm pháp lý này là rất quan trọng.

Đơn vị Vạn Luật là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ kiến thiết doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh thành lân cận khác. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình đăng ký và hoạt động của tổ chức vốn đầu tư nước ngoài.

Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Giấy phép tổ chức vốn đầu tư nước ngoài

Đơn vị vốn nước ngoài đăng ký theo thủ tục kiến thiết tổ chức kinh tế thế hệ theo quy định của Điều 22 Luật đầu tư 2014 sẽ có 3 loại giấy tờ:

 • Giấy chứng thực đăng ký đầu tư: Đây là giấy tờ quan trọng để đơn vị vốn nước ngoài được chứng nhận là đã đăng ký đầu tư.
 • Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp: Đây là giấy tờ để đơn vị vốn nước ngoài được chứng nhận là đã đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Dấu tổ chức và thông báo mẫu dấu: Đây là giấy tờ để đơn vị vốn nước ngoài được chứng nhận là có dấu tổ chức và mẫu dấu đã được đăng ký.

Ngoài ra, đơn vị vốn nước ngoài đăng ký theo thủ tục góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức Việt Nam theo quy định của Điều 26 Luật đầu tư 2014 sẽ có 3 loại giấy tờ:

 • Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp: Đây là giấy tờ để đơn vị vốn nước ngoài được chứng nhận là đã đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 • Quyết định chấp thuận cho phép góp vốn, mua cổ phần: Đây là giấy tờ để đơn vị vốn nước ngoài được chứng nhận là có quyền góp vốn, mua cổ phần trong tổ chức Việt Nam.
 • Dấu tổ chức và thông báo mẫu dấu: Đây là giấy tờ để đơn vị vốn nước ngoài được chứng nhận là có dấu tổ chức và mẫu dấu đã được đăng ký.

Nếu quý khách hàng cần báo giá kiến thiết tổ chức nước ngoài trọn gói, vui lòng liên hệ:

 • Hotline: 0904.588.557 hoặc 0934.345.745.

Đặc điểm tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài

✔ Về thành viên, cổ đông, chủ sở hữu doanh nghiệp:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. Chính vì vậy, nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức kiến thiết theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

✔ Hình thức tổ chức của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được tổ chức dưới các hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài có quyền lựa chọn một loại hình doanh nghiệp thích hợp với nhu cầu của mình để thực hiện hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân; Đơn vị hợp danh; Đơn vị trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Đơn vị TNHH nhì thành viên trở lên; và Đơn vị cổ phần.

✔ Tư cách pháp lý:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp nhưng họ đăng ký kiến thiết theo pháp luật Việt Nam. Trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân (không có tư cách pháp nhân), các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kiến thiết theo các hình thức tổ chức TNHH, tổ chức cổ phần, tổ chức hợp danh đều có tư cách pháp nhân.

✔ Tỷ trọng sở hữu vốn:

Nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có một số trường hợp ngoại lệ như sau:

 • Tỷ trọng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức niêm yết, tổ chức đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
 • Tỷ trọng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.
 • Tỷ trọng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc những trường hợp trên thì được thực hiện theo quy định khác của pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế, tuy nhiên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên của các tổ chức và hiệp định quốc tế liên quan đến lĩnh vực đầu tư nên cần tuân thủ các quy định của các tổ chức và hiệp định này.

✔ Giấy chứng thực đăng ký đầu tư

Trước khi kiến thiết doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật đầu tư 2014.

Nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nhưng nội dung đó đồng thời là nội dung đăng ký đầu tư, thì phải điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư được ghi nhận trong Giấy chứng thực đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

✔ Ngành nghề kinh doanh

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phép thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề được quy định tại Điều 6 và các Phụ lục 1, 2 và 3 của Luật Đầu tư.
 • Đối với các ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác nhưng pháp luật Việt Nam đã có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, thì áp dụng quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Nhà đầu tư nước ngoài thuộc vùng lãnh thổ không phải là thành viên WTO, sẽ được áp dụng điều kiện đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên WTO, trừ trường hợp pháp luật và điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ đó có quy định khác.
 • Khi đăng ký doanh nghiệp tổ chức vốn nước ngoài, phải thực hiện thủ tục đăng ký ngành nghề theo hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam theo quy định.

Đơn vị Vạn Luật chuyên hỗ trợ các dịch vụ pháp lý để kiến thiết tổ chức vốn nước ngoài, điều chỉnh giấy chứng thực đăng ký đầu tư cho tổ chức nước ngoài cùng với các tiện ích gia hạn visa, xin cấp thẻ tạm trú nhanh, giá rẻ cho người nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý khách hàng trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn có các dịch vụ khác như tư vấn về thủ tục đăng ký kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh và tư vấn tài chính đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin cụ thể quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể tới trực tiếp tới Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]