Mẫu Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế – Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung như sau:

Thông báo thay đổi đăng ký thuế
Thông báo thay đổi đăng ký thuế

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ THUẾ

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật Doanh nghiệp 2014

– Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

– Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Nghị định về đăng ký doanh nghiệp 

– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư số 215/2016/TT-BTC thông tư  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp,  đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

2. QUY TRÌNH

2.1. Trình tự thực hiện:

– Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật dữ liệu vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế, đồng thời lưu Thông báo vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

– Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

2.2. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. NHỮNG TRƯỜNG HỢP THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ THUẾ

– Chuyển địa chỉ kinh doanh

– Đổi tên cơ sở kinh doanh.

– Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế: tài khoản ngân hàng, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, phiếu trao đổi thông tin với cơ quan thuế…..

4. DANH MỤC HỒ SƠ

– Phụ lục II-1

– Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08- MST

– Bản sao không yêu cầu chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp thay đổi thông tin phải cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư

– Bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế ban đầu (nếu có)

4.1. Chuyển địa điểm kinh doanh:

Nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

+ Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh cùng thành phố, tỉnh thì hồ sơ bao gồm:.

– Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST

– Trường hợp doanh nghiệp thuộc cục thuế trực tiếp quản lý thì nộp hồ sơ cho cục thuế. Cục thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ý thuế trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh

– Trường hợp doanh nghiệp thuộc chi cục thuế quản lý trực tiếp thì lập 02 bộ hồ sơ: 1 bộ gửi đến chi cục thuế nơi chuyển đi và 1 bộ gửi đến chi cục thuế nơi chuyển đến. Chi cục thuế nơi chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của doanh nghiệp gửi cho chi cục thuế nơi chuyển đến và Cục thuế trong 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chuyển địa điểm.

+ Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh hồ sơ gồm có:

Tại nơi chuyển đi. Hồ sơ gồm:

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản gốc

– Thông báo chuyển địa điểm

– Tại điểm chuyển đến hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

– Bản sao không yêu cầu chứng thực giáy phép kinh doanh or giấy chứng nhận đầu từ… do cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp chuyển đến cấp

– Tờ khai đăng ký thuế (điền mã số thuế doanh nghiệp đã được cấp trước đó)

b. Đổi tên cơ sở kinh doanh – hồ sơ gồm:

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)

– Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08- MST

– Bản sao không yêu cầu giấy chứng thực giấy chứng nhận đăng ký KD điều chỉnh theo tên mới;

Trong 03 ngày làm việc từ ngày nhận được toàn bộ hồ sơ khai bổ sung, cơ quan thuế sẽ cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế theo tên mới với mã số thuế đồng thời thu hồi lại giấy chứng nhận đăng ký KD cũ.

c. Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế – hồ sơ bao gồm:

– Tài khoản ngân hàng, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh …

Hồ sơ gồm có:

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực giấy phép đăng ký KD bổ sung hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư với các trường hợp thay đỏi thông tin phải cấp lại giấy chứng nhận đăng ký KD bổ sung hoặc giấy phép thành lập và hoạt động Giấy chứng nhận đầu tư.

 + Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08- MST

5. PHÍ DỊCH VỤ VÀ THỜI GIAN

– Phí dịch vụ :

– Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC VẠN LUẬT THỰC HIỆN

Tư vấn về thay đổi thay đổi đăng ký thuế

Soạn thảo các hồ sơ thay đổi đăng ký thuế cần thiết theo quy định của pháp luật 

Liên tục theo dõi và thông báo tiến độ công việc 

Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký thuế..

Nhận và bàn giao Thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp được thay đổi trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục sau khi thay đổi thông tin đăng ký thuế của Doanh nghiệp.

Hoàn tất, tiến hành thanh lý hợp đồng.

Liên hệ ngay 0919 123 698 / 0916 123 698 để được tư vấn miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *