Bắt đầu với việc hiểu rõ về thủ tục tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp cần phải tìm hiểu chi tiết quy định về các hồ sơ, thủ tục cần thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo quy định, doanh nghiệp cần đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng trước khi nộp hồ sơ tới phòng đăng ký kinh doanh. Để thuận tiện và tiết kiệm thời gian, doanh nghiệp có thể truy cập vào cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để đăng ký.

Sau khi đăng ký thành công trực tuyến, doanh nghiệp sẽ nộp bản giấy hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh để xét duyệt và nhận thông báo. Chú ý, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ tất cả các hồ sơ yêu cầu để tránh gặp bất cập trong quá trình xét duyệt.

Những bước trên là những gì doanh nghiệp cần làm để tạm ngừng kinh doanh một cách nhanh, đúng quy trình và tiết kiệm nhất. Chúc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh thành công với quy trình dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Chúng tôi mong rằng bài viết này sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nhiều kiến thức về thủ tục tạm ngừng kinh doanh và giúp doanh nghiệp thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh một cách dễ dàng và đúng quy trình.

Lý do doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh?

Có nhiều lý do dẫn đến việc công ty phải tạm ngừng hoạt động, tuy nhiên đa phần là gặp khó khăn về tài chính, nhân công…vv buộc chủ sở hữu bắt buộc phải tiến hành thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, còn có một số lý do như doanh nghiệp bị tổn thất do tổn hại môi trường, các lỗi trong quản lý hoặc sự kiện xảy ra tồn tại trong doanh nghiệp cũng có thể làm cho doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp sẽ có tác động đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan, nhân viên và khách hàng. Do đó, việc tạm ngừng kinh doanh cần được quản lý một cách cẩn thận và có kế hoạch để tránh những tác động tiêu cực đến việc kinh doanh và tài chính của các bên liên quan.

Chính vì thế, chúng ta cần phải tìm hiểu và đánh giá kỹ lưỡng tình hình tài chính, nguồn nhân lực và thị trường của doanh nghiệp trước khi quyết định tạm ngừng hoạt động. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động một cách dễ dàng và giảm thiểu tác động đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan.

Tuy nhiên, tạm ngừng kinh doanh cũng có một số quy định và hồ sơ cần chuẩn bị đầy đủ, bao gồm:

Báo cáo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan quản lý: Doanh nghiệp cần thông báo cho cơ quan quản lý về việc tạm ngừng kinh doanh, bao gồm thời gian tạm ngừng và lý do.

Thanh lý các khoản nợ: Trước khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp cần thanh lý tất cả các khoản nợ để tránh gặp rủi ro trong tương lai.

Quản lý tài sản: Doanh nghiệp cần chuẩn bị tất cả các tài sản và quản lý chúng một cách cẩn thận trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.

Xác nhận tạm ngừng kinh doanh: Doanh nghiệp cần xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh với cơ quan quản lý và các bên liên quan, để tránh gặp tranh chấp trong tương lai.

Tạm ngừng kinh doanh là một bước quan trọng trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, nếu không nắm rõ các thủ tục và hồ sơ, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp cần phải nắm rõ và chuẩn bị đầy đủ tất cả các tài liệu, hồ sơ cần thiết như giấy phép kinh doanh, bản cam kết của chủ doanh nghiệp, bảng kê tài sản và nguồn vốn của công ty. Doanh nghiệp cũng cần phải hoàn thành các biện pháp trước khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh như thanh toán các khoản nợ còn lại, giải quyết các khoản cho vay, hoàn tất các giao dịch đang mở.

Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết, doanh nghiệp cần đăng ký tạm ngừng kinh doanh tại cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong quá trình đăng ký, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ tất cả các tài liệu cần thiết như bản cam kết của chủ doanh nghiệp và bảng kê tài sản và nguồn vốn của công ty.

Chúng ta cần lưu ý rằng, việc tạm ngừng kinh doanh cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định và luật pháp có liên quan để tránh gặp bất cứ khó khăn nào trong tương lai.

Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp sẽ tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định vì nhiều lý do khác nhau như gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh và không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh hoặc cần thời gian để sắp xếp lại công việc.

Thành phần hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

  • Đối với công ty TNHH 01 Thành viên, Doanh nghiệp tư nhân

+ Thông báo của công ty về việc tạm ngừng hay giải thể doanh nghiệp kinh doanh (Người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu công ty)

+ Quyết định của chủ sở hữu về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh (Người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu công ty)

  • Đối với công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên, công ty cổ phần

+ Thông báo của công ty về việc tạm ngừng  (Người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu)

+ Quyết định của Hội đồng thành viên (Công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên) hoặc Quyết định của Hội đồng cổ đông (Công ty Cổ phần) về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty. (Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch hội đồng quản trị ký, đóng dấu)

+ Biên bản họp của Hội đồng thành viên (Công ty TNHH từ 02 thành viên trở lên) hoặc Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (Công ty Cổ phần) về việc biểu quyết thông qua quyết định tạm ngừng công ty. (Tất cả các thành viên hoặc cổ đông trong công ty cùng ký.)

Thủ tục làm hồ sơ tạm ngừng kinh doanh - Chi Tiết và Mới Nhất 2018
Thủ tục làm hồ sơ tạm ngừng kinh doanh – Chi Tiết và Mới Nhất 2023

Thời gian tạm ngừng kinh doanh được cho phép

+ Theo quy định tại Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp năm 2014 “Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.”

Ví dụ: Ngày 01/01/2018 Khách hàng nộp hồ sơ tạm ngừng lên Sở kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ hợp lệ, thì Công ty được tạm ngừng từ ngày 15/01/2018.

+ Về thời hạn xin tạm ngưng, Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Ví dụ: Công ty ABC muốn tạm ngưng hoạt động kinh doanh liên tiếp trong hai năm 2018 đến 2019 thì làm hồ sơ như sau

  • Lần 1: Nộp hồ sơ ngày 15/12/2017: Đăng ký tạm ngưng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.
  • Lần 2: Nộp hồ sơ ngày 15/12/2018: Đăng ký tạm ngưng từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

Nếu khách hàng đăng ký tạm ngừng trọn nguyên năm như vậy thì không phải làm báo cáo quý, báo cáo tài chính cho công ty trong những năm tạm ngưng. Và không phải nộp bất cứ loại thuế nào, kể cả thuế môn bài công ty.

Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng

Để tạm ngừng kinh doanh theo quy định, doanh nghiệp phải thực hiện các bước sau:

  • Nộp hồ sơ đăng ký qua mạng tại cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.
  • Chờ chấp nhận hồ sơ hợp lệ từ cổng thông tin quốc gia.
  • Mang hồ sơ giấy (bản cứng) đến phòng đăng ký kinh doanh để nộp và nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Việc nộp hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh đã bị loại bỏ, doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện qua mạng. Đồng thời, việc nộp hồ sơ qua mạng đảm bảo tính tiện lợi, nhanh chóng và an toàn cho thông tin của doanh nghiệp.

Thời gian tạm ngừng kinh doanh mọi người cần biết

Rất nhiều doanh nghiệp không nắm rõ thời gian tạm ngừng kinh doanh. Điều đó gây ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp. Do vậy, mọi người cần tìm hiểu kỹ thời gian và thời hạn để có hướng giải quyết kịp thời, tránh những tổn thất không đáng có. Liên quan đến việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh có ba thời gian mà cá nhân, doanh nghiệp cần quan tâm bao gồm:

– Phải thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền trong vòng bao lâu?
Quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp, các công ty có quyền tạm dừng hoạt động kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời gian thông báo chậm nhất là 15 ngày trước trước khi tạm ngừng.

– Thời hạn doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh là bao lâu?
Tại Điều 75 Nghị định 78/2015/NĐ-CP nêu rõ, thời hạn các doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh không quá một năm. Trong trường hợp sau khi kết thúc thời hạn một năm doanh nghiệp vẫn muốn tạm ngừng phải thông báo đến Phòng Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tổng thời hạn tạm dừng liên tiếp của doanh nghiệp không được quá hai năm.

– Cơ quan nhà nước xử lý hồ sơ tạm ngừng trong vòng bao lâu?

Thời gian này sẽ phụ thuộc vào việc hồ sơ của doanh nghiệp có hợp lệ hay không. Nếu hồ sơ tạm ngừng hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời gian là 3 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế?

Việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp đòi hỏi rất nhiều thủ tục, trong đó việc xử lý hồ sơ thuế là một trong những yếu tố quan trọng. Sau khi đủ điều kiện cấp Giấy đăng ký tạm ngừng, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ gửi hồ sơ của doanh nghiệp đến cơ quan thuế. Doanh nghiệp sẽ phải hoàn thiện và gửi hồ sơ thuế trong vòng 30 đến 40 ngày. Nếu không gửi hồ sơ, doanh nghiệp vẫn đang hoạt động và phải đóng thuế hàng quý.

Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thuế doanh nghiệp gồm tờ khai, thuế giá trị gia tăng, báo cáo sử dụng hóa đơn và báo cáo tài chính (nếu hoạt động trên 3 tháng trong 1 năm). Sau khi cung cấp đầy đủ các hồ sơ yêu cầu, cơ quan thuế sẽ ra thông báo xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế hoặc các vấn đề liên quan. Với việc hoàn tất các thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế, doanh nghiệp có thể an tâm về việc đóng thuế hàng quý và tiếp tục kinh doanh một cách bình thường. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần giữ gìn thủ tục hợp lý, cung cấp đầy đủ các hồ sơ thủ tục cho cơ quan thuế theo yêu cầu và đóng thuế đúng hạn. Việc hoàn thành đúng các thủ tục với cơ quan thuế sẽ giúp doanh nghiệp tránh các rủi ro về việc phạt và xử lý về việc thuế trong tương lai. Ngoài ra, việc cung cấp đầy đủ và chính xác hồ sơ thuế cũng là một biểu tượng của tính trung thực và chất lượng kinh doanh của doanh nghiệp, tạo độ tin tưởng với khách hàng và các bên liên quan.

Trong khi làm việc với cơ quan thuế, doanh nghiệp cũng cần chú ý đến việc giữ gìn và bảo vệ các thông tin riêng tục, bảo mật và tính minh bạch trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Điều này giúp tăng tín nhiệm và uy tín của doanh nghiệp trong mắt các bên liên quan và cộng đồng.

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế là một quy trình hợp lý và cần thiết cho mọi doanh nghiệp. Việc hoàn thiện và gửi hồ sơ đầy đủ và chính xác đến cơ quan thuế sẽ giúp doanh nghiệp an tâm hoạt động và phát triển kinh doanh một cách bền vững.

LƯU Ý: Theo quy định mới nhất hiện nay, việc doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục tạm ngừng đăng ký kinh doanh công ty sẽ không cần tiến hành thủ tục gì liên quan đến cơ quan thuế. Do đó, khi tiến hành tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có thể bỏ qua bước trên.

Dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Vạn Luật

Là một trong số ít công ty hiện nay cung cấp hai dịch vụ song song, vừa tư vấn vừa thực hiện tạm ngừng kinh doanh, Vạn Luật đã và đang được nhận được những phản hồi rất tích cực từ quý khách hàng. Với lợi thế là đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, tận tình, chúng tôi sẽ giúp khách hàng xử lý hoặc trực tiếp xử lý thủ tục tạm ngừng nhanh, đúng quy định với chi phí hợp lý.

Dịch vụ tư vấn tạm ngừng kinh doanh

Đây là gói dịch vụ phù hợp với những khách hàng muốn tự mình thực hiện thủ tục tạm ngừng nhưng không biết phải bắt đầu tư đâu và cần chuẩn bị những hồ sơ gì. Ưu điểm của gói dịch vụ này chính là tiết kiệm tối đa chi phí. Tùy thuộc vào hình thức tư vấn khách hàng lựa chọn mà sẽ có những mức chi phí khác nhau. Các hình thức tư vấn tạm ngừng kinh doanh của Vạn Luật bao gồm:

– Gọi điện thoại đến số Hotline: 0919123698

– Đến trực tiếp văn phòng của Vạn Luật: P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm

– Gửi mail đến hòm thư: lienhe@vanluat.vn

Dịch vụ tư vấn tạm ngừng kinh doanh của Vạn Luật sẽ tiến hành các nội dung sau:

– Tư vấn các quy định của Pháp luật liên quan đến tạm ngừng kinh doanh;

– Tư vấn điều kiện, lý do tạm ngừng hoạt động;

– Tư vấn về thời gian được tạm ngừng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời gian tạm ngừng;

– Tư vấn thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động tại Phòng ĐKKD và cơ quan Thuế;

– Tư vấn về Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng;

– Tư vấn các nội dung khác có liên quan;

Dịch vụ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Vạn Luật cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh, giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian và tránh việc phải liên hệ với cơ quan nhà nước. Dịch vụ này được chạy bởi đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp của Vạn Luật. Khách hàng chỉ cần đọc và ký vào giấy ủy quyền được soạn sẵn, còn các công việc liên quan sẽ được Vạn Luật hoàn tất. Cụ thể, Vạn Luật sẽ thực hiện các công việc: thu thập và xử lý các tài liệu cần thiết, đại diện trước cơ quan nhà nước, và hoàn tất tất cả các thủ tục liên quan. Chỉ với một gói dịch vụ, khách hàng có thể giải quyết nhanh chóng và một cách dễ dàng công việc tạm ngừng kinh doanh.

– Tiến hành soạn thảo thủ tục nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Nộp hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật (online và offline)

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

– Nhận thông báo chấp nhận tạm dừng hoạt động;

– Tiến hành thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động tại cơ quan thuế có thẩm quyền;

– Hỗ trợ thực hiện các vấn đề phát sinh (nếu có)

Chi phí tạm ngừng kinh doanh năm 2023 như thế nào?

Nếu bạn muốn thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh nhưng lo ngại về chi phí dịch vụ, hãy để Vạn Luật giúp bạn. Chúng tôi hiểu rằng việc tính toán chi phí dịch vụ là một vấn đề cần được quan tâm kỹ lưỡng bởi nhiều khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này cho quý khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh với chi phí rõ ràng và hợp lý. Bạn sẽ không phải lo về việc phải trả bất kỳ khoản phí nào cho cơ quan nhà nước, vì chúng tôi sẽ giải quyết mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký tạm ngừng cho bạn.

Chi phí tạm ngừng hoạt động kinh doanh do Vạn Luật cung cấp được cân đối hợp lý, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Cụ thể chi phí dịch vụ bao gồm:

– Chi phí dịch vụ là: 1.100.000 VNĐ (Một triệu một trăm nghìn đồng)

– Chi phí công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia: 100.000 VNĐ (một trăm nghìn đồng)

Lưu ý: Chi phí nêu trên không bao gồm 10% VAT. Trường hợp quý khách hàng có nhu cầu xuất hóa đơn vui lòng thanh toán cho chúng tôi thêm 10% VAT.

Như vậy, sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh của Vạn Luật, quý khách hàng sẽ nhận được kết quả chính xác và chi phí phù hợp nhất.

Thông tin yêu cầu dịch vụ của Vạn Luật

Toàn bộ mọi thông tin liên quan đến thủ tục tạm ngừng kinh doanh đều đã được Vạn Luật trình bày chi tiết. Nếu có những thắc mắc cần tư vấn thêm, quý khách hàng hãy phản hồ lại chúng tôi để được hỗ trợ.

VẠN LUẬT : Giới thiệu gói dịch vụ Thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp  giá rẻ với thời gian nhanh, đảm bảo tại Hà Nội, HCM. Cam kết mang đến dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Ngoài ra doanh nghiệp nhận được tư vấn hỗ trợ miễn phí về thuế, các thủ tục pháp lý khác trong suốt thời gian hoạt động. Vạn Luật có thể hỗ trợ bạn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY VẠN LUẬT

Địa chỉ: P2506 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698
Email: lienhe@vanluat.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[twwr-whatsapp-chat id="15450"]