Trong những năm gần đây, dịch vụ kinh doanh lữ hành là ngành hái ra tiền của nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam. Vậy nếu muốn kinh doanh lữu hành thì chúng ta cần thực hiện những công việc gì để được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành một cách hợp pháp tại Việt Nam. Dưới đây, Vạn Luật sẻ cũng cấp đến quý bạn đọc về trình tự, thủ tục để có thể xin Giấy phép kinh doanh lữ hành.

XEM THÊM: Ký Quỹ trong Kinh Doanh Dịch Vụ Lữ Hành là gì?

Kinh doanh lữ hành thì gồm có hai mảng là kinh doanh lữ hành nội địa và kinh doanh lữ hành quốc tế. Đi cùng với hai mảng đó thì pháp luật cũng quy định rõ về “Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa” và “Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế”.

1. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA.

Một doanh nghiệp để có thể đang ký “Giấy kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa” thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những thành phần hồ sơ sau:

 

STT Tên hồ sơ Số lượng
1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu do quy định hiện hành 01
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao) 01
3 Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành 01
4 Quyết định bổ nhiệm và hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữu hành và người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành (Bản sao); 01
5 Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên nghành lữu hành (Bản sao); 01
6 Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa nếu có tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyển nghành khác (Bản sao) 01
7 Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 01
Tổng 1 bộ hồ sơ
Phí, lệ phí: 1.500.000 VNĐ

 

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa tại Tp HCM
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa tại Tp HCM

Sau khi chuẩn bị đủ các thành phần hồ sơ trên thì Doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ đến Sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh

– Thời hạn giải quyết: 10 ngày.

Trong thời hạn thời hạn 10 ngày, Doanh nghiệp sẻ gặp hai trường hợp sau:

– Nhận được Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa hoặc (Sau khi được thẩm định);

– Thông báo từ chối từ Sở và có lý do rõ ràng được nêu trong thông báo.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hàng nội địa.

* Cơ quan có thực hiện cấp giấy phép: Sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

VẬY ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ MỘT DOANH NGHIỆP CÓ THỂ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA?

Doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa thì phải đáp ứng cả 3 điều kiện sau:

– Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về luật doanh nghiệp hiện hành;

– Đã thực hiện ký quỹ tại ngân hàng là 100.000.000 VNĐ;

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành đã tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa thì phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác.

XEM THÊM: Thành lập Doanh Nghiệp Lữ Hành Quốc Tế Uy Tín – Nhanh Gọn

2. THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ.

Đối với giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thì có một vài điểm khác so với giáy phép kinh doanh lữ hành nội địa.

STT Tên hồ sơ Số lượng
1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. 01
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao có chứng thực); 01
3 Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; 01
4 Quyết định bổ nhiệm và hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành (Bản sao có chứng thực); 01
5 Người phụ trách kinh doanh phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên nghành lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyển nghành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành dụ lịch quốc tế (Bản sao có chứng thực). Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 01
Tổng 1 bộ hồ sơ
Phí thẩm định cấp giấy phép: 3.000.000 VNĐ

 

Sau khi chuẩn bị đủ các thành phần hồ sơ trên thì Doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ đến Vụ lữ hành, Tổng cục du lịch. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày, Tổng cục du lịch sẻ thực hiện thẩm định, cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp;

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Doanh nghiệp sẻ nhận được thông báo từ chối bằng văn bản và được nêu rõ lý do.

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục dụ lịch.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch.

* Kết quả: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

VẬY ĐIỀU KIỆN GÌ ĐỂ MỘT DOANH NGHIỆP CÓ THỂ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ?

– Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định về luật doanh nghiệp hiện hành;

– Đã thực hiện ký quỹ tại ngân hàng;

 + Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

 + Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

 + Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

– Người phụ trách kinh doanh phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên nghành lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyển nghành khác thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành dụ lịch quốc tế.

Trên đây là hai loại thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành được quy định tại các văn bản  pháp luật chuyên nghành về Du lịch. Trong trường hộp nếu các bạn còn thắc mắc điều gì trong hai loại thủ tục trên thì xin vui lòng liên hệ đến Tel: (028)73.023.698/ 0919.123.698 hoặc gửi gmail qua địa chỉ lienhe@vanluat.vn để được tư vấn miễn phí và chi tiết hơn nhé!

XEM THÊM: Thành lập Doanh Nghiệp Lữ Hành nội địa tại Việt Nam

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LÝ THAM KHẢO

STT TÊN VĂN BẢN NƠI LẤY
01 Luật du lịch 2017 Thư viện pháp luật
02 Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch Thư viện pháp luật
03 Thông tư số 33/2018/TT-BTC, quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữu hành nội địa; Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; Lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Thư viện pháp luật
04 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5 năm 2018. Thư viện pháp luật

 

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI