Chia tách hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp là gì? Chia, tách doanh nghiệp là hai trong những hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp đó, đặc biệt là khi doanh nghiệp mất cân bằng trong việc quản lý hoạt động vì quy mô lớn Để có thể hoạt động tốt hơn trong nền kinh tế thị trường nhiều biến động, các doanh nghiệp có thể lựa chọn tổ chức lại doanh nghiệp của mình trong đó, chia tách doanh nghiệp là một những cách thức quan trọng giúp các doanh nghiệp có thể tổ chức quản lý khoa học, hiệu quả hơn. Vậy thủ tục hồ sơ chia, tách doanh nghiệp được thực hiện ra sao?

Thế nào là chia, tách doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp là việc công ty TNHH, công ty cổ phần chia thành một số công ty cùng loại, công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng kí kinh doanh. Tách doanh nghiệp là việc công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại. Công ty bị tách không chấm dứt sự tồn tại của mình. Như vậy điểm phân biệt chia và tách doanh nghiệp là hậu quả pháp lý của chia doanh nghiệp là doanh nghiệp bị chia chấm dứt sự tồn tại, còn hậu quả pháp lý của tách doanh nghiệp là doanh nghiệp bị tách vẫn tiếp tục tồn tại..

Chia tách công ty là một hoạt động khá phức tạp, thực tế đã có nhiễu những phát sinh trong quá trình thực hiện hồ sơ chia tách doanh nghiệp, thủ tục tiến hành, do đó hãy chắc chắn rằng bạn đã nắm rõ được những quy định của nhà nước bằng cách liên hệ với Công Ty Vạn Luật, chuyên viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất, giải đáp mọi thắc mắc và hoàn toàn miễn phí.

Hồ sơ chia tách doanh nghiệp
Hồ sơ chia tách doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ chia tách doanh nghiệp

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

 • Dự thảo điều lệ công ty được tất cả các cổ đông sáng lập (hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức ) và người đại diện theo pháp luật ký từng trang.
 • Danh sách cổ đông sáng lập
 • Quyết định chia tách công ty theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác của công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tài liệu, thông tin doanh nghiệp cần cung cấp:

 • Dự thảo điều lệ công ty (nếu đã có);
 • Biên bản họp và các quyết định của hội đồng thành viên về việc chia, tách công ty.(nếu đã có);
 • Bản sao CMND/Hộ chiếu;
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định);
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề);
 • Hợp đồng chuyển nhượng;

Thành phần hồ sơ:

1. Giấy tờ quy định tại Điều 20, 21 Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (đối với công ty TNHH và công ty cổ phần), theo đó bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
 • Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo mẫu), kèm theo danh sách phải có:
 • Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; người đại diện theo pháp luật của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
*Trường hợp cổ đông sáng lập là cá nhân:

Bản sao hợp lệ (có công chứng) giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp đối với thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân:

 • Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài như: Hộ chiếu Việt Nam, hộ chiếu nước ngoài và một trong các giấy tờ còn hiệu lực khác
 • CMND còn hiệu lực hoặc hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt nam ở trong nước.…
*Trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức:

Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông sáng lập là pháp nhân.

 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định đối với một hoặc một số cá nhân trong công ty mà theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

2. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên về việc chia, tách công ty.

3. Quyết định chia, tách công ty của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty theo quy định tại Điều 150, 151 Luật Doanh nghiệp 2005.

4. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì phải yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện. Nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Cục thuế tỉnh để lấy mã số doanh nghiệp.

Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo mã số doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Sở kế hoạch và đầu tư chuyển hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến công an tỉnh khắc dấu sau khi nhận được mã số thuế từ Cục thuế tỉnh. Công an tỉnh trả kết quả con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu cho sở kế hoạch đầu tư.

Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Sở kế hoạch và đầu tư theo phiếu hẹn.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 0919 123 698

–Bước 5: Doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp mới được tách, doanh nghiệp bị chia, doanh nghiệp mới được chia thực hiện thủ tục đăng kí thuế như sau:

1. Chia doanh nghiệp

a) Đối với doanh nghiệp bị chia:

Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định chia doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm:

 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chia doanh nghiệp;
 • Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

b) Đối với doanh nghiệp mới được chia:

Các doanh nghiệp mới thành lập từ doanh nghiệp bị chia phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện theo quy đinh của pháp luật về đăng ký mới doanh nghiệp.

2. Tách doanh nghiệp

a) Đối với doanh nghiệp bị tách:

Trường hợp sau khi tách, doanh nghiệp bị tách có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế trong thời hạn là 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định tách doanh nghiệp;
 • Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế.

Trường hợp điều chỉnh thông tin đăng ký thuế làm phát sinh thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế theo quy định.

b) Đối với doanh nghiệp được tách:

Doanh nghiệp được tách phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định tách doanh nghiệp và chậm nhất không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin trên, còn mọi công việc con lại Công Ty Vạn Luật sẽ thay mặt khách hàng thực hiện như tiến hành soạn và nộp hồ sơ chia tách doanh nghiệp tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như thay mặt nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại sở kế hoạch và đầu tư…. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

VẠN LUẬT : Giới thiệu gói dịch vụ Hồ sơ chia tách doanh nghiệp giá rẻ với thời gian nhanh, đảm bảo tại Hà Nội, HCM. Cam kết mang đến dịch vụ tốt nhất và sự hài lòng khách hàng khi làm việc cùng chúng tôi. Ngoài ra doanh nghiệp nhận được tư vấn hỗ trợ miễn phí về thuế, các thủ tục pháp lý khác trong suốt thời gian hoạt động. Vạn Luật có thể hỗ trợ bạn.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY VẠN LUẬT

Địa chỉ: P2506 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698
Email: lienhe@vanluat.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI