Mục đích của chúng tôi là cung cấp thông tin về quy trình pháp lý và hồ sơ cần thiết để thành lập Trung tâm đào tạo ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài. Luật sư Phạm Thành, Giám đốc Công ty Vạn Luật, sẽ tư vấn chi tiết về vấn đề này.

XEM THÊM: Thành lập Trung tâm Ngoại Ngữ tại Lào Cai Uy Tín nhất hiện nay!

1. Hình thức đầu tư thành lập Trung tâm đào tạo ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Trung tâm đào tạo ngoại ngữ thuộc phân ngành Dịch vụ, gồm “Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ)”.

Theo cam kết của Việt Nam trong Biểu cam kết dịch vụ WTO, “Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929 bao gồm đào tạo ngoại ngữ)” được cam kết như sau:

“Không hạn chế, trừ: Từ khi gia nhập, chỉ cho phép thành lập liên doanh và cho phép sở hữu đa số vốn trong liên doanh bởi phía nước ngoài. Từ ngày 1/1/2009, cho phép thành lập cơ sở đào tạo với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Sau 3 năm từ khi gia nhập, không có hạn chế.”.

Do đó, theo cam kết trên, Nhà đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh dịch vụ đào tạo ngoại ngữ và thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam, không bị hạn chế hình thức đầu tư vào thời điểm hiện tại.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài
Thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

2. Về điều kiện thành lập Trung tâm đào tạo ngoại ngữ

Đào tạo ngoại ngữ dành cho nhà đầu tư nước ngoài yêu cầu thực hiện các quy định trong Nghị định 86/2018/NĐ-CP sau khi đã đăng ký và thành lập doanh nghiệp.

Đối với việc thành lập Trung tâm đào tạo ngoại ngữ, nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ các điều kiện sau:

a. Tên của trung tâm

– Tên trung tâm phải tuân theo trật tự: “Trung tâm giáo dục hoặc đào tạo,” “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính,” và tên riêng;

*Lưu ý: Tên trung tâm không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên cơ sở giáo dục đã đăng ký, tên doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

b*Học viên*

– Học viên có thể là người nước ngoài hoặc người Việt Nam.

c. Vốn đầu tư

– Trường hợp xây dựng trụ sở: Vốn đầu tư ít nhất là 20 triệu VNĐ/học viên (không bao gồm chi phí sử dụng đất). Tổng vốn đầu tư ít nhất được tính dựa trên số lượng học viên quy đổi toàn thời gian trong thời điểm dự kiến quy mô đào tạo cao nhất.

– Trường hợp thuê trụ sở: Vốn đầu tư bằng 70% vốn điều lệ tối thiểu 20 triệu VNĐ/học viên (không bao gồm chi phí sử dụng đất).

d. Cơ sở, vật chất, thiết bị

– Phải có phòng học phù hợp với ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

– Diện tích dành cho học tập, giảng dạy phải đảm bảo ít nhất 2.5 m2/học viên/ca học;

– Phải có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác;

– Phải có các thiết bị cần thiết để phục vụ công tác đào tạo và quản lý.

Lưu ý: Trường hợp thuê cơ sở: Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được phép thuê cơ sở vật chất ổn định trong ít nhất 05 năm.

e. Chương trình giáo dục

– Có thể giảng dạy:

+ Chương trình giáo dục Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chương trình đào tạo ngoại ngữ ngắn hạn nhờ sự hợp tác với nước ngoài

Lưu ý: Chương trình giáo dục phải tuân thủ mục tiêu không xâm phạm an ninh quốc gia và lợi ích công cộng, không tuyên truyền tôn giáo, không biến tấu lịch sử, không ảnh hưởng tiêu cực đến văn hóa, đạo đức và phong tục tập quán của Việt Nam.

f. Đội ngũ nhân sự

 • Cấu trúc tổ chức của trung tâm bao gồm:
 • Giám đốc
 • Phó giám đốc (nếu có)
 • Các bộ phận chuyên môn và nghiệp vụ
 • Các hội đồng tư vấn (nếu có)
 • Tổ chức Đảng (nếu có) và các tổ chức đoàn thể

g. Đội ngũ giáo viên

 • Giáo viên tại trung tâm ngoại ngữ có nhiệm vụ giảng dạy và hướng dẫn thực hành, bao gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, giáo viên Việt Nam, giáo viên bản ngữ (tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể), và giáo viên nước ngoài.
 • Giáo viên phải có bằng cao đẳng ngoại ngữ hoặc tương đương, và được phân công giảng dạy trong lĩnh vực chuyên môn tương ứng.

Đối với giáo viên nước ngoài, để có thể giảng dạy ngoại ngữ, họ phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau: có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên; hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp; hoặc có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

 • Tỉ lệ học viên trên một giáo viên là 25 học viên/giáo viên.

XEM THÊM: Chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội

h. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục

i. Hình thức dạy học

 • Hoạt động dạy học có thể được tổ chức linh hoạt qua hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa cả hai.
 • Học viên sẽ được tổ chức học và quản lý theo từng lớp. Mỗi lớp sẽ có một cán bộ hoặc giáo viên phụ trách theo dõi và quản lý.

k. Thi, kiểm tra và đánh giá

 • Đối với các chương trình đào tạo ngoại ngữ để cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, trung tâm sẽ tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo các điều kiện và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các chương trình đào tạo ngoại ngữ, kiểm tra và cấp giấy xác nhận

1. Về điều kiện tuyển sinh

 Hàng năm, trung tâm sẽ xây dựng kế hoạch tuyển sinh và công khai thông tin về khóa học bao gồm chương trình, tài liệu học, mục tiêu chuẩn, yêu cầu học, giảng viên, phương pháp kiểm tra và đánh giá, cũng như xác nhận kết quả học, thời gian khai giảng, học phí và các thông tin khác.

 Đối với những khóa học được thiết kế theo nhu cầu cá nhân của học viên, trung tâm sẽ thống nhất thông tin về khóa học và công khai trước khi khai giảng.

2. Chứng chỉ và bằng cấp

 Trung tâm phải đăng ký mẫu chứng chỉ tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được công nhận trên toàn Việt Nam.

3. Quy trình thực hiện thủ tục

Bước 1: Tiến hành đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư;

Bước 2: Thực hiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Bước 3: Tiến hành đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho trung tâm ngoại ngữ.

4. Hồ sơ và Tài liệu xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

4.1. *Hồ sơ và Tài liệu xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư*

a. Hồ sơ cần soạn thảo

– Văn bản yêu cầu thực hiện dự án đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư;

– Bản mô tả về khả năng tài chính của Nhà đầu tư;

– Bản giải trình đáp ứng điều kiện đầu tư cho Nhà đầu tư nước ngoài;

– Quyết định của Nhà đầu tư (nếu là tổ chức);

– Giấy ủy quyền (nếu có) để ủy quyền cho bên thứ ba đại diện trong thủ tục đăng ký đầu tư.

b. Tài liệu Nhà đầu tư cần cung cấp

* Tài liệu chung;

 Bản sao chứng thực Hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Cùng với tài liệu này là bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên cho thuê địa điểm (nếu là tổ chức kinh doanh bất động sản); bản sao chứng thực Giấy phép xây dựng; bản sao chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà);

* Tài liệu riêng đối với nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài

– Bản Hợp pháp hóa lãnh sự Quyết định, Giấy phép thành lập của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài;

– Bản Hợp pháp hóa lãnh sự Báo cáo tài chính có kiểm toán trong 2 năm gần nhất của Nhà đầu tư hoặc Xác nhận số dư tài khoản Ngân hàng của Nhà đầu tư nước ngoài để chứng minh khả năng tài chính;

– Bản sao chứng thực Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật và người đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài;

* Tài liệu riêng đối với nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài

– Bản sao chứng thực Hộ chiếu của Nhà đầu tư;

– Bản dịch công chứng Xác nhận số dư tài khoản Ngân hàng của Nhà đầu tư để chứng minh khả năng tài chính;

4.2. *Hồ sơ và Tài liệu xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;*

a. Hồ sơ cần soạn thảo

– Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ Công ty;

– Danh sách thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên); Danh sách cổ đông sáng lập (đối với Công ty Cổ phần);

Hồ sơ và Tài liệu cần cung cấp để đăng ký doanh nghiệp/hoạt động trung tâm ngoại ngữ

1. Quyết định của Nhà đầu tư (đối với tổ chức) và Danh sách người đại diện theo ủy quyền.

2. Tài liệu cung cấp cho Nhà đầu tư:

 • Tài liệu chung:
  • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  • Bản sao chứng thực Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật của Công ty dự kiến thành lập.
 • Tài liệu riêng đối với Nhà đầu tư là tổ chức:
  • Bản Hợp pháp hóa lãnh sự Quyết định, Giấy phép thành lập của tổ chức/doanh nghiệp nước ngoài.
  • Bản sao chứng thực Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật và người đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài.
 • Tài liệu riêng đối với Nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài:
  • Bản sao chứng thực Hộ chiếu thành viên/cổ đông góp vốn thành lập doanh nghiệp là nhà đầu tư nước ngoài.

3. Hồ sơ và Tài liệu xin cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

a. Hồ sơ cần soạn thảo:
 • Đơn đăng ký hoạt động giáo dục.
b. Tài liệu cung cấp cho Nhà đầu tư:
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án.
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao chứng thực Xác nhận tài khoản ngân hàng chứng minh Nhà đầu tư đã góp đủ vốn để thành lập trung tâm ngoại ngữ.
 • Chương trình, kế hoạch, tài liệu dạy học.
 • Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.
 • Danh mục trang thiết bị vật chất của trung tâm ngoại ngữ.
 • Phương án phòng cháy chữa cháy của trung tâm ngoại ngữ.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy của trung tâm ngoại ngữ.
 • Bản sao chứng thực Hợp đồng thuê địa điểm hoặc thỏa thuận nguyên tắc hợp đồng thuê địa điểm để thực hiện dự án. Kèm theo tài liệu này là bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên cho thuê địa điểm là tổ chức (có ngành nghề kinh doanh bất động sản), bản sao chứng thực Giấy phép xây dựng, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm thuê là nhà).

Danh sách nhân sự và hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Tài liệu đối với nhân sự là Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm;

 • Đối với nhân sự là người Việt Nam:
  • Bản sao chứng thực Căn cước công dân của Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm;
  • Bản gốc Giấy khám sức khỏe cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Bằng tốt nghiệp đại học và Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Xác nhận kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
  • Hợp đồng lao động.
 • Đối với nhân sự là người ngước ngoài:
  • Bản sao chứng thực Hộ chiếu của Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm;
  • Bản dịch công chứng lý lịch tư pháp (nếu văn bản nước ngoài) hoặc Bản sao chứng thực Lý lịch tư pháp tại Việt Nam;
  • Bản gốc Giấy khám sức khỏe cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Bằng tốt nghiệp đại học và Chứng chỉ ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Xác nhận kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
  • Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
  • Hợp đồng lao động.

Tài liệu đối với nhân sự là Giáo viên giảng dạy

 • Đối với nhân sự là người Việt Nam:
  • Bản sao chứng thực Căn cước công dân của Giáo viên giảng dạy;
  • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);
  • Bản gốc Giấy khám sức khỏe;
  • Bằng Cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;
  • Hợp đồng lao động.
 • Đối với nhân sự là người ngước ngoài:
  • Bản sao chứng thực Hộ chiếu;
  • Bản dịch công chứng lý lịch tư pháp (nếu văn bản nước ngoài) hoặc Bản sao chứng thực Lý lịch tư pháp tại Việt Nam;
  • Bản gốc Giấy khám sức khỏe;
  • Bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
  • Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt

Hợp đồng lao động

 • Tài liệu cho nhân sự Nhân viên kế toán của trung tâm:
  • (Tương tự tài liệu cho nhân sự giáo viên, nhưng bằng cấp được thay thế bằng bằng cấp kế toán)
 • Tài liệu cho nhân sự Nhân viên hành chính của trung tâm:
  • (Tương tự tài liệu cho nhân sự giáo viên, không yêu cầu bằng cấp)

XEM THÊM: Quy định về thành lập trung tâm ngoại ngữ năm 2023

Văn bản pháp luật liên quan

 1. Biểu cam kết Thương mại và Dịch vụ WTO
 2. Luật Đầu tư 2020
 3. Luật Doanh nghiệp 2020
 4. Luật Giáo dục 2019
 5. Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư 2020
 6. Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 7. Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 8. Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 9. Các văn bản pháp lý liên quan khác

Trên đây là quy trình thành lập Trung tâm đào tạo ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài, được tư vấn bởi Luật sư Phạm Thành – Giám đốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[twwr-whatsapp-chat id="15450"]