Thật tuyệt, chỉ với 25.000.000đ và 30 ngày làm việc, Công Ty Vạn Luật sẽ tư vấn và hoàn thành cho bạn từ thủ tục, hồ sơ, chương trình, điều kiện giáo viên, cơ sở vật chất. Với kinh nghiệm nhiều năm, hơn 300 trung tâm đã được chúng tôi thành lập, chúng tôi hiểu và có thể giải quyết tất cả những khó khăn trong quá trình mở 1 trung tâm ngoại ngữ mà bạn đang gặp phải.

XEM THÊM: Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Phú Thọ

Câu hỏi:

Bên mình muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ tại quảng bình. Cho mình hỏi:

Thủ tục để được cấp giấy phép cho hoạt động trên? Nếu Quý công ty có thực hiện dịch vụ này thì vui lòng báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH Công Ty Vạn Luật trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Quý khách hàng, chúng tôi xin gửi Quý khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý khách hàng xem xét, cân nhắc:

Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Quảng Bình Giá Rẻ
Tư vấn thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Quảng Bình Giá Rẻ
 1. Ý KIẾN TƯ VẤN CỦA Công Ty Vạn Luật

1.1.      Thành lập và hoạt động trung tâm tư vấn du học

Căn cứ Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Chính phủ ban hành. Điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học như sau:

1.1.1    Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 • Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 • Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, trong trường hợp này để thành lập trung tâm tư vấn du học thì Quý Khách hàng cần phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh phù hợp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

1.1.2.   Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Trình tự thực hiện:

 • Quý Khách hàng gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

XEM THÊM: Chế độ thai sản 2020 cho người lao động tại Việt Nam

1.2.      Thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành. Điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại quảng bình như sau:

1.2.1    Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ tại quảng bình

(A) Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(B) Có Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

(C) Giáo viên giảng dạy lý thuyết, thực hành phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học;

(D) Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

(E) Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

(F) Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

(G) Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm công nhận; Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm và tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

1.2.2 Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại quảng bình

Trung tâm ngoại ngữ để thành lập và đi vào hoạt động cần thực hiện 02 bước sau đây:     

Bước 1: Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại quảng bình

Hồ sơ thành lập bao gồm:

 • Tờ trình xin thành lập trung tâm;
 • Đề án thành lập trung tâm, bao gồm các nội dung sau: tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; Cơ sở vật chất của trung tâm; Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Bước 2: Xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ xin cấp phép hoạt động bao gồm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu;
 • Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động của trung tâm;
 • Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 • Các quy định về học phí, lệ phí;
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.
 1. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA Công Ty Vạn Luật

2.1.      Cách thức thực hiện

Công Ty Vạn Luật có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ hỗ trợ xin thủ tục thành lập và cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ và trung tâm tư vấn du học, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

(a)        Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Khách hàng liên quan đến việc xin thành lập trung tâm ngoại ngữ tại quảng bình, trung tâm tư vấn du học;

(b)       Soạn thảo 01 bộ hồ sơ về việc xin thành lập trung tâm ngoại ngữ tại quảng bình; 01 bộ hồ sơ về việc xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ và 01 bộ hồ sơ về việc xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho Khách hàng;

(c)        Thay mặt Khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền;

(d)       Thay mặt Khách hàng nhận kết quả và bàn giao cho Khách hàng.

2.2.      Thời gian thực hiện

 • Đối với thủ tục thành lập và hoạt động Trung tâm ngoại ngữ là: 30 ngày làm việc (không bao gồm 07 ngày soạn hồ sơ) kể từ ngày Khách hàng ký hợp đồng dịch vụ với Công Ty Vạn Luật và cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết.
 • Đối với thủ tục thành lập Trung tâm tư vấn du học là: 30 ngày làm việc (không bao gồm 07 ngày soạn hồ sơ) kể từ ngày Khách hàng ký hợp đồng dịch vụ với Công Ty Vạn Luật và cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết.

Khách hàng lưu ý: Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Khách hàng tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn trên thực tế do nguyên nhân khách quan, Công Ty Vạn Luật sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

XEM THÊM: Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Ninh Thuận

3. PHÍ DỊCH VỤ

 • Phí cho các dịch vụ của Công Ty Vạn Luật nêu tại mục 2.1 trên đây bao gồm:

Phí dịch vụ cho việc thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ là: 33.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng). Thuế Giá trị gia tăng 10% là: 3.300.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba triệu ba trăm nghìn đồng). Phí dịch vụ sau thuế VAT là: 36.300.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng).

Phí dịch vụ cho việc thành lập trung tâm tư vấn du học là: 40.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng). Thuế Giá trị gia tăng 10% là: 4.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn triệu đồng). Phí dịch vụ sau thuế VAT là: 44.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu đồng).

(Phí dịch vụ trên chưa bao gồm chi phí thẩm định cơ sở của Khách hàng và những chi phí khác phát sinh ngoài phạm vi dịch vụ nêu tại mục 3.1 của Đề xuất dịch vụ này).

Liên hệ dịch vụ【Thành Lập Trung Tâm Ngoại Ngữ Tại Quảng Bình】‎

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *